Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie pandemii

Artykuły

Obecna sytuacja związana z pandemią zmienia świat i tym razem jest to odczuwalne dla nas wszystkich od dużych przedsiębiorstw przez sektor MŚP. Za kilka miesięcy znajdziemy się w zupełnie innej sytuacji, ale firmy produkcyjne już teraz muszą się zmieniać, aby przetrwać i wyjść z kryz...
Wypowiedź 1 Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) odnosi się do narzędzi i metod optymalizacji produkcji. Obejmuje kompleksowe zarządzanie zasobami biznesowymi: ludźmi, technologiami, sprzętem, surowcami i wszystkim, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i produktywno...
Sprzedaż w Internecie pomoże przetrwać Twojej firmie produkcyjnej Pandemia koronawirusa wpływa zarówno na polski, jak i światowy przemysł. Przedsiębiorcy muszą odnaleźć się w innym modelu pracy i dotrzeć do nowych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Decydujące dla przetrwania firm pro...
„Wartość cyfrowych kanałów, dostępności produktów i operacji jest teraz w pełni widoczna dla firm na całym świecie. Jest to wezwanie do przebudzenia dla organizacji, które zbyt mocno koncentrują się na codziennych potrzebach operacyjnych kosztem inwestowania w cyfrowy biznes i długot...