Dla Przedsiębiorstw

Menadżerom dużych i średnich przedsiębiorstw szkolenia dostarczają wiedzy niezbędnej na każdym etapie wyboru systemów IT – począwszy od analizy procesów biznesowych, poprzez selekcję rozwiązań, aż po zabezpieczenia prawne. Program szkoleń opracowany został w oparciu o doświadczenia konsultantów BPC Group w doradztwie na rzecz kilkaset przedsiębiorstw. Program jest odpowiedzią na rzeczywiste problemy menadżerów. Materiały analizowane w trakcie szkolenia sporządzono na postawie prawdziwych dokumentów wykorzystywanych w praktyce, takich jak:

 • Analizy procesów biznesowych wykonywane na rzecz przedsiębiorstw;
 • Zapytania ofertowe opracowywane przez przedsiębiorców;
 • Oferty przedstawiane przedsiębiorstwom przez dostawców,
  w tym listy i dokumenty referencyjne.

Szkolenia kompetencyjne dla menadżerów przedsiębiorstw kładą szczególny nacisk na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy. Wskazują na błędy popełniane przez przedsiębiorstwa na różnych etapach organizacji procesu wyboru systemów IT, takich jak:

 • Budżetowanie;
 • Tworzenie harmonogramu projektu;
 • Wyznaczanie komitetu sterującego;
 • Tworzenie zapytania ofertowego;
 • Prezentacje rozwiązań;
 • Rozmowy i negocjacje handlowe z dostawcami;
 • Sporządzanie umów prawnych.

Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza biznesowa.
Najważniejsze kroki, które trzeba wykonać przed wyborem systemu IT.
Najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania analizy biznesowej.
Konstrukcja/przygotowanie procesów biznesowych w ujęciu systemów IT.

2. Przygotowanie zapytania ofertowego.
Jak tworzyć zapytania ofertowe? – konstrukcja, treść i właściwa metodologia.
Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania zapytania ofertowego.
Zapytania ofertowe w ujęciu zróżnicowanego rynku rozwiązań IT.Dobór dostawców pod zapytanie ofertowe / Struktura i charakterystyka rynku
dostawców IT działających w Polsce. Wskazanie najważniejszych dostawców
aplikacji wspierających zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP),
obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS).

3. Organizacja procesu wyboru systemu IT.
Budżet, harmonogram projektu, skład komitetu sterującego
– najczęściej popełniane błędy, wskazówki by ich unikać.
Metodologia organizacji prezentacji systemów IT.
Metodologia przeprowadzania wizyt referencyjnych.

4. Analiza rynku systemów/dostawców IT.
Aktualna struktura i charakterystyka polskiego rynku IT.
Metody porównywania ofert i kompetencji dostawców systemów IT.
Referencje – jak weryfikować, techniki manipulacyjne.
Techniki sprzedażowe stosowane przez dostawców systemów IT.

5. Aspekt prawny wyboru systemu IT.
Rodzaje umów podpisywanych w ramach procesu wyboru systemu IT.
Kluczowe zapisy w umowie, które zabezpieczają interes biznesowy
i finansowy przedsiębiorstwa.
Najczęściej popełniane błędy w procesie podpisywania umów.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE INDYWIDUALNE DLA FIRMY