Dostawcy IT

Dla dostawców zaawansowanych systemów IT konsultanci BPC Group opracowali wyjątkowy program szkoleniowy w obszarze dywersyfikacji oferty produktowej oraz ekspansji rynkowej. Szkolenia są także cennym wsparciem dla Menadżerów, którzy:

  • Poszukują dla zaawansowanych systemów IT nisz rynkowych;
  • Chcą prowadzić na rynek polskich przedsiębiorstw nowe rozwiązania informatyczne;
  • Rozważają budowę nowego kanału sprzedaży bądź chcą zweryfikować kompetencje
    partnerów własnej sieci dealerskiej;
  • Chcą wzmocnić konkurencyjność własnej oferty w wybranych segmentach rynku.

Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzanie rozwiązań na rynek Polski.
Plany inwestycyjne polskich przedsiębiorstw o zatrudnieniu 150 – 1000 pracowników na lata 2016 -2017 w obszarze zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie firmą;Charakterystyka wybranych sektorów gospodarczych ze omówieniem specyficznych dla sektorów procesów oraz uwarunkowań prawnych ( dynamika branż, ilość potencjalnych klientów, umowy prawne);Źródła decyzje czyli kto podejmuje decyzje o inwestycjach i jak przebiegają procesy wyboru rozwiązań IT / w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu do 150 pracowników; 150 – 500, pow. 500.​​​​​​​

Budowa kanałów dystrybucji.
​​​​​​​Rynek rozwiązań i dostawców IT w Polsce: Struktura i charakterystyka rynku dostawców IT działających w Polsce. Wskazanie najważniejszych dostawców aplikacji wspierających zarzadzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), obszarem produkcyjnym oraz logistyczno-magazynowym (MES, APS, WMS);Omówienie modeli sprzedaży zaawansowanych rozwiązań informatycznych na rynku polskim wraz z analizą najważniejszych kanałów dystrybucyjnych (rekomendacje partnerów i rodzaje udzielanego wsparcia);Sposoby doboru grupy i weryfikacji kompetencji dostawców.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY Z BPC GROUP POLAND