Branża spożywcza ledwo nadąża!

Dziś przedsiębiorstwa branży spożywczej odnotowują wzrost zamówień. Firmy, które dostarczają wyroby o przedłużonym terminie ważności nie nadążają z produkcją. Zarządy i pracownicy obawiają się spadku zamówień w okresie późniejszym. Największym wrogiem przedsiębiorstw tej branży jest dzisiaj – Covid-19.

Branże spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych. Ze względu na ochronne ludzkiego zdrowia sektor spożywczy obwarowany jest licznymi regulacjami prawnymi określającymi standardy jakości.

Właśnie dla tej branży, już przed pandemią wszelkie restrykcje, obostrzenia, embarga, zmienne ceny surowców, a także wysokie wymogi co do kontroli jakości były chlebem powszednim. Branża bywała już niejednokrotnie dotykana przez zagrożenia o podłożu epidemiologicznym (ASF, SARS).

Dziś zmienia się tyle, że zostały one jeszcze bardziej zaostrzone. Według wytycznych GIS, WHO tudzież wewnątrz-zakładowych procedur wprowadzono:

  • wzmożone kontrole stanu zdrowia pracowników (szczególnie produkcyjnych, magazynowych i kierowców) szczególnie w zakresie temperatury ciała, niejednokrotnie przyjmuje się iż pracownicy z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza nie są dopuszczani do pełnienia obowiązków służbowych;
  • podział zakładów na dodatkowe strefy ograniczając tym samym czy wręcz uniemożliwiając przepływ pracowników pomiędzy strefami;
  • wzmożoną kontrolę przestrzegania procedur czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn wraz z wzrostem częstotliwości tychże czynności;
  • wzmożoną kontrolę przestrzegania procedur higieny jak dezynfekcja rąk, praca w odzieży ochronnej w tym maseczkach i rękawiczkach;
  • kontrolę stosowanych procedur higienicznych i HACCP celem wyeliminowania ewentualnych luk i możliwych ścieżek zanieczyszczeń;
  • zakaz przemieszczania się kadry między zakładami (z wyjątkiem transportu, ale ten jest poddawany większej kontroli niż zwykle i wymusza się stosowania dodatkowych środków higieny jak np. maseczki);
  • wstrzymano delegacje firmowe i wizyty.

BPC GROUP POLAND zweryfikowało ponad 100 projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach tej branży. Przed pandemia firmy planowały zainwestować w systemy IT klasy ERP lub dedykowane produkcji w okresie najbliższego roku. Aktualnie statystyki wyglądają następująco:

42% przedsiębiorstw nie zmieniło swoich planów inwestycyjnych w zakresie zaawansowanych systemów informatycznych,

17% rozpocznie nowe projekty informatyczne bez względu na obecną sytuację

41% przesunie lub całkowicie zrezygnuje z wprowadzania jakichkolwiek zmian w systemy IT.

W dzisiejszej rzeczywistości najbardziej istotne staje się dla producentów żywności:
– zapewnienie bezpieczeństwa żywności – poprzez pełne śledzenie produktów, minimalizację udziału ludzi w procesie (praca zdalna), pełną informację o technologii,
– szybka reakcja na braki surowców (załamania w międzynarodowych łańcuchach dostaw), zmiany zapotrzebowania odbiorców (duże gwałtowne zapotrzebowania),
– szybsze i dokładniejsze prognozowanie i planowanie zakupów oraz produkcji
– maksymalna automatyzacja (braki pracowników) i praca zdalna (decyzje ograniczające ze względu na pandemię).

Systemy Infor, które nasza firma – iPCC – dystrybuuje i wdraża na polskim rynku, pomagają sprostać tym wyzwaniom. Aplikacje te zapewniają prawidłowe zarządzanie w czasie rzeczywistym technologiami i tworzeniem nowych produktów (Infor PLM), pełną identyfikowalność (Infor Graphical Lot Tracker), zaawansowane prognozowania popytu (Infor DMP), dokładne planowanie (FFP) i harmonogramowanie (Infor SWB), a także zdalny dostęp z dowolnych urządzeń dzięki platformie technologicznej Infor OS wyposażonej m.in. w system kontekstowej komunikacji „społecznościowej” Infor Ming.le.

Piotr Michalak
Wiceprezes iPCC Sp. z o.o.

(firmy partnerskiej Infor)

W obecnej sytuacji pandemii branża spożywcza jest najbardziej doświadczona pod względem procedur związanych z zagrożeniem infekcji bakteriami i wirusami.

Produkcja w branży spożywczej jest skomplikowana i bardzo odpowiedzialna, dlatego powstało wiele norm i standardów takich jak ISO 22000, HACCP, BRC które mają zapewnić higienę, jakość i powtarzalność. Obserwujemy od wielu lat, że wybrane standardy z branży farmaceutycznej wchodzą do branży spożywczej a co za tym idzie także narzędzia IT.

Pierwszym etapem rozwoju w podnoszeniu jakości w produkcji spożywczej było budowanie parku maszynowego wraz z procedurami, drugim etapem było stworzenie środowiska pracy dla pracowników z wysokim standardem higieny a trzecim krokiem jest wdrożenie procesów z narzędziami informatycznymi klasy ERP Produkcja 4.0.

Cele stawiane przez rynek i klientów  takie jak śledzenie partii, rejestracja klasy produktu i wagi które w toku produkcji ciągle się zmieniają w sposób mało przewidywalny,  śledzenie statusu zlecenia z imiennym przypisaniem osoby do konkretnego procesu z godziną i datą wykonania to tylko niektóre zadania pracownika jak i systemu ERP. Podłączanie wyników badań, wagi, kolejne wyceny magazynu, rejestracja czasu pracy, załączanie zdjęć z kontroli z filmami nie jest już fanaberią wizjonerów a dniem dzisiejszym.

Czy tak wiele oczekiwań, norm i zależności nie usztywni firmy i pracowników kosztem elastyczności i dynamiki działania?

Po części tak, jednak MONITOR ERP w branży zarządzania partią i procedurami poprzez workflow, czat i optymalizację produkcji APS sprawnie wspiera procesy, automatyzuje działania i buduje wiarygodność firmy.

Zapraszamy do współpracy, z chęcią podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowej sytuacji na rynku.

Gerard Błaszczak
Key Account Manager
Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

Branża spożywcza w wielu jej obszarach charakteryzuje się sezonowością, wpływającą na zarządzanie zasobami oraz mocami produkcyjnymi przez producentów m.in. w zależności od przewidywanego popytu. Obecny czas roku to zazwyczaj ostatni etap przygotowań do Świąt Wielkanocnych oraz sezonu letniego (oba znacząco wpływają na popyt w branży). W związku z sytuacją COVID-19 porządek ten został zachwiany i to w sposób dynamiczny. Nagłe zapotrzebowanie na wybrane produkty spożywcze, ale również wybrane wyroby kosmetyczne i farmaceutyczne wpłynęło na konieczność natychmiastowego rozpoczęcia produkcji lub zwiększenia jej wydajności do maksymalnych poziomów. Myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że w bieżącym roku sezon rozpoczął się wcześniej niż zwykle.

Z perspektywy lidera rozwiązań do automatyzacji produkcji oraz rozwiązań wspierających ideę Przemysłu 4.0 w tym IIoT (Industrial Internet of Things) możemy zapewnić o pełnym wsparciu procesów produkcyjnych obecnych w branży spożywczej/kosmetycznej/farmaceutycznej. Szczególnie istotne w dzisiejszym czasie, a na pewno po ustabilizowaniu sytuacji z COVID-19, będzie zapewnienie ciągłości i stabilności produkcji oraz wdrażanie rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie i monitorowanie stanu maszyn/linii produkcyjnych oraz statusu produkcji. Oba wspomniane elementy w sposób znaczący wpływają na produkcję, gwarantując jej bezpieczeństwo oraz zapewniając zachowanie wymaganej jakości, również w sytuacji konieczności ograniczenia lub po prostu braku personelu.

W przypadku rozwiązań dedykowanych do obszarów produkcji spożywczej zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy niezależnie od ograniczeń dotyczących obecności bezpośrednio w zakładach produkcyjnych, wykorzystując narzędzia cyfrowe wspierają naszych partnerów w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i realizacji zamówień, konsultują możliwości sprawnego usprawnienia procesów i wydłużenia bezawaryjnej pracy maszyn i linii produkcyjnych, a także prowadzą bieżące projekty z powodzeniem wykorzystując kanały cyfrowej komunikacji.

Paweł Juras
Industry Manager Region
Packaging, Food & Beverage
Central Eastern Europe
Balluff SP. z o.o

Branża spożywcza jest jedną z niewielu, na której skutki pandemii COVID-19 nie odbijają się negatywnie. Nie znaczy to jednak, iż firmy nie borykają się z utrudnieniami w łańcuchu dostawach, ograniczoną dostępnością surowców, czy problemami z frekwencją pracowników. Producentów spożywczych obowiązują dobre praktyki higieniczne związane z bezpieczeństwem żywności, są więc przygotowani pod kątem higieny żywności. W obecnej sytuacji w firmach wprowadzono jedynie dodatkowe procedury, takie jak: zakaz przemieszczania się pracowników między zakładami, rozdzielenie strefy produkcyjnej od administracyjnej, czy wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników.

W ostatnich dniach obserwujemy znaczny wzrost popytu na produkty żywnościowe w związku z pandemią. Aby sprostać potrzebom rynku, firmy stanęły przed wyzwaniem szybkiego zwiększenia mocy produkcyjnych. Realizują to poprzez uruchomienia kolejnych zmian produkcyjnych, zwiększenie zatrudnienia. W tak trudnym czasie przewagę zyskują przedsiębiorstwa pracujące z systemami wspierającymi szybkie podejmowanie decyzji. Do takich narzędzi należy rozwiązanie APS 4FACTORY bazujące na systemie Siemens Opcenter APS (dawniej Preactor APS) do harmonogramowania produkcji. APS 4FACTORY daje możliwość przeprowadzenia szybkich symulacji harmonogramu np. po dołożeniu dodatkowych zmian i weryfikacji niezbędnej dodatkowej załogi. Co więcej, kontrola materiałowa podpowiada jakie dostawy należy przyspieszyć, aby ten plan zrealizować. Narzędzia te pozwalają na przygotowanie wykonalnych scenariuszy produkcyjnych bazujących na rzeczywistych zdolnościach i ograniczeniach procesu. Pamiętajmy, że wielu producentów spożywczych działa na niskich marżach, ważna jest więc również analiza harmonogramu pod kątem jego kosztu. Systemy APS to narzędzia, których największa korzyść ujawnia się w przypadku dużej dynamiki popytu.

Kinga Frączyk
Account Manager dla branży spożywczej
DSR S.A

W obecnych czasach, gdy świat znajduje się w stanie wyjątkowym, nasze rozwiązanie MES pomaga również w sektorze spożywczym. Po pierwsze wzrosło zapotrzebowanie na żywność. Zwiększeniem zdolności produkcyjnej można sterować za pomocą naszego pakietu MES. Planowanie pracowników w oparciu o MES dokumentuje również, kto pracował na danym stanowisku pracy. Dlatego należy uważać, aby nie mieszać personelu między poszczególnymi zmianami i zapobiegać dużym łańcuchom infekcji. Śledzenie partii daje największą szansę, szczególnie piekarniom, aby móc szybko i skutecznie wytwarzać dobre produkty. Czy zaobserwowano ilości składników? Czy czasy procesu były przestrzegane poprawnie? MES pomaga monitorować te parametry. Z drugiej strony wszystkie firmy są teraz tak zajęte produkcją, że nie ma czasu na zmiany. Dlatego wdrożenie jest w stagnacji. Chcą także zredukować personel do minimum, aby jak najwięcej pracowników związanych z produkcją pozostało zdrowych.

Nicolai Philipp
Kierownik działu sprzedaży MES-Suite
MKW GmbH

Raport z branży spożywczej

Przetwórstwo mięsa białego
zatrudnienie > 2 tys. pracowników

Produkcja w zakładach spółki trwa. Zamówienia spływają cały czas, lecz firma nie jest wstanie zwiększyć wolumenu produkcji. Zostały wdrożone dodatkowe obostrzenia sanitarne takie jak zintensyfikowane mycie urządzeń oraz rąk. Jednocześnie spółka kontynuuje prace związane z przeprowadzanym pilotażem systemu na jednym z zakładów.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie > 2 tys. pracowników

Firma odczuła pandemię. Produkowane wyroby należą do niszowych i spadły zamówienia. Oprócz tego pojawiają się problemy pracownicze, kwestie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, higieny itp.

Napoje
zatrudnienie > 1 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo ograniczyło produkcję, choć zanotowano wzrost sprzedaży jednego z oferowanych produktów. Skrócony został czas pracy pracowników o 0,5 godziny, tak aby zmiany się ze sobą nie spotykały. Wzrosła liczba pracowników pracujących zdalnie, wstrzymano wszelkie delegacje i wizyty na zakładzie. Nie zaprzestano procesu wdrożenia systemu CMMS.

Przetwórstwo owocowo-warzywne
zatrudnienie > 1 tys. pracowników

Obecna sytuacje nie wpłynęła na działania spółki w żadnej sposób. Produkcja utrzymuje się na stałym poziomie. Wprowadzono zaostrzone procedury sanitarne, co jest to dość uciążliwe dla pracowników. Projekty informatyzacji produkcji są kontynuowane lecz ograniczono wizyty firm zewnętrznych.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo bez zmian prowadzi produkcję. Wprowadzono zwiększoną kontrolę personelu na wejściu poprzez mierzenie temperatury i wypełnianie oświadczeń co do samopoczucia/stanu zdrowia. Na teren zakładu nie są przyjmowane jakiekolwiek osoby z zewnątrz, a pracownicy nie mogą uczestniczyć w żadnych wyjazdach służbowych. Wyjątkiem jest jedynie serwis maszyn i urządzeń, który w razie potrzeby ma prawo wstępu, ale to też dosyć mocno ograniczone. W pierwszej kolejności personel zakładu stara sobie samodzielnie poradzić z problemem.

Wyroby garmażeryjne
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Produkcja pracuje bez zmian. Prowadzone są prace związane z informatyzacją i automatyzacją zakładów choć bez możliwości spotkań interpersonalnych.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Na ten moment firma działa bez zmian i nie widzi żadnych spadków spowodowanych sytuacją epidemiologiczną na rynku. Większości pracowników pracuje w trybie home office. Jedynie wybrana kadra kierownicza, produkcja oraz dział IT pracują na terenie zakładu.

Przetwórstwo mięsa czerwonego
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Obecnie firma zrezygnowała z jednej zmiany produkcyjnej, pracownicy teraz wymieniają się w cyklu cotygodniowym. Część sklepów firmowych została zamknięta np. te w galeriach handlowych. W regionach, gdzie funkcjonowało dotychczas kilka sklepów, co najmniej jeden został zamknięty. Produkcja realizowana jest pod bieżące potrzeby, na poziomie 90% realizacji. Największy problem to zakupy od dostawców, którzy windują ceny, choć i to już pomału się normuje po tym jak przestali zamawiać większe partie to ceny zaczęły spadać i w kolejnym okresie powinny być już dużo niższe niż przed epidemią. Wprowadzono także pracę zdalną wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Z administracji księgowość musiała pozostać w zakładzie, gdyż spółka działa na serwerze lokalnym i management obawiał się o bezpieczeństwo serwera i ochronę danych.

Przetwórstwo mleka
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Management obawia się sytuacji epidemiologicznej, a w zasadzie jej odzwierciedlenia na rynku. Póki co dalej normalnie pracują. Codziennie mają mierzoną temperaturę na wejściu do zakładu i zostały zaostrzone przepisy BHP.

Przetwórstwo mięsa białego
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Spółka w chwili obecnej odnotowuje wzrost ilości zamówień, zwiększono produkcję, a firma odnotowuje wzrost wyników finansowych. Wstrzymano jednak podejmowaną inwestycję IT w obszarze produkcji, co jest podyktowane brakiem możliwości spotkań z firmami i osobami z zewnątrz.

Wyroby garmażeryjne
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Wprowadzono w spółce model pracy typu home office. Reszta funkcjonowania zakładu się nie zmieniła poza zaostrzeniem procedur higieny i bezpieczeństwa żywności w tym kontroli stanu zdrowia pracowników.

Wyroby garmażeryjne
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Zakład funkcjonuje, choć zmniejszono ilość pracowników produkcyjnych i podwojono standardy bezpieczeństwa żywności i higieny. Wzrost produkcji w ostatnich dniach został odnotowany na poziomie nieco ponad 30%. Firma ma zabezpieczone zapasy na kilka miesięcy wprzód, zatem nie widzą zagrożenia dla swojej działalności.

Alkohole
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo obecnie zajęte jest automatyzacją linii produkcyjnej w kontekście paletyzacji, robotów itp. Wskazuje się na rozważanie zmiany systemu ERP ponieważ obecne rozwiązanie oceniane jest jako niewystarczające i nieposiadające funkcjonalności w zakresie zarządzania produkcją czy tworzenia raportów i analiz. Problemem w tych działaniach jest obecnie kadra, która nie bierze pod uwagi zmiany oprogramowania klasy ERP, nie myśląc o przyszłości i zwiększonym wolumenie produkcji.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo obecnie użytkuje system SAP ERP. W zakresie planowania produkcji wykorzystuje moduł systemu SAP. Rozważa się zainwestowanie w narzędzie do nadzoru nad produkcją. Z powodu koronawirusa przedsiębiorstwo wykorzystuje różne metody w zakresie BHP. Standardem jest u pracowników dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek, zainstalowano również dodatkowe lampy UV. Uruchomiono podobną ochronę dla pracowników biurowych oraz na wejściu sprawdzana jest temperatura każdemu z pracowników.

Wyroby garmażeryjne
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Poziom zamówień pozostał na tym samym poziomie jak przed epidemią. Pracownicy biurowi oraz działu IT pracują zdalnie. Dodatkowo wprowadzono dyżury w zakładach. Aby móc normalnie pracować wdrożono zaostrzone środki czystości i higieny osobistej. Firma na dzień dzisiejszy zastopowała proces związany z wdrażaniem MES. Mimo epidemii firma nadal prowadzi prace nad systemem klasy WMS , który już w pewnej części jest wdrożony. Dodatkowo przedsiębiorstwo uważa za atut posiadanie dwóch zakładów w oddaleniu od siebie, gdyby okazało się konieczne zamkniecie , któregoś z nich z powodu zachorowań, to drugi będzie mógł działać.

Wyroby sypkie
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Firma funkcjonuje normalnie pomimo pandemii, nadal produkuje i sprzedaje. Są co prawda pewne obostrzenia związane z dystrybucją i kontrolą pracowników, ale na razie jakoś bardzo wirus nie wpłynął bezpośrednio na działanie przedsiębiorstwa. Firma nie jest jednak pewna przyszłości, ponieważ pojawia się pytanie „co jeśli ktoś w zakładzie zachoruje”. Obecnie pojawiają się problemy z „motywacją” ludzi do pracy. Przedsiębiorstwo stara się stosować do zaleceń dotyczących higieny.

Przetwórstwo mięsa białego
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Wstzrymanoinwestycje w systemy IT z powodu pandemii . Aktualnie przedsiębiorstwo skupia swoją uwagę na bezpieczeństwie w firmie jak również pracowników. Wszyscy pracownicy są badani przed wejściem na zakład , sprawdzana jest temperatura oraz przeprowadzana dokładna dezynfekcja.

Przetwórstwo ryb
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Od ponad miesiąc firma jest w stabilnej sytuacji ze sprzedażą. Pojawia się problem z dostarczeniem ryb do dalszej produkcji ponieważ sprowadza się ryby z różnych lokalizacji. Firma stosuje się do przepisów ogólnych względem bezpieczeństwa (maseczki, lampy UV, sprawdzanie temperatury pracowników itp.).

Wyroby garmażeryjne
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Zarząd oraz specjalnie stworzona grupa dedykowana sytuacji związanej z wirusem zamknęła zakład na jakiekolwiek spotkania z osobami z zewnątrz. Praca odbywa się zdalnie. Planuje się po okresie pandemii podjąć projekt ERP.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ma podwyższony stopień kontroli stanu zdrowia pracowników. Sporo ludzi przeszło na pracę zdalną. W związku z tym, że część rynków się zamknęła to zaobserwowano spadek liczby zamówień, ale jakoś bardzo nie wpłynęło to na kondycję firmy. Problem pojawi się dopiero kiedy będzie podejrzenie wirusa u przedsiębiorstwie.

Przetwórstwo mleka
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Jest bardzo duże obłożenie pracą w związku z gigantycznym zapotrzebowaniem. W chwili obecnej widać, iż trend ten trochę spada ale i tak jest dużo powyżej standardowego poziomu.

Napoje
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Produkcja notuje zwiększenie zamówień.Pandemia nie zaburzyła pracy firmy, pracują normalnie, zwiększono trochę kwestie higieny pracy. Przedsiębiorstwo mierzy temperaturę pracownikom. Na zakładzie jest więcej środków do dezynfekcji. Istnieje strach przed pierwszym zachorowaniem, które może zatrzymać prace zakładu.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Trwa konsolidacja spółek, w czym jednak koronawirus operacyjnie przeszkadza. Proces trwa i trwać będzie, ale na pewno zdecydowanie wolniej. Management nie może skupić się w pełni na wspomnianej konsolidacji, ponieważ cały czas musi reagować na zmieniającą się sytuację, problemy logistyczne itd.

Wyroby sypkie
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Spółka odnotowała wzmożoną produkcję, otrzymują dużo więcej zamówień niż wcześniej, ale z drugiej strony cierpią na wzrost absencji. Pracownicy korzystają z urlopów ustawowych (opieka nad dziećmi), zatem brakuje mocy produkcyjnych. Z tego też względu projekt CMMS został nieco przesunięty w czasie do czerwca.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na produkty firmy, gdyż oferta to wyroby o długim terminie przydatności. Uruchomiono nawet produkcję w niedziele, czego nie było od 4-5 lat. Firma ma problemy z łączami ze względu na dużą ilość połączeń. Transfer danych zwiększył się kilkukrotnie a w sieciach komórkowych kilkunastokrotnie. Obecnie monitoruje się temperaturę pracowników na wejściu do zakładu.

Przekąski i słodycze
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo obecnie nie odczuwa większego wpływu epidemii na produkcję, raczej się ona zwiększyła niż zmniejszyła. Wdrożono oczywiście procedury bezpieczeństwa. Inwestycje w IT są obecnie wstrzymane ze względu na rozbudowę zakładu – pracuje się wciąż nad uruchomieniem nowej linii produkcyjnej.

Przetwórstwo mięsa białego
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstwo koncentruje się na produkcji i stara się utrzymać zakład w ruchu. Inne sprawy, drugorzędne są odkładane na bok. Dotyczy to również systemów IT.

Przetwórstwo mięsa czerwonego
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

W chwili obecnej firma skupia się na przestawianiu ludzi na pracę zdalną. Plany związane z informatyzacją na ten rok były, ale wszystko zostało odsunięte na dalszy plan z powodu pandemii.

Przetwórstwo mleka
zatrudnienie 0,3 – 0,5 tys. pracowników

Przedsiębiorstw nie odczuło „na własnej skórze” póki co sytuacji związanej z epidemią. Jak na razie nawet zaobserwowano zwiększenie produkcji pewnych asortymentów (np. twarogów). Firma planuje zająć się systemem ERP zaraz kiedy sytuacja z koronawirusem przycichnie.

Przetwórstwo ryb
zatrudnienie > 1,5 tys. pracowników

Na chwilę obecną firma wstrzymała inwestycje ze względu na obawę przed zamknięciem zakładu. Wprowadza się standardowe regulacje z zakresu BHP w przypadku pandemii. Nie wskazuje się na jakieś większe problemy z odbiorami ryb, ich przetwórstwem i dalszą wysyłką.

Wyroby sypkie
zatrudnienie 0,5 – 1 tys. pracowników

Zakład pracuje normalnie i nie widać na razie wpływu wirusa na działalność. Oczywiście wprowadza się standardowe procedury jak brak możliwości wejścia z zewnątrz na zakład, czy pomiary temperatury. Prace nad autorskim systemem MES nie zostały z tego powodu przerwane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*