MOM – nowe warunki, nowa rzeczywistość, nowe okoliczności


Wypowiedź 1

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) odnosi się do narzędzi i metod optymalizacji produkcji. Obejmuje kompleksowe zarządzanie zasobami biznesowymi: ludźmi, technologiami, sprzętem, surowcami i wszystkim, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i produktywności przedsiębiorstwa wytwórczego.

Każda firma produkcyjna dąży do poprawy parametrów takich jak wydajność, dostępność oraz jakość. Do tego dochodzi stała presja związana ze skracaniem czasu realizacji usług, zapewnieniem większej elastyczności, ograniczaniu marnotrawstwa i kosztów oraz zwiększania zysków. Z tej perspektywy MOM to kompletne podejście, które umożliwia osiąganie celów przedsiębiorstwa i jednoczesne realizowanie oczekiwań konsumentów oraz partnerów biznesowych. Nowoczesne technologie i systemy IT są w stanie efektywnie wspierać biznes produkcyjny jak nigdy dotąd.

Korzyści wynikające z MOM

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi powoduje, że sprzęt fizyczny i interfejs użytkownika działają harmonijnie z korzyścią dla firmy. System produkcyjny zapewnia platformę, w której czynności ludzkie i te zautomatyzowane są łączone w czasie rzeczywistym.

Wyższa wydajność

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi obejmuje korzystanie z przydatnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do zarządzania magazynem, oprogramowanie produkcyjne, narzędzia do śledzenia defektów i programy przeprojektowywania procesów. Wszystkie te narzędzia pomagają zwiększyć wydajność Twojej produkcji.

Zwiększenie rentowności

Operacje produkcyjne, dzięki wsparciu systemów do zarządzania produkcją, przebiegają sprawnie i płynnie. Uporządkowane i zoptymalizowane procesy produkcyjne powodują, że, menedżerowie mają więcej czasu na generowanie nowych pomysłów i aplikowanie ich w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy innych kluczowych parametrów. Manager zyskuje narzędzia i rzetelne dane a monitorowanie Twoich dochodów i wydatków staje się łatwiejsze. W dłuższej perspektywie całkowity dochód wzrasta. Kiedy dobrze zarządza się rentownością firmy, łatwiej jest zrozumieć swoje przychody.

Wyższa jakość produktów

Zarządzanie operacyjne daje możliwość zwiększenia wydajności sposobu produkcji. Poprawie ulegają wszystkie procesy, od przyjmowania dostaw surowców, przez wszystkie działania na hali produkcyjnej (w tym kontrolę wyrobów oraz komunikację z działem jakości) , po sposób transportowania i przechowywania wyrobów gotowych. Dzięki temu możesz na wczesnym etapie wykrywać i redukować wady, tym samym minimalizując straty i zwiększając jakość produktów.

Satysfakcja klienta

Ten element w znacznym stopniu jest powiązany z poprzednim. Wdrażając program zarządzania jakością utrzymujesz wysokie standardy i jednocześnie zwiększasz wydajność produkcji. Jakość spełniająca oczekiwania klienta – zarówno ta dotycząca samych wyrobów ale także komunikacji, terminów dostaw czy chociażby wiarygodności ustaleń – powoduje że zadowolenie wzrasta. Efektem jest klient, który nie tylko wraca z kolejnymi zamówieniami ale także poleca Twoje usługi innym.

Zgodność z przepisami i normami

Zarządzając operacjami biznesowymi, każdy kierownik działu w firmie bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie wykonywane przez niego zadania były wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi, normami i certyfikacjami. Systemy zarządzania produkcją ułatwiają przestrzeganie rygorystycznych norm, zapewniają odpowiednie poziomy zabezpieczeń dostępu a także pełną śledzalność podejmowanych działań. Ponadto umożliwiają prawidłowy i szybki obieg danych, uporządkowane gromadzenie niezbędnej dokumentacji, również na potrzeby audytu itp. Chroni to twoją firmę przed potencjalnymi karami, niekorzystnymi decyzjami regulacyjnymi oraz niepotrzebnym chaosem i stratą czasu.

Redukcja odpadów i optymalne poziomy magazynowe

Kolejną korzyścią MOM jest zastosowanie systemów produkcyjnych, które pomagają w ograniczeniu produkcji odpadów. Często systemy te będą miały funkcję zarządzania zapasami, aby w konsekwencji zmniejszyć potencjalne problemy produkcyjne z powodu braku zapasów jak również ich nadmiaru. Inwestowanie w tego rodzaju system daje wiele korzyści – przyczynia się do zachowania optymalnych stanów magazynowych i z jednej zmniejsza ryzyko przestoju z powodu braków, a z drugiej ogranicza koszty związane z przechowywaniem czy zepsuciem nadmiaru produktów.

Praca zespołowa i wielokierunkowa komunikacja

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi to też ważny czynniki wzmacniający współpracę różnych działów, wymianę wiedzy i pomysłów w celu uzyskania wysokiej jakości produktów. Pomaga to poprawić produktywność firmy i sprostać oczekiwaniom klientów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów poszczególne działy mogą szybko przekazywać różnego rodzaju informacje i pliki a dane, które otrzymują są kompletne i rzetelne. Co ważne, są one pozbawione błędów wynikających z tzw. czynnika ludzkiego- dane są pobierane z maszyn czy innych systemów, bez konieczności żmudnego i generującego błędy wpisywania ręcznego. Wielokierunkowa komunikacja ludzi i maszyn oraz maszyn między sobą pozwala prawdziwie wejść w czwartą rewolucję przemysłową.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że rozwiązania systemowe dostępne dzięki dzisiejszej technologii pozwalają Twojemu przedsiębiorstwu osiągnąć realną przewagę konkurencyjną. Pewne jest, że systemy nie zastąpią ludzi, dlatego potrzebny jest też wykwalifikowany personel, który potrafi odpowiednio wykorzystać potencjał, jaki dają nam systemy do zarządzania operacyjnego produkcją. Taki zestaw otwiera przedsiębiorstwom produkcyjnym nieograniczone możliwości rozwoju.

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe
Robert Paras,
Dyrektor Wdrożeń Przemysłowych,
Syneo.pl Sp. z o.o. Sp.k. 


Wypowiedź 2

Gwałtowny spadek popytu oraz produkcji w polskich fabrykach ma bardzo duże przełożenie na łańcuch dostaw w wielu branżach. Gdy spada produkcja, następują wymuszone przestoje, a koszty stałe, pensje pracowników należy wciąż pokrywać, oznacza to pogorszenie wyniku finansowego firm i destabilizuje ich sytuacje na rynku.

Producenci zastanawiają się, jak zorganizować swoje procesy, jak zoptymalizować swoje łańcuchy dostaw, dostosować infrastrukturę cyfrowa do nowej sytuacji. Następuje nieustanne poszukiwanie obniżenia kosztów.

Nowe warunki, nowa rzeczywistość, nowe okoliczności wymagają wobec firm zupełnie innego podejścia do zarządzania produkcją.

MOM (Manudacturing Operations Management) to pełen pakiet oprogramowania w zakresie zarządzania produkcją:

  • OPCENTER EXECUTION PROCES (wcześniej znany jako SIMATIC IT)
  • OPCENTER APS (wcześniej znany jako Preactor APS)

Właśnie teraz w dobie kryzysu oczekuje się, że projekt transformacji cyfrowej firmy przyniesie wymierne efekty. Oczekuje się że proces digitalizacji przedsiębiorstwa spowoduje, że będzie ono w stanie reagować na zmiany rynkowe z większą szybkością i elastycznością.

Mając doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu automatyzacji procesów w obszarze produkcji zdajemy sobie sprawę że producenci właśnie teraz będą chcieli zautomatyzować procesy manualne. A Tym samym uzyskanie widoczności i przejrzystości w całym procesie produkcyjnym będzie traktowane priorytetowo.

Firmy, które chcą funkcjonować w biznesie nowej generacji będą dążyć do skrócenia cyklu produkcyjnego. Kontrola i egzekwowanie co dzieje się na hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym, będzie niezbędnym narzędziem w celu ustandaryzowania jakości produktów, poprawy wydajności i ergonomii pracy, aby być lepiej przygotowanym do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Automatyzacja procesów, systemy MES i APS to oczywiste kroki w celu uzyskania wyższego poziomu przejrzystości produkcji.

Modernizacja narzędzi, technologii i procesów, nowe modele biznesowe, partnerstwa technologiczne, oraz infrastruktura cyfrowa, która wspiera zwiększoną zdolność i efektywność biznesu to narzędzia które pozwolą Ci wyjść z kryzysu.

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe
Piotr Ritter, inż. sprzedaży
RAION SOFTWARE Sp. z o.o. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*