Zmiana paradygmatu w produkcji

Optymalna produkcja z transparentnymi, szybkimi pod względem reagowania i ekonomicznymi procesami jest Państwa celem? Decyzja o wyborze oprogramowania PROXIA MES kładzie podstawę pod trwałe ulepszenie produkcji. Globalna konkurencja i wysoka presja kosztów i terminów przynoszą stale nowe wyzwania dla firm produkcyjnych. Konieczna jest dynamika od poziomu ERP, przez planowanie produkcji, po poziom hali fabrycznej. PROXIA wspiera zmianę paradygmatu w ramach Przemysłu 4.0. do zintegrowanego usieciowienia maszyn, instalacji, ludzi i odpowiednich poziomów procesowych z rozwiązaniami MES.

W PROXIA istotne znaczenie mają nie tylko kompetencja IT lub kompetencja w zakresie oprogramowania MES, ale też specyficzne założenia dla danej branży. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w wielu projektach MES i nasz know-how w otoczeniu MES znamy wymogi licznych branż. Stworzone własnymi środkami i umożliwiające modyfikacje oprogramowanie PROXIA MES jest dopasowywane odpowiednio do klienta i indywidualnie do danej branży oraz przedsiębiorstwa na podstawie oprogramowania standardowego MES z pełną możliwością aktualizowania, bez kosztów dodatkowych i potencjalnych błędów. Nasi doradcy i technicy znają potrzeby poszczególnych branż.

Opracowane własnymi środkami produkty MES wyznaczające nowe trendy technologiczne

PROXIA oferuje produkty MES z nowoczesnym designem, ergonomiczną pracą użytkownika i koncepcją modułową do przyszłego, spójnego rozwiązania zintegrowanego MES, które rozwija się odpowiednio do potrzeb firmy.

Nasza kluczowa paleta ofertowa obejmuje planowanie, rejestrowanie, monitorowanie i analizę, przetwarzanie i kontroling parametrów produkcyjnych. Wraz z produktami oprogramowania PROXIA MES, planowanie produkcji APS, zarządzanie danymi produkcyjnymi, MES monitoring,. MES raportowanie, CAQ, CMMS, monitoring online z rejestrowaniem parametrów OEE/KPI można przedstawiać kompletne struktury procesowe MES i możliwe jest ich łączenie z poziomem ERP/PPS: w kierunku Inteligentnej Fabryki i Przemysłu 4.0.

Wszystko w jednym miejscu – Oprogramowanie PROXIA:

  • planowanie MES
  • raporty MES
  • rejestrowanie MES
  • opcje MES

PLANOWANIE PROXIA APS – IDEALNE PLANOWANIE DLA OPTYMALNEGO STEROWANIA
Pełny przegląd zasobów zapewnia optymalne planowanie zasobów ograniczonych i najlepszy możliwy termin zakończenia produkcji. Rozwiązania PROXIA APS planowanie produkcji i moduł PEP planowania dostępności pracowników z komunikacją ERP/PPS w sposób zintegrowany w zestawie aplikacji PROXIA Manager umożliwia planowanie i symulowanie maszyn i urządzeń wraz z pracownikami, materiałem i innymi zasobami produkcyjnymi.

PRZETWARZANIE PROXIA MES – PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI
Minimalizacja błędów, optymalizacja procesów, ciągłe doskonalenie przy zastosowaniu czasu i środków. Monitoring MES i Określanie parametrów KPI/OEE zapewniają kompleksowe wizualizacje i przetwarzanie danych roboczych i maszynowych w czasie rzeczywistym. W ten sposób można szybko podejmować właściwe decyzje i już podczas fazy produkcyjnej zmieniać kurs.

REJESTROWANIE PROXIA MES
Idealne rejestrowanie danych maszyn i urządzeń, personelu, wartości pomiarowych i zasobów magazynowych raz ich wspólne przetwarzanie i łączenie jest podstawą dla każdej optymalizacji i decyzji. Spójność i interakcja pod względem danych umożliwiają zrównoważony proces ciągłego doskonalenia w Inteligentnej Fabryce. Rejestrowanie danych dla zleceń produkcyjnych, rejestrowanie danych maszyn MES, rejestrowanie czasu pracy pracowników, rejestrowanie wartości pomiarowych CAO i zakładowa logistyka transportowa dostarczają w tym zakresie wszystkich istotnych danych: ręcznie lub automatycznie.

OPCJE PROXIA MES – ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWU DANYCH
Oprogramowanie PROXIA MES oferuje jeden system dla różnych grup docelowych i zakresów przedsiębiorstwa i umożliwia stopniowe i modułowe rozbudowywanie. Opcjonalne moduły MES Oprogramowanie DNC, Konserwacja i utrzymanie ruchu CMMS, Zarządzanie narzędziami i danymi w
zakresie rozwiązań sprzętowych MES uzupełniają zakres działania oprogramowania Proxia MES i wspierają krok po kroku przy rozbudowie całościowego spójnego systemu produkcyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*