Klucz do rozpoznawania źródła błędu i poprawy efektywności

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej korzystają z zaawansowanych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji swoich procesów. Jednym z kluczowych narzędzi jest system zbierania danych roboczych z maszyn. Pozwala to na monitorowanie, analizę i optymalizację operacji produkcyjnych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności. W erze postępującej cyfryzacji i wzrostu znaczenia danych, przejrzystość staje się kluczowym elementem skutecznego zarządzania informacjami. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, powstał innowacyjny moduł zbioru danych roboczych PROXIA, który zapewnia pełną przejrzystość dla użytkowników.

Jedną z głównych zalet jest możliwość zdalnego monitorowania i gromadzenia danych roboczych z maszyn. Dzięki temu, menedżerowie i operatorzy mają stały wgląd w parametry pracy maszyn, takie jak wydajność, zużycie energii, czas przestoju czy jakość produkcji.
Takie informacje pozwalają na szybkie reagowanie na ewentualne problemy, minimalizowanie przestojów i poprawę ogólnej wydajności procesów produkcyjnych.

Moduł zbioru danych roboczych PROXIA zbiera informacje o bieżącej sytuacji na produkcji lub montażu, tam, gdzie pojawiają się one – ręcznie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie w powiązaniu ze zbiorem danych o maszynach – dokładnie według potrzeb. Dzięki temu rozwiązanie MES zawsze będzie w stanie powiadomić o bieżącej sytuacji na produkcji.

Posiadając pełny zbiór danych z procesu wytwarzania wartości, od rozpoczęcia etapu roboczego aż do jego zakończenia, istnieje możliwość identyfikacji słabych stron dzięki wczesnemu ostrzeganiu, kontroli i sprawozdawczości, po to, aby istniała możliwość szybkiego wdrożenia odpowiednich działań.

Kolejną zaletą jest możliwość analizy danych, które są zbierane przez system. Zaawansowane algorytmy i narzędzia analityczne pozwalają na identyfikację trendów, wzorców i zależności w danych roboczych. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może dokładnie zrozumieć, co wpływa na wydajność i jakość produkcji. Analiza danych umożliwia identyfikację obszarów wymagających optymalizacji oraz wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych w celu zwiększenia efektywności.

Wprowadzenie systemu zbierania danych roboczych z maszyn przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Monitorowanie parametrów pracy maszyn pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Możliwość śledzenia i analizy danych umożliwia identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka oraz podejmowanie działań zapobiegawczych, aby minimalizować wypadki i urazy.

Kolejną korzyścią jest możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych. Analiza danych roboczych pozwala na identyfikację efektywnych strategii, zoptymalizowanie ustawień maszyn oraz wprowadzenie usprawnień. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją konkurencyjność, redukując koszty produkcji, skracając czasy cyklu i poprawiając jakość produktów.

W systemie PROXIA oś czasu księgowania dzieli się na swobodnie konfigurowalne pola informacji o stanie, np. zbrojenie, produkcja, usterka, postój, itd. Zebrane dane o stanie urządzeń rejestrowane są na różnych kontach (dla miejsca pracy, dla personelu, dla etapu pracy). Dla każdego parametru można w szczególności uruchomić lub wyłączyć konta personelu i etapu pracy, dzięki czemu uzyskuje się zbiór danych niezależnie od konkretnych pracowników.

Wprowadzenie rozwiązania, które zbiera dane robocze z maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym, przynosi liczne korzyści.

  • System wczesnego ostrzegania w ramach zbioru danych roboczych – Miej wszystko na oku – szybko rozpoznaj źródła błędów
  • Rezygnacja z terminala komunikatów na rzecz udostępniania potrzebnych informacji na żądanie.
  • System wczesnego ostrzegania: wysoka akceptacja użytkowników i lepsza jakość danych.
  • Dokumentacja procesu wraz z informacjami zwrotnymi.
  • Analiza wielkich ilości danych i zarządzanie nimi.
  • System zbioru danych roboczych zapewnia stałe objęcie w sieć działu produkcji.
  • Jeden system dla wszystkich na produkcji, aż do zarządu.

Wprowadzenie rozwiązania zbierającego dane robocze z maszyn przyczynia się do bardziej skutecznego zarządzania zasobami. Na podstawie analizy danych, przedsiębiorstwo może zoptymalizować zużycie energii, kontrolować zużycie surowców i materiałów oraz efektywnie planować konserwację i utrzymanie maszyn. To prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Zbiór danych roboczych PROXIA można połączyć z oprogramowaniem sterowania lub systemem ERP. Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia ponadto dodatkowe obliczenia dla zakończonych zleceń, a wartości praktyczne ze zbioru danych roboczych prowadzą do realistycznych planowych czasów wykonania pracy, co jest istotne na potrzeby planowania przyszłych zleceń.
Zbiór danych roboczych jest także istotnym elementem obliczeń kluczowych wskaźników wydajności. Oprogramowanie do zbioru danych roboczych stanowi podstawę do analiz i obliczeń wartości charakterystycznych i stanowi źródło danych dla sterowania produkcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*