Jak skrócić czas planowania produkcji z systemem TimeLine

Celem planowania jest zorganizowanie przebiegu produkcji w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać możliwości wytwórcze i nie wygenerować dodatkowych kosztów. Wymaga to określenia wielu czynników składających się na proces wytwarzania, co wiąże się z koniecznością pozyskania dużej ilości, bardzo szczegółowych informacji. Dlatego też planowanie produkcji często okazuje się etapem czasochłonnym. Tymczasem można go przyśpieszyć, bez ryzyka popełnienia błędu.

Planowanie produkcji nie sprowadza się wyłącznie do określenia ilości wyrobów do wytworzenia  i terminu zakończenia realizacji zlecenia. To znacznie bardziej skomplikowane działanie, które polega na precyzyjnym ustaleniu elementów składowych całego procesu wytwarzania.

Elementy składowe procesu produkcji

Ze względu na ilość potrzebnych danych w planowaniu produkcji bardzo duże znaczenie ma stały dostęp do informacji i płynna komunikacja między działami (np. utrzymania ruchu, zaopatrzenia itd.). Na tym etapie planiści muszą bowiem wziąć pod uwagę szereg detali, takich jak:

 • specyfika wyrobu – dokładna charakterystyka z uwzględnieniem ewentualnych podzespołów,
 • struktura wyrobu (BOM) – rodzaj i ilość elementów tworzących produkt,
 • operacje technologiczne (marszruta) – rodzaj, kolejność i długość trwania prac produkcyjnych,
 • zapotrzebowanie materiałowe – przewidywana ilość surowców potrzebnych do wytworzenia wyrobów,
 • stany magazynowe – rodzaj i ilość dostępnych surowców, a tych koniecznych do zamówienia,
 • dostępność maszyn – stopień obłożenia urządzeń, planowane przestoje konserwacyjne, ewentualne przezbrajania,
 • kompetencje pracowników – specjaliści obsługujący urządzenia i zarządzający procesem,
 • kalkulacja wstępna – szacowany koszt całkowity wytworzenia wyrobów w ramach zlecenia,
 • potencjalny zysk – ocena, czy realizacja zlecenia produkcyjnego będzie opłacalna dla przedsiębiorstwa.

I tu z pomocą przychodzą rozwiązania informatyczne, które ułatwiają zbieranie danych i porządkowanie elementów składowych produkcji w taki sposób, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń generujących niepotrzebne koszty. Przykładem takiego rozwiązana jest system zarządzania produkcją TimeLine, który posiada wbudowane mechanizmy wspomagające planistów w organizowaniu przebiegu produkcji.

 

Integracja CAD z systemem produkcyjnym

Jednym z takich mechanizmów systemu TimeLine jest opcja integracji CAD. Umożliwia ona automatyczny import listy części składowych projektowanego wyrobu, dzięki czemu skraca czas potrzebny na przeniesienie danych z oprogramowania CAD do systemu zarządzania produkcją. Jest to znaczące ułatwienie dla planistów, którzy nie projektują struktury wyrobu, ale odpowiadają za przygotowanie procesu jego wytworzenia.

Opcja integracji CAD wraz funkcjonalnościami PDM zapewnia użytkownikom systemu TimeLine stały dostęp do aktualnych rysunków technicznych, danych konstrukcyjnych, aktualizacji wprowadzanych do projektu, wersji historycznych – ogólnie pełnej dokumentacji projektowej (złożeń, rewizji i statusów danych rysunkowych). Zapisane w systemie informacje mogą być z łatwością przenoszone do zamówienia produkcyjnego, zlecenia produkcyjnego projektu lub wykonywanej kalkulacji. Pozwala to znacząco przyśpieszyć prace związane z określeniem przebiegu i wstępnego kosztu produkcji.

Symulacja procesu wytwarzania wyrobu

Kolejną funkcją usprawniającą planowanie produkcji jest opcja symulacji dostępna w obszarze funkcjonalnym APS systemu TimeLine. Pozwala ona na wirtualne odwzorowanie przebiegu zlecenia w odniesieniu do realizowanego planu, ale bez zakłócania bieżących linii produkcyjnych. System daje możliwość przeprowadzenia symulacji procesu wytwarzania zarówno wyrobu istniejącego, modyfikowanego, jak i całkiem nowego. W pierwszym i drugim przypadku bazuje na dostępnej w systemie technologii i dokumentacji projektowej. W przypadku prototypu konieczne jest zaimportowanie listy elementów składowych produktu z pliku CAD i określenie marszruty produkcyjnej.

Bez względu na wariant wyrobu symulacja zlecenia wykaże:

 • ile produktów będzie można wytworzyć w określonym czasie,
 • jaki rodzaj surowców i w jakiej ilości będzie potrzebnych do realizacji zlecenia,
 • jaki rodzaj maszyn będzie wymagany i czy będą one dostępne w określonym czasie,
 • jakie kompetencje pracowników będą wymagane do wykonania prac,
 • czy dodatkowe zlecenie nie zakłóci już realizowanych,
 • czy możliwe będzie terminowe wykonanie zlecenia,
 • czy nowe zlecenie okaże się opłacalne dla przedsiębiorstwa.

Opcja symulacji dostępna w systemie TimeLine w krótkim czasie dostarcza planistom realne dane, na podstawie których mogą z łatwością przygotować wstępną kalkulację na temat kosztów częściowych i całkowitych dla podejmowanego zlecenia. Pozwala to realizować nagłe zlecenia, wykonywane nawet w krótkim czasie, przy wysokiej wydajności maszyn, z małą liczbą przestojów i przy optymalnych kosztach.

Dane z przebiegu procesu produkcji

Kluczowe dla efektywnego planowania są dane pozyskiwane z bieżącego monitorowania procesu produkcji. Dostarcza je obszar funkcjonalny MES dostępny w systemie TimeLine, a integrowany z zasobami maszynowymi za pomocą modułu Machine Data Control. Pozyskuje i przetwarza informacje na temat samych maszyn – ich obłożenia, stopnia eksploatacji, stanu i zużycia elementów, czasu wykorzystania i efektywności na poszczególnych etapach procesu produkcji. Tak szczegółowe dane ułatwiają planowanie zasobów maszynowych na potrzeby realizacji nowego zlecenia. Ale to nie wszystko. Obszar funkcjonalny MES systemu TimeLine rejestruje również przebieg procesu produkcji. W ten sposób zapewnia informacje o rodzaju zlecenia i stopniu jego zaawansowana – ilości wykonanych zadań, czasu trwania poszczególnych operacji, ilości wyprodukowanych wyrobów. Jest to szczególnie pomocne w przypadku produktów powtarzalnych, ponieważ zebrane dane mogą stanowić punkt wyjścia do analogicznie zaplanowanego kolejnego, podobnego zlecenia.

Oprócz danych na temat zasobów maszynowych, planiści potrzebują również informacji o surowcach – ich dostępności na magazynie lub konieczności zamówienia. Pomocny w ocenie zapotrzebowania materiałowego jest obszar funkcjonalny MRP systemu TimeLine, w którym planowanie zaopatrzenia dokonywane jest w oparciu o szczegółowe dane projektowe i aktualne stany magazynowe. Zapewnia stały dostęp do informacji o rodzaju i ilości surowców znajdujących się na magazynach, jak również realizowanych zleceniach.

Podsumowanie

Planowanie coraz częściej odbywa się pod presją czasu ze względu na konieczność szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Jednak trudno przyśpieszyć związane z tym prace z powodu dużej ilości danych, jakie muszą być brane pod uwagę przy organizowaniu produkcji. A wszelkie podejmowane w tym kierunku próby mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości w procesie wytwarzania. Dlatego kluczowe jest korzystanie ze specjalizowanych rozwiązań informatycznych, jak system zarządzania produkcją TimeLine, który zapewnia szybki dostęp do danych z różnych obszarów produkcji, pomaga w krótkim czasie prawidłowo zorganizować realizację zlecenia i pozwala utrzymać efektywność wykonywanych operacji. Usprawnia więc ten tak ważny etap w zarządzaniu produkcją, a jednocześnie eliminuje ryzyko popełnienia błędu, który poważnie rzutowałby na opłacalność procesu wytwarzania.

 


OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 859 68 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*