Integracja systemu zarządzania produkcją TimeLine z oprogramowaniem CAD

Duża dynamika zmian na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych powoduje potrzebę dostosowywania narzędzi wspomagających procesy wytwarzania i zarządzania. Coraz częściej obserwujemy sytuację, kiedy produkcje o charakterze jednostkowym i małoseryjnym stopniowo zastępują produkcję masową. Jednak wzrost liczby zamówień indywidualnych wymaga od przedsiębiorstw większej elastyczności w zakresie ich obsługi. Aby móc szybko odpowiadać na potrzeby klientów, konieczna jest płynna wymiana informacji między systemem zarządzania produkcją a oprogramowaniem CAD.

W przypadku produkcji realizowanej na indywidualne zamówienie każdy produkt musi być specjalnie projektowany konstrukcyjnie w oprogramowaniu typu CAD. Następnie, na podstawie już gotowego projektu, w systemie zarządzania produkcją opracowywana jest technologia i proces wytwarzania dla danego wyrobu. Wykorzystanie dwóch odrębnych narzędzi wymaga jednak przenoszenia danych. I jeśli odbywa się to w sposób manualny, niestety zajmuje to dość dużo czasu i dodatkowo niesie za sobą ryzyko wystąpienia błędów.

Automatyczny import danych projektowych

Konieczność ręcznego przenoszenia danych projektowych eliminuje opcja integracji z CAD. Dostępna jest ona w module produkcyjnym i połączona z funkcjonalnościami rozwiązań PDM, które stanowią integralną część systemu zarządzania produkcją TimeLine. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych, możliwość ich edycji i zakładania brakujących kartotek towarowych dla nowych elementów.

Rys. 1. Model 3D produktu zaimportowanego z CAD do systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Import listy części składowych i struktury projektowanego wyrobu zachodzi, w systemie TimeLine, w sposób automatyczny podczas zapisu plików CAD. Użytkownik natychmiast otrzymuje dostęp do pełnej dokumentacji projektowej, rewizji, złożeń i statusów danych rysunkowych. Zyskuje też możliwość zarządzania cyklem życia produktu.

Obszar o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine pozwala na:

  • wizualizację w formie 3D wyrobu i poszczególnych jego części, wraz z Pan/Zoom/Tilt z formatów STEP lub IGES,
  • generowanie listy części składowych (BOM) dla wyrobu gotowego,
  • porównywanie wersji rysunków projektowych i wskazanie różnic w częściach.

Dostęp do kompletnej dokumentacji produktu

Integracja z CAD to duże ułatwienie dla pracowników produkcji, którzy nie projektują struktury wyrobu, lecz odpowiadają za planowanie realizacji zlecenia i koordynowanie procesem wytwarzania. Automatyczny import danych zapewnia im bezpośredni dostęp do aktualnych rysunków technicznych i wgląd w dokładne dane konstrukcyjne, takie jak ilość i rodzaj elementów, a także karty materiałowe, półproduktów i produktów. W obszarze o funkcjonalnościach PDM odnajdą też bieżące informacje na temat zmian wprowadzanych do projektu. Mogą więc porównywać wersje historyczne dotyczące zmian struktury wyrobu, wynikających czy to z prac nad rozwojem produktu, czy eliminacji wad i nieprawidłowości konstrukcyjnych.

Rys. 2. Kompletna dokumentacja projektowego zlecenia produkcyjnego w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Opcja integracji z CAD dostępna w obszarze o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine skraca czas przygotowania technologii potrzebnej do zaplanowania zlecenia produkcyjnego. Pozwala też szybciej dokonać kalkulacji kosztów i wycenić zamówienie na etapie ofertowania. W rezultacie umożliwia terminowe, a przede wszystkim rentowne wykonanie zamówienia.

Podsumowanie

Możliwość integracji systemu zarządzania produkcją z oprogramowaniem do projektowania to niewątpliwie istotne usprawnienie zarówno planowania produkcji, jak i zarządzania procesem wytwarzania. Automatyzacja transferu danych eliminuje potencjalne błędy w danych materiałowych, zapewnia wszystkim zaangażowanym pracownikom dostęp do aktualnych informacji, ułatwia obliczanie kosztów wytworzenia, usprawnia planowanie i przyśpiesza realizację zleceń.

 

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*