Dzięki MES o 15% poprawa terminowych dostaw

Aby sprostać wyzwaniom globalnej transformacji energetycznej i wzrostowi konkurencji na arenie międzynarodowej, Saarschmiede podjęła szeroką transformację. Jej wyraźnym celem było zwiększenie efektywności produkcji i konkurencyjności na głównych rynkach, a także rozwijanie nowych dziedzin działalności. W ramach dalszego rozwijania rozwiązań cyfrowych w celu optymalizacji produkcji, Saarschmiede korzysta z systemu MES firmy PROXIA Software AG, aby bardziej efektywnie wykorzystać istniejące moce produkcyjne dzięki lepszej planowaniu produkcji – to wszystko w duchu terminów dostaw, które są jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy.

Ze względu na planowanie dużej ilości małych zleceń, terminowość dostaw może zostać zwiększona o 15% do 95%. Dzięki wysokiej wydajności w szczegółowym planowaniu, efekty zmian w realizacji zamówień można teraz szybko i z dużą dokładnością przewidzieć.

Björn Schank i Patrick Müller, kierownicy dwóch działów w firmie Saarschmiede, opowiadają o strategicznych celach wdrożenia MES, przebiegu projektu oraz udanym zastosowaniu oprogramowania PROXIA MES. Schank pracuje w Saarschmiede od dziesięciu lat i przez ostatnie sześć lat kieruje planowaniem i przygotowaniem produkcji. Müller pracuje w Saarstahl od dziesięciu lat i przez ostatnie trzy lata kieruje centralną kontrolą. Wprowadzenie systemu PROXIA Leitstand rozpoczęło się w 2012 roku. Już na początku współpracy wszyscy zdawali sobie sprawę, że będzie dużo pracy projektowej i dostosowywania, ponieważ procesy w firmie specjalizującej się w unikatowej produkcji są niezwykle specyficzne. Björn Schank przyznaje, że „obie strony były doskonale świadome tego wyzwania, a dyscyplina, wytrwałość i profesjonalizm wszystkich zaangażowanych w projekcie ostatecznie doprowadziły go do sukcesu„.

-Dzięki oprogramowaniu PROXIA udało nam się znacznie usprawnić proces planowania w naszej produkcji. Efektem jest wymierne zwiększenie terminowości dostaw o 15%. Szybkie wyniki symulacji dzięki wysokiej wydajności oprogramowania pozwalają nam na większą elastyczność i usprawnienie planowanych prognoz.

Björn Schank, Kierownik Planowania Produkcji

Julia Klingspor, członek zarządu PROXIA, podkreśla znaczenie implementacji systemu w produkcji wielkogabarytowych części o skomplikowanym procesie produkcyjnym, od odlewu do gotowego wyrobu: Saarschmiede produkuje wysoko obciążone kute części w szerokim zakresie jakości i stanów obróbki, o skomplikowanym kształcie. Na życzenie klientów możliwe jest wytwarzanie wyrobów o różnej wadze i rozmiarze, aż do 80 ton. Najważniejszymi produktami są pierścienie wspomagające dla rakiety Ariane-5. Życie takiego „pierścienia” wynosi 90 sekund, a na jego produkcję potrzeba prawie 30 tygodni.

W pełni zoptymalizowany system PROXIA Leitstand obecnie planuje około 850 zamówień z około 5000 operacjami. Dzięki najnowszym algorytmom oprogramowania, takim jak symulacje obciążenia maszyn i reorganizacje zamówień, zwane „przelotami nocnymi”, osiągają maksymalną elastyczność planowania w ciągu kilku minut.

Mimo że czasy produkcji, cykle planowania i obróbka mechaniczna znacząco różnią się od innych klientów, zasada dostarczenia odpowiedniego rozwiązania za pomocą standardowych technologii została utrzymana. Tworzenie specjalistycznego oprogramowania dla Saarschmiede byłoby prostsze, ale decyzja odrzucenia tego rozwiązania była świadoma. Julia Klingspor ostrzega przed ryzykiem utworzenia infrastruktury IT, którą później nie będzie można utrzymać.

Odpowiedzialni w Saarschmiede GmbH szczegółowo przedstawili dostawcy systemu swoje procesy. Ten uważnie wysłuchał i koncepcyjnie i kreatywnie zinterpretował własny system pod kątem korzyści dla klienta. Patrick Müller z zadowoleniem dodaje: „Mogliśmy w pełni zintegrować PROXIA z naszą istniejącą infrastrukturą IT bez potrzeby jej kwestionowania„. W Saarschmiede, firma Infor obsługuje cały proces zamówień. Dane są następnie przekazywane do MES do dokładnego planowania w obszarze produkcji. Stara się skrócić czasy między procesami, aby zminimalizować całkowity czas przetwarzania. Optymalizacja kolejności produkcji stanowi kluczowy element algorytmu dokładnego planowania.

Tam, gdzie inne systemy Leitstand potrzebują godzin na przeprowadzenie symulacji, PROXIA Leitstand wykonuje to w kilka sekund. Przeloty nocne w dokładnym planowaniu to już historia

Najważniejsze informacje i korzyści w skrócie:

  • Poprawa terminowości dostaw o 15%.
  • Skuteczne wspieranie transformacji przedsiębiorstw w celu poprawy konkurencyjności.
  • Dostawa do klienta w wyznaczonym dniu.
  • Szybka symulacja zmian w szczegółowym planowaniu.
  • Zaawansowana integracja systemowa z płynną wymianą danych ERP-MES.
  • Ulepszone planowanie prognozowania w zakresie wykorzystania sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*