W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji?

Bardzo ciężko jest usprawniać procesy, jeżeli nie posiadamy na ich temat dostatecznej ilości informacji. Brak rzetelnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym nie pozwoli Ci określić rzeczywistej wydajności produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w celu poprawny procesów. Brak narzędzi do mierzenia wydajności, uniemożliwi ocenę efektów Twoich działań.

Z tego względu niezbędne jest opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w odpowiedni sposób. Dostosuj działanie systemu do specyfiki swojego zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry. Opracuj sposoby analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych informacji.

Bardzo często przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub częste mikroprzestoje spowodowane stanem technicznym parku maszynowego. Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania szczegółowych danych historycznych dotyczących usterek. Ciągła informacja o stanie maszyn jest niezwykle cenna, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest system ANDON, który za pomocą środków audio- wizualnych sygnalizuje stan pracy maszyny oraz natychmiastowo powiadamia w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry zarządzającej za pośrednictwem innych mediów, takich jak sms, e-mail lub być wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gromadzić dane na temat rodzaju i kategorii oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich analiza pozwala podjęć działania, mające na celu wyeliminowanie występujących najczęściej przestojów, lub takich które powodują największe straty.

Dodatkowo, obserwacja trendów pozwala przewidzieć możliwość wystąpienia poważnych awarii. Dysponując takimi informacjami będziesz w stanie podjąć trafne decyzje oraz zaplanować działania prewencyjne dotyczące remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom awaryjnym oraz długim przestojom maszyn, które bywają kosztowne. Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów pozwala wprowadzić okresowe plany konserwacji maszyn i sporządzić rejestr części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu działaniach nieocenionym wsparciem dla służb utrzymania ruchu są systemu CMMS.

Jedną z trzech składowych współczynnika OEE, określającego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach wytwórczych. Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez zużycie surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich na wytworzenie produktu o niezadowalającej jakości. Bagatelizowanie tego problemu jest zwykłym marnotrawstwem, które może być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają bardzo różnicowane, mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Często, chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest dokładne
przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego etapu produkcji. Współczesne systemy wspomagające produkcję oferują narzędzia umożliwiające śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych (Traceability). Posiadając takie informacje, możemy w krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada ze powstawanie wadliwych wyrobów. Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a także wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości.

Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie przyziemnych czynności, takich jak podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, czy optymalizacja organizacji pracy operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po bardziej zaawansowane, jak wdrożenie systemu do wspomagania produkcji lub zarządzania nią (ANDON, MES czy CMMS). Jeżeli nie chcesz inwestować w nowe maszyny i linie produkcyjne lub dodatkowy personel, a zależny Ci na rzeczywistej i maksymalnej poprawie wyników rozważ możliwość inwestycji w profesjonalne systemy wspomagające wydajność produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*