Zwiększenie wydajności maszyn


Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, aby mieć przewagę nad konkurencją, ważne jest, aby mieć stały dostęp do wiedzy na temat pracy maszyn, ich przestojów czy wyzwalanych alarmów.

Zazwyczaj park maszynowy jest zróżnicowany (czyli od wielu różnych dostawców), do tego jest zróżnicowany wiekowo tzn. są maszyny mające kilkadziesiąt lat (tzw. konwencjonalne), maszyny nowszej generacji sterowane numerycznie oraz maszyny najnowszej generacji wyposażone w uniwersalne interfejsy nowej ery Przemysł 4.0 (OPC UA lub MT CONNECT). PROXIA MES posiada ustandaryzowane rozwiązanie sprzętowe, który w prosty i tani sposób pozwala objąć monitoringiem online maszyny starszej generacji. Natomiast dla maszyn najnowszej generacji zgodnych z Przemysł 4.0 PROXIA MES jest klientem odbierającym sygnały i wszelkie dane procesowe od serwera, którym jest sterownik PLC maszyny.

Dzięki podłączeniu maszyn poprzez sieć lokalną lub internetową do PROXIA MES, można nie tylko monitorować online aktualny status maszyny, zbierać dane z licznika cykli/sztuk, to dodatkowo monitorujemy wszelkie parametry procesu produkcyjnego (np. temperatura, prędkość obrotowa, posuw itp.).

Informacje są wykorzystywane przez kilka służb jednocześnie, aby stosować w praktyce filozofię Lean, czyli Proces Ciągłego Doskonalenia:

  • dział utrzymania ruchu: dostęp online do wszelkich zburzeń/alarmów z maszyn. Szybki czas reakcji na zdarzenia. Analiza Pareto zdarzeń cyklicznie występujących w dłuższym horyzoncie czasu w celu eliminacji zdarzeń niepożądanych w przyszłości.
  • Kierownicy/brygadziści: pogląd na stan maszyn, aby szybko reagować na niepożądane przestoje. Dzięki temu, znacząco zwiększamy wydajność każdej maszyny, minimalizując przestoje dzięki natychmiastowej reakcji osób odpowiedzialnych. Analiza stopnia wykorzystania maszyn w dłuższym horyzoncie czasu pozwala przygotować propozycje usprawnień procesu produkcyjnego.
  • Technolodzy: na podstawie zebranych informacji o czasie rzeczywistym trwania cyklu produkcyjnego, korekta czasów technologicznych oraz przezbrojeniowych, w celu jeszcze lepszego planowania produkcji oraz analizy możliwości zmian w technologii.
  • Planiści: wgląd w aktualny stan każdej maszyny, odpowiednia reakcja na awarię maszyn poprzez szybką zmianę planu produkcyjnego.

Proces ciągłego doskonalenia, powinien koncentrować się na analizie i eliminacji niepożądanych przestojów. Pomaga nam w tym PROXIA MES, w zakresie analizy gotowych raportów z danych zebranych bezpośrednio z maszyn:

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe
Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe
Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*