System Edocs CMMS wspiera wzrost wydajności produkcji

Podstawą podejmowania decyzji oraz zarządzania przedsiębiorstwem są rzetelne informacje dotyczące procesów, ciężko podejmować decyzje w sytuacji, kiedy uzyskane dane mogą być podważane, najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bezpośrednia komunikacja i niezakłócony przepływ informacji. Aby umożliwić gromadzenie danych, poznanie szczegółów procesów i zebrać wiarygodne i rzetelne informacje niezbędne jest narzędzie zapewniające takie działania. Narzędzie to powinno również zapewniać właściwą analizę uzyskanych informacji, w każdym miejscu i o każdej porze dnia, by w efekcie kształtować i rozwijać procesy tak, by najefektywniej wykorzystywać zasoby, podnosić wydajność produkcji oraz dbać o wysoką jakość produktów. System Edocs CMMS sprosta stawianym wymaganiom oraz na bieżąco będzie monitorował procesy produkcji, jednocześnie dostarczając informacje we właściwym czasie, by stanowiły podstawę trafnych decyzji kadry kierowniczej.

Zadaniem systemów CMMS jest integracja i wymiana informacji w zakresie wydajności i awaryjności maszyn i urządzeń w parku maszynowym oraz zgłaszanie różnego typu awarii i powodów postojów. Wśród priorytetów wyróżnić można dostarczenie informacji o obciążeniu zasobów produkcyjnych, planów przeprowadzania remontów, przeglądów i prac konserwacyjnych, a także czytelnej i jednoznacznej wizualizacji stanu maszyn, urządzeń i stanowisk na halach i wydziałach produkcyjnych. System CMMS powinien ułatwić Służbom Utrzymania Ruchu planowanie wszelkich działań prewencyjnych, jak i optymalizacyjnych bez kolizji z planem produkcyjnym, ponieważ będą posiadali informacje o dostępności maszyn i urządzeń na hali. Taki proces wpłynie pozytywnie na wzrost wydajności produkcji i innych wskaźników, np: OEE. Dla kadry kierowniczej System CMMS powinien być źródłem informacji o przyczynach awarii i postojów, narzędziem do monitorowania prac prewencyjnych oraz harmonogramu produkcji, aby docelowo zwiększyć płynność przepływu informacji między produkcją a utrzymaniem ruchu.

System Edocs CMMS to technologia informatyczna uzupełniona o elementy automatyki, tak aby w sposób ciągły monitorować i gromadzić informacje o procesach, a także parku maszynowym. System umożliwia monitorowanie zdarzeń takich jak: awarie, przestoje czy mikroprzestoje, które mają kluczowy wpływ na wydajność produkcji. Dogłębna analiza zebranych danych historycznych sprzyja wykryciu i opisaniu sytuacji krytycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wizualnych System Edocs CMMS sygnalizuje stany pracy maszyn w parku maszynowym i natychmiast w momencie wystąpienia wszelkich zakłóceń informuje o zaistniałej sytuacji na danym stanowisku pracy. Informacje o stanach maszyn są przekazywane do kadry kierowniczej, za pomocą wbudowanych w system komunikatorów. System umożliwia również spersonalizowanie treści wyświetlanych komunikatów i alarmów wizualnych. Oprócz bieżącej obsługi i możliwości reakcji na pojawiające się sytuacje, System Edocs CMMS wspiera prewencyjną obsługę parku maszynowego udostępniając możliwości definiowania i realizacji przeglądów czy serwisów gwarancyjnych. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie parku maszynowego w pełnej gotowości z łatwością zaplanują wszelkie prace przy maszynach. Zapewnienie bieżących przeglądów i napraw oraz szybka reakcja w przypadku awarii znacznie skraca marnotrawstwo czasu i kosztów, a dostępny czas służy realizacji produkcji wpływając na wzrost wskaźników wydajności.

Kluczowymi wskaźnikami z perspektywy wydajności oraz planowania przeglądów są KPI dla Służb Utrzymania Ruchu czyli wskaźniki MTTF, MTTR, MTBF. System Edocs CMMS zapewnia możliwość wyliczania i śledzenia wskaźników dla parku maszynowego. Wskaźniki te należy śledzić z perspektywy całej fabryki, analizować kształtujący się trend w zależności od konkretnego wskaźnika i podejmować decyzje o wdrażaniu usprawnień wspierających wzrost wydajności produkcji oraz monitorować skuteczność wdrożonych usprawnień związanych ze skracaniem czasu na naprawę awarii. Pomiar wskaźników przeprowadza się nie tylko, by móc obserwować trend, ale również, by planować wszelkie działania prewencyjne, wymianę i konserwację elementów i części na kluczowych maszynach w parku maszynowym.

System Edocs CMMS zapewnia wsparcie przy dostarczaniu wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym, które są fundamentem do podejmowania działań. Dane pozyskiwane automatycznie, bezpośrednio z procesów sprzyjają szybkiemu reagowaniu na pojawiające się odchylenia.

System wyposażony jest również w rozwiązania wspierające realizację Predykcyjnego Utrzymania Ruchu.

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*