Odchudzanie produkcji z systemem MES

Mając świadomość, jak ważne w dzisiejszych czasach dla każdego przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie procesów i poszukiwanie rozwiązań wspierających, niezmiennie od ponad 10 lat rozwijamy i implementujemy technologie informatyczne, które mogą skutecznie wspomóc naszych Klientów w tym procesie.

Zaprojektowany przez nas autorski system klasy MES o nazwie EDOCS, który wdrażamy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, posiada możliwości działania w różnorodnych obszarach biznesowych. Jego elastyczność umożliwia sprofilowanie działania systemu pod potrzeby i specyfikę konkretnych procesów i  rejestrowanie realnych i rzetelnych danych z realizacji toku produkcji.


Dr inż. Tomasz Żabiński
Prezes firmy Żbik

Nasz Klient otrzymuje możliwość sprawnego zarządzania w czasie rzeczywistym informacjami dotyczącymi zasobów produkcyjnych i realizacji zleceń (czasy pracy maszyn i operatorów, ilości zrealizowane dla zleceń produkcyjnych, realne wydajności, zużycie mediów, narzędzi itp.), a na ich podstawie wyliczenia kosztów wykonania zlecenia czy wartości strat. System obejmuje także swoim zakresem procesy pomocnicze tj. jak kontrola jakości, transport materiałów, komponentów i wyrobów finalnych, procesy zarządzania parkiem maszynowym, ze szczególnym naciskiem na rejestrację i monitorowanie przyczyn postojów w toku prac. Wartością dodaną z zestawienia rejestrowanych w systemie danych jest możliwość automatycznego wyliczania wybranych wskaźników efektywnościowych (np. OEE) oraz wykrycia i  zlikwidowania wąskich gardeł w procesach produkcyjnych naszych Klientów. System EDOCS może standardowo zostać zintegrowany z systemem klasy ERP, do którego w automatyczny sposób zwraca pozyskiwane w automatyczny i pewny sposób  dane z realizacji procesów na hali produkcyjnej, takie jak postęp realizacji zleceń, czasy pracy maszyn, czasy pracy operatorów, itp.

Dzięki bogatej bazie zebranych informacji oraz zastosowaniu zautomatyzowanych algorytmów przeliczeń, w tym algorytmów sztucznej inteligencji, dostarczamy,  zarówno operatorom maszyn jak i osobom zarządzającym, aktualne wskaźniki prezentujące np. stopień realizacji produkcji, wydajność zasobów produkcyjnych oraz powody ich postojów. Interfejsy użytkownika znajdujące się przy maszynach zostały zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na czytelność danych i łatwość obsługi. W sposób graficzny prezentują wyselekcjonowane grafy i wskaźniki tak, aby w jasny sposób udostępniać dane personelowi realizującemu produkcję oraz osobom zarządzającym.

Nie bez znaczenia pozostaje także przepływ informacji realizowany za pomocą systemu. Nie tylko gwarantuje on sprawne komunikowanie się operatorów ze służbami pomocniczymi, ale także umożliwia odczyt bezpośrednio przy stanowisku, w wybranym momencie pracy m.in. dokumentów technologicznych, standaryzowanych kart pracy (przypominanie operatorom o potrzebie wykonania określonych czynności, np. wykonanie pomiarów, wprowadzenie przyczyn przestojów itp.), informacji dotyczących bezpieczeństwa, środków ochronnych czy dowolnych zdefiniowanych alertów.

W warunkach konieczności podejmowania szybkich decyzji wynikających z bieżących i często dynamicznych  potrzeb Klientów, system EDOCS to nie tylko narzędzie do rejestrowania procesów i ich przebiegu, ale przede wszystkim wielozadaniowa, elastyczna platforma wspomagająca projektowanie i realizację szczupłej produkcji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*