PROXIA MES wspiera produkcję w branży tworzyw sztucznych.

CASE STUDY

 

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Izabelinie,
przy ul. Postępu 20

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Produkcja granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych

 

ZAKRES WDROŻENIA

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzającego produkcją PROXIA MES, w 4 lokalizacjach: Rzakta, Mościska, Klaudyn oraz Niepruszewo.

 

DANE DOSTAWCY

PROXIA Polska Sp. z o.o.

ul. Barona 30 lok. 324

43-100 Tychy

+48 (32) 700 90 35

www.proxia.com/pl

 

OPIS WDROŻEŃ
Termin

Wdrożenie przeprowadzono w okresie od października 2016 do grudnia 2017 r.

Sytuacja przed wdrożeniem

Korporacja KGL SA to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, produkowanych w technologii termoformingu. Struktura firmy jest rozproszona pomiędzy spółki córki, z której każda produkuje inny asortyment. Do zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywane były systemy CDN Optima (tyle systemów ile firm córek, dane w żaden sposób nie są ze sobą połączone). Tutaj przyjmowane są zamówienia od klientów oraz uruchamiane zlecenia produkcyjne. Oprócz tego w centrali jest CDN XL, do którego wprowadzane były ręcznie zagregowane wyniki z systemów Optima, dla celów księgowości i rozliczenia magazynów. Zarządzanie projektami i produkcją odbywało się poprzez system spotkań i narad na których ustalano priorytety i rozwiązywano problemy, a realizacja poszczególnych zadań w działach i bieżące zarządzanie pracownikami odbywało się poprzez Kierowników tych działów na podstawie ustalonych, dla tych procesów procedur. Zarządzanie halami produkcyjnymi odbywało się poprzez Kierowników Produkcji i mistrzów, których zadaniem było realizacja terminów produkcji poszczególnych maszyn przy optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Napotkane problemy

Przed rozpoczęciem wdrożenia PROXIA MES występowały typowe problemy:

 • Problemy w komunikacji wewnętrznej pomiędzy działami utrzymania ruchu,

technologicznym, planowania, zaopatrzenia i produkcją,

 • Nieefektywne zarządzanie maszynami oraz pracownikami na halach produkcyjnych,
 • Raportowanie produkcji na kartach papierowych, które z opóźnieniem były ręcznie wprowadzane do systemów OPTIMA.
 • Nadmierna produkcja w toku,
 • Niedotrzymywanie terminów realizacji zamówień,
 • Planowanie produkcji w arkuszach Excela
 • Brak możliwości dokładnego rozliczania pracowników z ich pracy
 • Brak nadzoru i monitoringu online nad maszynami, oraz statystyk ich wykorzystywania.
 • Brak automatycznego powiadamiania o zdarzeniach na maszynie.
Najważniejsze funkcje wdrożonego PROXIA MES w KGL
 • Uruchomienie jednego centralnego systemu MES/
 • APS/CMMS, z interfejsem wymiany danych do CDN-XL oraz OPTIMA.
 • APS − zaawansowane planowanie produkcji na wykresie Gantta, dla 2 lokalizacji
 • ΜΕS − nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego z 4 lokalizacji w czasie rzeczywistym, z jednego miejsca (centralny serwer)
 • CMMS – zarządzanie działem utrzymania ruchu, przyjmowanie zgłoszeń awarii z MES, planowanie na wykresie Gantta przeglądów i konserwacji.
 • APS/MES − automatycznie i na bieżąco udostępnia aktualne karty pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym na określonych maszynach,
 • MES − zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego z hal produkcyjnych (m.in. raportowanie produkcji przez każdego pracownika indywidualnie, raportowanie braków i ich powodów),
 • MES/CMMS − zarządza przepływem informacji pomiędzy działami produkcja a utrzymanie ruchu: mechanicy, elektrycy, technolodzy (w oparciu o wbudowany mechanizm wysyłania powiadomień email/sms o stanie maszyny czy wysłanie żądanie interwencji technologa przy maszynie),
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników wraz z oceną ich wydajności. Pracownicy logują się na swoje maszyny przy użyciu terminala z ekranem dotykowym i karty zbliżeniowej.
 • Rozliczanie czasu pracy maszyn wraz z oceną ich wydajności (OEE).
 • Stopień wykorzystania planowanego czasu pracy poszczególnych pracowników i maszyny
 • Analizy obciążenia zasobów, analizy „wąskich gardeł”
 • Analizy efektywności i analizy finansowe (klienci, produkty, zlecenia, zasoby) w COMARCH ERP na podstawie na bieżąco przesyłanych informacji z PROXIA MES
Podsumowanie – osiągnięte korzyści z wdrożenia

Wdrożenie PROXIA MES w KGL pozwoliło do tej pory uzyskać szereg korzyści:

 • Monitoring z 1 jednego miejsca wszystkich 4 lokalizacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Znacząco zwiększono efektywność i wydajność produkcji (wzrost produkcji na magazyn o 20% na kluczowych asortymentach)
 • Znacząco zwiększono dostępność i wykorzystanie wszystkich maszyn (od 20 do 35%).
 • PROXIA MES usprawnił komunikację wewnętrzną i wyeliminował błędy z nią związane;
 • Znacząco poprawiona została terminowość realizacji zamówień, dzięki dynamicznemu planowaniu produkcji;
 • Uzyskano bieżącą, bezpośrednią i bardzo dokładną wiedzę o zaawansowaniu prac nad każdym zleceniem wraz z informacją o zaangażowanych kosztach na dany moment;
 • PROXIA MES udostępnia dokładne analizy/raporty z realizacji poszczególnych operacji technologicznych w zakresie rzeczywistych czasów ich realizacji, co pozwala opracować dokładniejsze normy oraz wprowadzać procesy ich poprawy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

 

Zobacz profil firmy PROXIA Software A.G. w bazie systemów IT

https://katalog.bpc-guide.pl/szukaj/producent/110

 

 

Przedstawione Case Study pochodzi z najnowszej publikacji BPC GROUP POLAND Raportu Rekomendacyjnego PRODUKCJA – Systemy IT w Polsce.

W raporcie ponadto:

 • Lista 100 rozwiązań dedykowanych produkcji opracowana na podstawie bazy systemów informatycznych serwisu doradczego www.bpc-guide.pl;
 • Opisy 12 projektów wdrożeniowych w formie Case Study;
 • Informacje o dostawcach i producentach systemów;
 • Wskazówki i praktyczne porady konsultantów BPC GROUP POLAND dotyczące organizacji procesu wyboru zaawansowanego systemu IT.

 
Zamów Publikację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*