Automatyzacja rozwiązania MES ,,pod klucz” w produkcji średniej wielkości


Obecny stan wiedzy w wielu średnich przedsiębiorstwach przemysłowych nadal opiera się na obrabiarkach obsługiwanych przez operatorów ludzkich na 1-2 zmianach dziennie w operacjach jedno- lub wielo-maszynowych. Oznacza to, że średniej wielkości system produkcji nie może być obsługiwany bezzałogowo lub w trybie 7/24. W związku z wyzwaniami związanymi ze zmniejszaniem wielkości partii, zwiększaniem różnorodności produktów i dynamiką w odniesieniu do terminów dostaw, należy zastosować nowe sposoby zwiększenia wydajności i konkurencyjności tych systemów produkcyjnych. W związku z tym zapewniamy gotowe do użycia cyber-fizyczne systemy produkcyjne poprzez w pełni automatyczny, kontrolowany przez MES załadunek i rozładunek surowca do obrabiarek, urządzeń mocujących, narzędzi i gotowych części. To rozwiązanie automatyzacji jest skalowalne, może być elastycznie zintegrowane z terenami poprzemysłowymi i doskonale nadaje się dla średnich firm. Rysunek pokazuje cały system na przykładzie załadunku i rozładunku tokarki.

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe

Na ten system cyber-fizycznej automatyzacji „pod klucz” składa się:

  • jeden Flex Load System (FS) na obrabiarkę, składający się np. Universal Robot (UR) i dwie stacje dokujące do regałów,
  • co najmniej dwa MIR 200, każdy z systemem podnoszenia Nord Modules do regałów z modułami szufladowymi,
  • co najmniej jedna ręczna stacja konfiguracji z dwiema stacjami dokującymi do regałów,
  • router LTE / Wi-Fi do łączenia w sieć wszystkich elementów cyber-fizycznego systemu produkcyjnego,
  • oparta na chmurze (np. Amazon AWS) lub lokalna instalacja MES. Dostępne są interfejsy do wyższego poziomu systemu ERP do przejmowania zleceń klienta i produkcji, planów pracy lub danych podstawowych materiału (alternatywnie możliwa jest również pełna samodzielna operacja, obsługiwane są również inne interfejsy do wszystkich sąsiednich systemów),
  • jeden lub więcej podręcznych urządzeń przenośnych do przechowywania danych dla personelu instalacyjnego,
  • jedna lub więcej licencji MES na planowanie i kontrolę produkcji w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, to rozwiązanie „pod klucz” można dostosować do konkretnych okoliczności średniej firmy. Obrabiarki mogą być obsługiwane automatycznie przy użyciu w pełni zautomatyzowanych systemów załadunku i rozładunku. Zwiększa to produktywność, czas przerobu, elastyczność, a tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych nie tylko w Polsce.

Mgr inż. Joachim Berlak, dyrektor generalny software4production GmbH i profesor w Instytucie Automatyzacji i Zarządzania Przemysłowego (IAIM) Uniwersytetu FOM w Monachium.

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*