Chmura obliczeniowa – czego boją się firmy i jak mogą na niej skorzystać?

Najnowszy raport Gartnera ogłosił rok 2019 rokiem chmury. Prognozy mówią, iż całkowita wartość dochodów globalnego rynku publicznej chmury obliczeniowej w 2020 roku może osiągnąć 411 mld dolarów. W Polsce rynek ten wart jest 200 mln dolarów i cały czas dynamicznie się rozwija.1

 

Według danych Eurostatu w 2018 roku 26% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej przetwarzało swoje dane w chmurze, głównie w zakresie poczty elektronicznej i przechowywania danych.2 Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa  porównaniu do lat wcześniejszych. W czołówce Państw wykorzystujących Cloud Computing jest Finlandia, Szwecja oraz Dania. Polska sklasyfikowana jest na niechlubnym  26 miejscu, za nami pozostają tylko Rumunia oraz Bułgaria. Jedynie 11,5 % polskich przedsiębiorstw korzysta obecnie z płatnych usług obliczeniowych.3 Choć jest to o 1.5% więcej niż w roku 2017, to liczba ta nie jest zadowalająca.

 

 

Polskie firmy wykorzystują chmurę najczęściej do udostępniania poczty e-mail, zakupu oprogramowania biurowego, hostingu bazy danych oraz przechowywania plików.

 

 

Choć Cloud Computing na dobre zagościł w świadomości polskich przedsiębiorców, nadal jego wykorzystanie budzi sporo obaw.  Najczęściej związane są one z powierzeniem ważnych danych firmie zewnętrznej. Przedsiębiorstwa boją się, iż ktoś niepożądany będzie miał do nich wgląd lub po prostu zostaną wykradzione. Kolejną kwestią jest obawa o ciągłość dostępu do danych w sytuacji awarii lub zaprzestania płatności.

Okazuje się jednak, iż większe zagrożenie dla danych jest w wewnętrznych systemach firmy np. ktoś nie wyloguje się z systemu, a wtedy osoba postronna może skopiować dane na pendrive.

W rzeczywistości bezpieczeństwo w chmurze jest większe, niż w tradycyjnym centrum danych. Usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania szeregu norm i dobrych praktyk np. ISO 27018, która określa poufność naszych danych i mówi o tym, że usługodawca nie wykorzysta ich w celach marketingowych czy unijna dyrektywa 95/46/WE określająca minimalny poziom ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, iż nawet najlepsze certyfikaty, kompetencje i kwalifikacje  dostawcy zdadzą się  na nic, jeśli  to użytkownik nie dołoży starań, aby zachować poufność dostępu do swoich danych w chmurze.

 

Najważniejsze korzyści jakie daje przedsiębiorstwom chmura:

  1. Oszczędność czasu wdrożenia rozwiązań IT;
  2. Oszczędności związane z ograniczeniem infrastruktury sprzętowej;
  3. Dostępność do usługi z każdego komputera podłączonego do Internetu;
  4. Wzrost efektywności działania firmy, dzięki dużej wydajności i szybkości działania usług w chmurze;
  5. Wysokie bezpieczeństwo danych.

 

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

 
  1. https://www.forbes.pl/technologie/rynek-chmury-obliczeniowej-w-polsce-i-na-swiecie-2017-r-i-prognozy/721kdcq
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises#Cloud_computing_as_a_service_model_for_meeting_enterprises.E2.80.99_ICT_needs
  3. Raport GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*