W co inwestuje branża automotive?

Polska jest jednym z potentatów europejskich, jeśli chodzi o produkcję części i akcesoriów motoryzacyjnych, pracujących na potrzeby krajowych i zagranicznych fabryk pojazdów. Z 30 największych producentów w tym sektorze dwie trzecie ma swoje fabryki w Polsce. Przemysł motoryzacyjny jest najszybciej rozwijającym się i jednym z największych pracodawców – bezpośrednio odpowiada za 10% miejsc pracy w polskich firmach przemysłowych.1

 

Przedsiębiorcy realizujący nowe projekty inwestycyjne w Polsce mogą liczyć na różne
formy zachęt inwestycyjnych takich jak: zwolnienia podatkowe, dotacje rządowe dla strategicznych inwestycji, wsparcie z funduszy unijnych, zachęty podatkowe na nabycie nowych technologii, za działalność badawczo-rozwojową oraz parki technologiczne i przemysłowe. Sukces sprzedaży odnotowany przez dany koncern przyciąga do niego wielu inwestorów i akcjonariuszy, gotowych do podjęcia współpracy i zainwestowania pieniędzy.

W ramach segmentu motoryzacyjnego rozwijane są obszary odpowiedzialne za innowacje i rozwój produktów, podąża się za aktualnymi trendami. Trwają prace badawcze nad rozwiązaniami, które w samochodach seryjnych zostaną wykorzystane dopiero za kilka lat.

Branża automotive to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu. Obejmuje przedsiębiorstwa nie tylko zaangażowane w samą produkcję pojazdów, ale także: projektowanie, marketing oraz sprzedaż samochodów i części oraz podzespołów samochodowych.

Coraz wyższe wymagania techniczne oraz szeroki wzrost możliwości na rynkach rozwijających się, wymagają od producentów znacznych oraz ciągłych nakładów inwestycyjnych i zmian organizacyjnych, aby dopasować się do dynamiki rynku i nadążyć za potrzebami klientów. Szybko rozwijające się nowe technologie np.  dostarczające rozwiązania łączności, wkraczają także na rynek motoryzacyjny.  Coraz częściej słyszymy o testach autonomicznych pojazdów czy platformach współdzielenia samochodów i podróży (car-sharing).2

Branża automotive wchłania nowoczesne technologie automatyki przemysłowej i robotyki. Widoczne jest to na wielu płaszczyznach – od czujników wyposażonych w IO-Link, zintegrowanych w technologii Industry 4.0, poprzez zaawansowane roboty na halach fabrycznych, po setki wózków mobilnych w magazynach. Sprzyja temu coraz większe wsparcie producentów automatyki.

Obecnie, przy coraz większych wymaganiach związanych z opłacalnością, a co za tym idzie – wydajnością produkcji, wszelkie nowe technologie są wprowadzane szybciej i chętniej niż 15–20 lat temu.

Niewątpliwy wpływ na szybkość implementacji nowych rozwiązań mają także wzrastające wymagania klientów oraz duża konkurencja na rynku. By nadążyć z produkcją, fabryki muszą mieć zagwarantowaną elastyczność linii produkcyjnej oraz jej niezawodność, tak by nie dochodziło do przestojów. Szczególnie istotny jest ciągły dostęp do aktualnych danych na temat procesu produkcyjnego, aby można było szybko zareagować na zmiany. Powszechne wykorzystanie technologii IoT, otwiera przed branżą automotive szerokie możliwości wykorzystania pozyskanych danych np. do podniesienie jakości produktów oraz bezpieczeństwa pracowników, ale także do pozyskania wiedzy na temat użytkowania pojazdów i pojawiających się problemów, aby w przyszłości już na etapie projektowania nowych modeli móc je wyeliminować.

Najważniejsze problemy branży automotive:

  • Sceptycyzm co do elektromobilności
  • Brak wykwalifikowanych pracowników obsługi maszyn
  • Brak systemu kształcenia kadry obsługi maszyn
  • Wysoki poziom długu branży według KRD
  • Brak większej ilości udogodnień dla przedsiębiorców

BPC GROUP POLAND na bieżąco śledzi plany inwestycyjne przedsiębiorstw branży automotive w obszarze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Poniższy wykres pokazuje strukturę planowanych inwestycji IT na najbliższe dwa lata, wykonaną w oparciu o analizę 100 przedsiębiorstw.

Publikujemy również fragment raportu, który zawiera opis infrastruktury IT analizowanych przedsiębiorstw i ich plany inwestycyjne. Kompleksowy raport branży automotive zostanie opublikowany w marcu 2019. 

 

Struktura planowanych inwestycji w branży automotive na lata 2019/2020.

 

Pozostałe/inne obszary merytoryczne w przedsiębiorstwach  automotive wymagające zinformatyzowania m.in.:

2%  – rozwiązania RFID/tracebility
4% – rozwiązania w zakresie poszerzającym działanie ERP
2% – rozwiązaniem w zakresie nowego systemu ERP
5% – zarządzanie magazynem
0,5% – rozwiązania SCM
0,5% – rozwiązania BI

 

CMMS

Inwestycje w CMMS planują przedsiębiorstwa, które posiadają bogaty park maszynowy wymagający sprawnego nadzoru. System ma informować o awariach i przestojach oraz wspierać operatorów w planowaniu prac remontowych i przeglądów, aby zachować maszyny w ciągu produkcyjnym.

Inwestycje w tym obszarze spowodowane są także potrzebą uporządkowania dokumentacji technicznej oraz możliwości generowania raportów i statystyk.

 

MES

Znaczna część projektów dotyczy’ inwestycyjnych dotyczy roll’out systemów funkcjonujących w zagranicznych zakładach. Część inwestycji związana jest z wyborem nowych aplikacji. Przedsiębiorstwa te charakteryzuje szeroki wolumen asortymentowy wytwarzanych wyrobów oraz powtarzalność procesów produkcyjnych. Zakłady produkcyjne dysponują szerokim parkiem maszynowym, który wymaga nadzoru. Decydenci chcą mierzyć OEE.

 

APS

Inwestycje planują przedsiębiorstwa, w których w występuje duża liczba realizowanych jednocześnie zleceń produkcyjnych oraz konieczne jest uwzględnianie różnych zasobów w planowaniu (maszyny, gniazda, pracownicy). Systemy APS pożądane są w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym i wielowariantowym asortymencie, w których zachodzi bardzo duża dynamika zmian produkcyjnych.

 

Workflow

Inwestycje w systemy DMS planują przedsiębiorstwa, w których rotacja dokumentów utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy miesięcznie. Systemy zamierzają wdrożyć zarówno te firmy, które wykorzystują międzynarodowe zaawansowane rozwiązania ERP ( z rozwiniętymi funkcjonalnościami DMS), jak i te które stosują prostsze polskie rozwiązania.

Opis infrastruktury IT analizowanych przedsiębiorstw oraz plany inwestycyjne.

 

 

 
  1. https://www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1301529,Motoryzacja-jestesmy-potentatem-rynku-czesci-i-akcesoriow-Brakuje-nam-innowacji
  2. https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/branza-motoryzacyjna-prognozy-rynku.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*