Wsparcie dla utrzymania ruchu

W obliczu, gdzie tempo zmian jest nieustannie wysokie, a oczekiwania klientów ciągle ewoluują, efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi staje się kluczowym elementem sukcesu dla firm. W ramach tych procesów, jednym z najważniejszych obszarów jest utrzymanie ruchu (Maintenance Management), które pełni fundamentalną rolę w zapewnieniu niezawodności, efektywności i ciągłości operacyjnej maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Zakłady produkcyjne zatrudniają szereg osób odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie ruchu, dlatego poszczególne działy muszą mieć stały, nieskrępowany i łatwy dostęp do najistotniejszych informacji. Wdrożony system CMMS powinien być intuicyjny oraz łatwy w nawigacji, tak aby zarówno mechanicy, technicy, jak i operatorzy maszyn nie mieli żadnych wątpliwości co do prezentowanych raportów i mogli z nich korzystać bez zbędnej zwłoki.

Niezmiernie istotną cechą rzetelnego systemu CMMS jest jego elastyczność działania. Wprowadzanie nowych technologii zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i w zakresie oprogramowania powinno iść w parze ze sprawną rozbudową nowych funkcji CMMS. Warto także pamiętać o szybkim wprowadzaniu zmian na kontach poszczególnych użytkowników. Uzyskanie pożądanych dostępów powinno odbywać się bez zbędnych opóźnień celem utrzymania dotychczasowego poziomu organizacji pracy.

Simply Mobile stanowi nieocenione wsparcie dla liderów rozmaitych obszarów produkcji, operatorów maszyn oraz techników utrzymania ruchu. System CMMS pozwala na łatwe zgłaszanie awarii z poziomu linii produkcyjnej, co znacznie skraca czas niezbędny do przywrócenia ciągłości pracy firmy. Istotna może okazać się również funkcja przypisywania zadań do poszczególnych osób. Status ich realizacji można sprawdzić za pomocą stosownego modułu. Co więcej, osoba odpowiedzialna za ich wykonane ma możliwość szybkiego poinformowania przełożonego o ewentualnych brakach magazynowych spowodowanych zużyciem materiałów niezbędnych do sfinalizowania powierzonego przedsięwzięcia.

System Simply CMMS umożliwia prowadzenie szerokich analiz na podstawie dostępnych raportów, jak i dedykowanych zestawień

  • Zlecenia i zgłoszenia
  • Koszty pracy i części
  • Czas pracy
  • Zakupy
  • Faktury
  • Zestawienia plac planowych
  • Harmonogramy pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*