Kompleksowe rozwiązanie klasy CMMS/EAM

Infor EAM Enterprise jako kompleksowe rozwiązanie klasy CMMS/EAM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, pozwala na ciągłe monitorowanie stanu infrastruktury i wydajności zasobów, ocenę gromadzonych danych w celu identyfikacji kluczowych trendów i anomalii, prognozowania potencjalnych problemów oraz podejmowania trafnych decyzji, które pozwolą na rozwój prowadzonej działalności.


Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu infrastruktura, Infor EAM pomaga firmom na całym świecie – w tym ponad 60% to listy z listy „Fortune 500”. Infor EAM jako nowoczesne narzędzie wspierające wdrażanie strategii „Przemysł 4.0” zapewnia narzędzia do monitorowania kluczowych parametrów pracy poszczególnych urządzeń i zarządzania procesem codziennego utrzymaniem, w tym komunikowaniem alertów i niepożądanych trendów, które pomagają wyeliminować nieplanowane przestoje.

Czym jest Infor EAM?

  • Światowej klasy system do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu,
  • Lider Magicznego Kwadratu Gartnera 2019 w zakresie oprogramowania klasy CMMS/EAM,
  • Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS,
  • Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP,
  • Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu dostępne również dla administratora,
  • Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw,

Wdrażając system Infor EAM zyskujesz narzędzie do zarządzanie hierarchią infrastruktury. Śledzenie miejsca pracy poszczególnych elementów infrastruktury wraz z ich kosztami eksploatacji za pomocą „wielopoziomowej strukturze drzewiastej”, które może połączyć zarówno części zmienne, podzespoły jako i konkretne urządzenia z procesem technologicznym, pełnionymi funkcjami, ciągiem technologicznym czy też fizyczną lokalizacją.

Ponadto zautomatyzujesz wszystko, co wiąże się z Twoim budżetem przeznaczonym na utrzymanie infrastruktury, od jego zdefiniowania poprzez wymagany proces akceptacji po bieżący nadzór nad jego realizacją wynikających z prowadzonych prac serwisowych.

Zarządzanie inspekcją i obchodami nie będzie dla Ciebie problemem. Uzyskuj automatyczne powiadomienie o problemach występujących na infrastrukturze, poprzez prowadzenie wymaganych inspekcji i kontroli, zarządzaj zidentyfikowanymi problemami, kontroluj kluczowe parametry pracy urządzeń, udostępnij informację jak dokonać naprawy stosując się do wypracowanych standardów.

Śledź i zarządzaj wszystkimi zleceniami pracy, kontroluj krytyczność i terminy realizacji poszczególnych prac, koordynuj prace wielobranżowe, zaplanuj wymagane zasoby w postaci własnych specjalistów, zakontraktuj wykonawców zewnętrznych, wezwij wymagany sprzęt, zarezerwuj wymagane część zamienne, przeprowadź niezbędne czynności obejmujące planowanie i harmonogramowanie dostępnych zasobów, rozlicz wszystkie poniesione koszty i nakłady, dokonaj klasyfikacji w celu przeprowadzenia niezbędnych analiz i optymalizacji.

Kontroluj pełnym procesem zakupu części zamiennych i usług poprzez zarządzanie katalogiem dostawców, cenników, oferty, zamówień i umów. Zamawiaj odpowiednie części zamienne i kontroluj terminy dostaw, zapewnij odpowiedni proces odbioru dostarczanych towarów, optymalizuj ilość zamawianych materiałów, prowadź ocenę dostawców usług i materiałów, kontroluj udzielane gwarancje.

Monitoruj i kontroluj zapasy magazynowe, oznakuj części zamienne kodami kreskowymi i zautomatyzuj proces wydawania i cyklicznej inwentaryzacji, gromadź precyzyjną wiedzę o miejscu użycia poszczególnych części zmiennych oraz ich żywotności, prowadź analizy pozwalające na identyfikacje części niewykorzystywanych, zabezpiecz minimalne stany poszczególnych części na podstawie harmonogramu prac, historii zużycia, krytyczności infrastruktury i dostępności zakupowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*