Przetwarzanie chmurowe a system UR

Chmura obliczeniowa (przetwarzanie w chmurze), jest to model w którym klient nie jest odpowiedzialny za warstwę sprzętową i utrzymanie serwerów. Usługodawcy (np. Azure, Amazon) są odpowiedzialni za utrzymanie centrów danych i wynajmują swoim klientom wydzieloną część zasobów. W ramach usług świadczonych w chmurze, można wyróżnić kilka rodzajów. Najpopularniejsze z nich to:

 • IaaS – infrastruktura jako serwis, gdzie klient wykupuje określoną moc obliczeniową /ilość dyskową
 • PaaS – platforma jako usługa, gdzie klient dostaje gotowy do użycia komplet aplikacji, znajdujący się na serwerach dostawcy
 • SaaS – oprogramowanie jako usługa, w tym przypadku klient płaci za dostęp do konkretnego narzędzia i nie interesują go inne elementy jak dyski / moc obliczeniowa / zabezpieczenie aplikacji

Przetwarzanie chmurowe, a system utrzymania ruchu CMMS SimplyMobile

System SimplyMobile w przypadku działania w chmurze działa w oparciu o model SaaS, osiągamy to dzięki używania chmury obliczeniowej Microsoft Azure . Aplikacja jest tak przygotowana i zeskalowana że pozwala na użytkowanie przez dowolną liczbę użytkowników.

Aplikacja jest budowana w oparciu o założenie „safety first” czyli jednym z najważniejszych jej elementów jest budowa bezpiecznej aplikacji. Rozbudowany moduł uprawnień pozwala dostosować poziomy dostępu do użytkowników. Aplikacja jest zabezpieczona przez odpowiednie szyfrowania jak i skalowane poziomy uprawnień.


Taka aplikacja jest automatycznie aktualizowana w stałych odstępach czasu i dostępna 24/7 dla klienta. Dzięki takim aktualizacjom klient uzyskuje wszelkie poprawki bezpieczeństwa i funkcjonalne jak tylko zostaną przygotowane. Dodatkowo platforma stale jest rozszerzana o dodatkowe funkcjonalności i moduły i te funkcjonalności są dostępne dla klienta wraz z systemem.


Uważamy, że takie podejście pozwala optymalnie podejść do wdrożenia aplikacji, gdzie jest ona dostępna z każdego komputera i dla wszystkich użytkowników.

Największą zaletą takiego wdrażania jest możliwość wypróbowania systemu przez określony okres czasu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Nie trzeba dużych inwestycji na początek aby rozpocząć korzystanie z systemu. Uważamy że przy odpowiednim podejściu i przygotowaniu danych system może być gotowy do użytku w przeciągu miesiąca.

Chcesz Wdrożyć Standard:

 • Podstatawowe moduły skonfigurowane,
 • Łatwy import z excel danych historycznych i słowników,
 • Elementy przystosowane do szybkiego uruchomienia,
 • Raporty – gotowe do wykorzystania,
 • Automatycznie dostępne na mobile,
 • Możemy uruchomić w tydzień,
 • Pierwszy miesiąc gratis!
cmms

Szukasz Czegoś Bardziej Dedykowanego:

 • Nasza aplikacja jest napisana tak aby pozwalała na szeroki wachlarz modyfikacji,
 • Modyfikacja przez nas, lub przez klienta w zależności od potrzeb,
 • Możliwość instalacji dodatkowych modułów,
 • Integracje,
 • Napisz do nas jeśli potrzebujesz.
eam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*