Wraz z rozwojem firmy, konieczne jest lepsze harmonogramowanie.

Dobre planowanie i harmonogramowanie produkcji w firmach produkcyjnych wydaje się być czymś naturalnym i oczywistym, jednakże rzeczywistość pokazuje, że bardzo często jest to sporym wyzwaniem ze względu na ograniczone możliwości narzędzi informatycznych, przede wszystkim systemów ERP i arkuszy Excel. Arkusz kalkulacyjny jest w stanie pełnić rolę efektywnego narzędzia w małych firmach produkcyjnych lub w przypadku procesów produkcyjnych o niskim stopniu skomplikowania. Jednakże wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i jego kultury biznesowej konieczne jest zastosowanie bardziej rozbudowanych narzędzi dopasowanych do specyfiki produkcji.

Piotr Becela,
Systemy kontroli produkcji PSI Polska Sp. z o.o.

Luka pomiędzy planowaniem produkcji, a realnym wykonaniem na hali produkcyjnej może być zapełniona przez harmonogramowanie produkcji. Zakłada ono bardzo wysoki stopień szczegółowości procesów planistycznych i kontroli pojemności zakładu. Firmy produkcyjne bardzo szybko zdają sobie sprawę z istnienia tej luki i starają się ją w jakiś sposób wypełnić. Próba jej wypełnienia często obiera jedną z dwóch form: rozszerzenie modułu produkcyjnego w ERP lub zastosowanie zewnętrznego narzędzia kalkulacyjnego, czyli Excela.

Pierwsza ścieżka na początku wydaje się bardzo obiecująca, jednakże w świetle ogromnych kosztów wdrożenia modułu kontroli produkcji przez dostawcę systemu ERP oraz ogólnego niedoboru odpowiednich kompetencji konsultantów w tym zakresie na rynku, szanse powodzenia nie są duże. Drugie podejście posiada znacznie mniejszy próg wejścia i bardzo często na początku się sprawdza, ale tylko do czasu, gdy procesy nie staną się zbyt złożone. Arkusze kalkulacyjne mają wiele ograniczeń: harmonogramowanie jest pracochłonne w przypadku częstych zmian, nie ma możliwości planowania z uwzględnieniem ograniczonych zasobów i z uwzględnieniem bieżących danych z produkcji. W przypadku klientów PSI, którzy decydują się na rozwiązanie klasy APS / MES zmiana arkuszy Excel na system PSIasm nie przebiega etapami, ponieważ cały proces harmonogramowania produkcji odbywa się w systemie PSIasm i nie ma wówczas potrzeby korzystania z innych narzędzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*