Systemy monitorowania maszyn i urządzeń stanowisk produkcyjnych

Monitorowanie maszyn i urządzeń powszechnie rozumiane jest w przemyśle jako przesyłanie danych z rozproszonych stanowisk produkcyjnych i gromadzenie ich w miejscu o potencjale pozwalającym na ich dalsze efektywne wykorzystanie.

Gromadzenie i analiza danych ma spełnić trzy główne cele:

 • doskonalenie organizacji pracy;
 • wzrost wydajności i dyspozycyjności stanowiska produkcyjnego.
 • poprawę formalnej dyscypliny osób obsługi;

Spółka SOMAR SA jest producentem i jednocześnie dostawcą systemów monitorowania maszyn i urządzeń.
Specjalizuje się w dostawach systemów monitorowania obiektów użytkowanych w trudnych warunkach, również i w
strefach zagrożonych wybuchem.

Na przykładzie oferowanych przez Spółkę systemów monitorowania, omówiono wybrane aspekty spełniania
postawionych celów

1. Monitorowanie procesów spawania prowadzonych na stanowiskach manualnych i zrobotyzowanych.

Podstawową cechą systemu jest:

 • przyporządkowanie osoby do stanowiska pracy;
 • pomiar parametrów procesu spawania: natężenie prądu, napięcie łuku elektrodowego,
  temperatury wstępnego podgrzania materiału spawanego, zużycie drutu i gazu osłonowego;
 • możliwość podłączenia systemu do dowolnej spawarki;
 • w przypadku spawarek eksploatowanych na rozproszonych lokalizacjach – bezprzewodowe
  przesyłanie danych poprzez system GSM i zdalny nadzór z zastosowaniem serwera w chmurze;
 • spełnianie norm wymagających udokumentowania procesu spawania

Podstawowi użytkownicy: Dział Produkcji, Główny Spawalnik, Dział Kontroli Jakości i Dział Logistyki.

Istotne korzyści uzyskuje się dzięki:

 • poprawie zdyscyplinowania pracy obsługi;
 • nadzorowaniu na bieżąco poszczególnych faz procesu produkcyjnego i szybkie wprowadzanie
  zmian w jego organizacji
 • poprawie jakości produkcji, dzięki bieżącej kontroli parametrów spawania
 • kontroli na bieżąco ilości zużywanych materiałów spawalniczych
 • uproszczeniu końcowej kontroli jakości wykonanej produkcji

2. System diagnostyki maszyn z zastosowaniem bezprzewodowych czujników drgań, temperatury i ciśnienia:

Cechą charakterystyczną systemu jest:

 • solidne wykonanie przemysłowe, również i z certyfikatem ATEX;
 • łatwość instalowania na obiektach użytkowanych w szczególnie trudnych warunkach;
 • łatwość montażu i demontażu, co pozwala na częste zmiany monitorowanych obiektów;
 • monitorowanie obiektów rozproszonych w promieniu do 100 m;

Podstawowy użytkownik: Dział Utrzymania Ruchu i Dział Produkcji.

Najważniejsze korzyści:

 • uzyskiwanie na bieżąco informacji o stanie nadzorowanych maszyn oraz wskazywanie miejsc potencjalnie zagrożonych awariami;
 • koncentrowanie uwagi osób nadzoru tylko na miejscach potencjalnie zagrożonych;
 • planowanie terminów napraw zespołów o pogarszającym się stanie technicznym
 • możliwość rezygnacji z okresowych formalnych przeglądów;
 • ograniczenie zakupów części zamiennych tylko do niezbędnych przy najbliższej naprawie
  /rezygnacja z tzw. zapasów/;
 • analiza okresów eksploatacji części zastępczych w porównaniu do droższych części fabrycznych;
 • zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w tzw obchody nadzorowanego obiektu;
 • poprzez stałą kontrolę poziomu drgań i temperatury odpowiedzialnych elementów obiektu i wszczynanie alarmów po przekroczeniu zadanych wartości, zmniejsza się ryzyko wystąpienia zagrożeń pożarowych;
 • zastosowanie systemu monitorowanie zagrożeń pożarowych daje możliwość negocjacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

Przesyłanie zbiorczych danych do systemów informatycznych w danym zakładzie produkcyjnym, odbywa
się poprzez instalację przewodową lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi.

Spółka Somar SA prowadzi wdrożenia oferowanych systemów w pełnym cyklu tzn od zainstalowania urządzeń do
uruchomienia własnego systemu informatycznego do zbierania, analizy, wizualizacji i raportowania danych.

Spółka Somar S.A. jest zainteresowana również udostępnianiem danych do systemów informatycznych
instalowanych w zakładach produkcyjnych przez integratorów i dostawców automatyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*