Nowoczesne systemy Utrzymania Ruchu

Nowoczesny systemy CMMS musza być prostym w użyciu narzędziem dostępnym zarówno dla pracownika Utrzymania Ruchu „technika” jak również dla pracownika Produkcji „operatora”.

Mobilna obsługa systemu ma zagwarantować rzeczywiste wsparcie dla wdrażania strategii Autonomicznego Utrzymania Ruchu „Autonomous Maintenance”.

W ramach wielu zakładów produkcyjnych posiadających infrastrukturę kluczowe jest sumienne prowadzenie cyklicznych kontroli nadzorowanych urządzeń i instalacji. Powszechnie wiadomo, że awariom powodującym zatrzymanie produkcji można zapobiec. Kluczowe jest zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie jej wystąpienia oraz szybkie podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Standardową procedurą mającą na celu prowadzenie tego typu działań jest cykliczna kontrola urządzeń nazywana często „obchodem zmianowym”. Niestety ze względu na dużą częstotliwość wykonania i potrzebę szybkiego wprowadzania informacji bardzo często pomimo wdrożenia systemu CMMS ten proces pozostaje w wersji papierowej poza systemem.

W tym miejscu z pomocą przychodzą najnowsze rozwiązania oferowane przez SimplyMobile których zastosowanie znacząco zwiększenie skuteczności nadzoru nad wykonywanymi obchodami. Wykorzystanie dedykowanego modułu pracującego na urządzeniach mobilnych współpracujących z technologią NFC/RFID wymusza odpowiednią jakość oraz pozwala na rejestrację danych podczas realizacji kontroli.

Podstawowymi elementami modułu „Obchody” są:

 • Dedykowanych mechanizm do definiowanie zakresu kontroli dla poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres ścieżki obchodowej,
 • Ewidencja ścieżek obchodowych wraz z częstotliwością wykonania,
 • Urządzenie mobilne typu Tablet lub Smartfon do potwierdzania wykonanych czynności podczas realizacji obchodu,
 • Oznakowanie trasy obchodowej z wykorzystaniem technologii RFID/NFC która wymusi obecność pracownika na instalacji i usprawni rejestrację danych,
 • Mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący klasyfikacją i dokumentacją zdjęciową,
 • Intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do analizy i nadzoru zrealizowanych obchodów,
 • Powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach,

Jako kluczowe korzyści osiągane po wdrożeniu modułu obchody można wymienić:

 • zwiększenie bezpieczeństwa nadzorowanej infrastruktury,
 • ograniczenie nieplanowanych postojów,
 • zwiększenie żywotności eksploatowanych urządzeń,
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na realizacje napraw,
 • podniesienie efektywności działań służb technicznych i produkcyjnych.

Uruchamiane narzędzie do obsługi obchodów może również stanowić uzupełnienie dla wykorzystywanych systemów ERP a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*