KSeF – Krajowy System e-Faktur

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to rewolucja, która zmienia sposób wystawiania i odbierania faktur przez przedsiębiorców. Polska wprowadza centralną bazę danych faktur, rejestrującą transakcje między podmiotami. Już wkrótce firmy nie będą tradycyjnie drukować papierowych lub wysyłać mailem elektronicznych faktur (np. w PDF). Jedyną ...
Czytaj więcej

System CMMS

Na przestrzeni ostatnich lat, podczas wdrażania systemów CMMS spotykaliśmy się z kilkoma elementami; kłopotliwym wprowadzaniem danych oraz ich brakiem, a także sztywno skonstruowana aplikacja. Postanowiliśmy więc zbudować nowy system CMMS, który będzie pomagał w realizacji wdrożenia systemu. Za cel postawiliśmy, by był on intuicyjny,...
Czytaj więcej

Przetwarzanie chmurowe a system UR

Chmura obliczeniowa (przetwarzanie w chmurze), jest to model w którym klient nie jest odpowiedzialny za warstwę sprzętową i utrzymanie serwerów. Usługodawcy (np. Azure, Amazon) są odpowiedzialni za utrzymanie centrów danych i wynajmują swoim klientom wydzieloną część zasobów. W ramach usług świadczonych w chmurze, można wyróżnić...
Czytaj więcej

Zaawansowane planowaniem jako wsparcie dla wdrożenia TPM.

Mając na uwadze fakt, iż coraz częściej podczas realizowanych wdrożeń spotykaliśmy się z zaawansowanym planowaniem czynności serwisowych których wdrożenie opiera się o TPM podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu już dostępnych funkcjonalności planowanie o dodatkowe funkcje. Naszym podstawowym celem było zapewnienie Inżynierom Utrzyman...
Czytaj więcej