Organizacja procesu wdrożenia systemu IT

Jako firma przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów IT w obszarze produkcji i logistyki. Z biegiem lat zauważyliśmy pewne schematy oraz standardy działania, które powodują że proces wdrożenia systemu IT jest realizowany w założonym czasie, budżecie i zakresie. Przed rozpoczęciem prac w projekcie, którego celem może być np. wdrożenie systemu MES lub APS, wspólnie z Klientem tworzymy business case. Business Case może przybierać różne formy w zależności od stopnia skomplikowania projektu. Przy wymagających i złożonych projektach realizowany w formie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej. Celem takiego działania jest jak najlepsze zrozumienie potrzeb biznesowych Klienta oraz wymagań stawianych przed systemem IT przez Dostawcę. Powodzenie wdrożenia systemu IT determinuje przede wszystkim osiągnięcie mierzalnych korzyści biznesowych, a żeby ten warunek został spełniony w to pierwszej kolejności należy zidentyfikować potrzeby biznesowe Klienta. Kolejną dobrą praktyką, którą warto zastosować podczas wdrożenia systemu IT jest stworzenie multidyscyplinarnego zespołu projektowego. Taki zespół powinien zostać stworzony nie w oparciu o konkretne osoby z firmy, a o role w zespole projektowym. Dzięki temu podczas rotacji pracowników czy wyznaczaniu zadań projektowych (które w większości wdrożeń MES, czy APS są podobne) w jasny sposób można zarządzać odpowiedzialnością. Przy realizacji projektu wdrożenia systemu IT warto wykorzystać narzędzia proponowane przez różne metodyki Project Managementu, takie jak np. AgilePM.

Aleksander Geisler, Konsultant IT, Raion Software

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*