Korzyści z integracji systemu QMS i MES – rozmowa z RAION SOFTWARE

BPC GROUP POLAND: Do czego służą systemy MES i QMS?

RAION SOFTWARE: Patrząc z perspektywy przedsiębiorstwa produkcyjnego procesy produkcji oraz jakości są ze sobą bardzo mocno związane. Bazując na doświadczeniu wdrożeniowym, pierwszeństwo w cyfryzacji procesów najczęściej ma obszar produkcji. Skutkuje to wdrożeniami systemów klasy MES przy jednoczesnej obsłudze procesów jakościowych w formie procedur oraz papierowych dokumentów. Z czasem, gdy wdrożenie systemu MES jest dojrzałe i stabilne rozpoczyna się proces cyfryzacji obszaru kontroli jakości. Rozwiązań w tej kwestii jest kilka. Jednym z nich jest poszerzenie systemu MESowego o moduły wspierające jakość. Innym rozwiązaniem jest natomiast wdrożenie całkiem nowego systemu, który swoim działaniem wesprze procesy jakościowe. Niezależnie od wybranej ścieżki cel cyfryzacji procesów jakościowych jest jeden: dostarczenie produktów o najwyższej jakości przy zachowaniu odpowiednich kosztów i optymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Warto zauważyć, że procesy kontroli jakości często postrzegane są jako zło konieczne i spotykają się z problemami niepełnych lub nierzetelnych informacji. Aby spełnić określony cel, a jednocześnie przekonać użytkowników do korzystania z dostępnych narzędzi system QMS powinien być intuicyjny, prosty w obsłudze i maksymalnie automatyczny. Ważne jest, aby procesy jakościowe były powiązane ze stanowiskiem, produktem, operatorem, warunkami produkcji, narzędziami, partiami materiału, konkretną datą i godziną oraz innymi specyficznymi parametrami. Jest to możliwe dzięki integracji z systemem MES, w którym te informacje są przechowywane.

BPC GROUP POLAND: Jakie zintegrować systemy MES i QMS?

RAION SOFTWARE: Możliwości integracji systemu MES i QMS jest kilka. Rozwiązaniem generującym najmniej problemów technicznych jest uruchomienie tych dwóch systemów w ramach jednej aplikacji (QMS jako moduł MESa). W zależności od architektury systemu może odbywać się w to różny sposób. W przypadku systemów oferowanych przez Raion wykorzystywana jest szyna danych, która umożliwia komunikację wszystkich mikroserwisów z serwerem aplikacji. Kolejną opcją jest wymiana plików pomiędzy systemami lub komunikacja przez REST API, co najczęściej skutkuje napisaniem serwisów integracyjnych dla obu systemów, a to zawsze generuje koszty i może wpłynąć na stabilność działania aplikacji. Inną możliwością jest wykorzystanie szyny integracyjnej ESB, która umożliwia komunikację pomiędzy kilkoma niezależnymi od siebie systemami (np. systemami dostarczonymi od różnych dostawców). Bardzo ważne jest przemyślenie komunikacji pomiędzy systemami na etapie projektowania ich działania lub podczas wyboru dostawcy oprogramowania. Decyzja ta wpłynie nie tylko na koszty obsługi obu systemów, ale także na wygodę użytkowników docelowych.

BPC GROUP POLAND: W jaki sposób działania QMS w MES?

RAION SOFTWARE: W portfolio aplikacji oferowanych przez Raion znajdują się zarówno systemy klasy QMS jak i MES. Dzięki temu, jesteśmy w stanie w zapewnić pełną integralność pomiędzy tymi systemami, a docelowy użytkownik loguje się tylko do jednej aplikacji, w której obsługuje oba systemy. W przypadku systemu MESowego na panelu operatorskim pojawia się dodatkowa zakładka o nazwie Formularze, która zawiera w sobie formularze jakościowe przygotowane przez dział kontroli jakości.

Wypełnione formularze są widoczne prze KJ w specjalnym widoku, wraz z dostępem do całej historii oraz możliwością edycji stworzonych formularzy. Dzięki integracji z systemem MES wybrane informacje do formularza mogą się zaczytywać automatycznie. Jest to możliwe dzięki integracji systemu MESowego z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak wagi, drukarki lub etykieciarki. Operatorzy oszczędzają czas i uzupełniają jedynie kluczowe informacje w formularzach. Taki formularz zbudowany w systemie QMS może zawierać dowolną konfigurację pól – najczęściej odzwierciedlają one papierowe wersje dokumentów jakościowych. Pola mogą mieć najróżniejsze formaty, zakresy wartości możliwych do wpisania, dowolne kolory oraz dowolną lokalizację w arkuszu.

Dzięki temu system dostosowuje się do obecnego sposobu zarządzania jakością, czy to w podejściu Lean Management, czy w procesach jakościowych opisanych w normach branżowych. Ponadto każdy formularz może mieć dowolnie skonfigurowaną ścieżkę obsługi. Powoduje to, że wpisanie określonej wartości w formularzu może wywołać kolejny formularz. Dzięki temu jesteśmy wstanie przejść od bardzo ogólnego problemu, aż do szczegółu zagadnienia.

BPC GROUP POLAND:  Jakie są korzyści z integracji systemów tych systemów?

RAION SOFTWARE: Integracja MESa i QMS niesie ze sobą wiele korzyści. Użytkownicy na wyższych poziomach zarządzania otrzymują pełną widoczność procesu wytwarzania, efekt synergii który otrzymujemy w efekcie pełnej integralności tych dwóch systemów wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych. Utrzymanie wysokich standardów jakościowych narzuconych przez korporację lub przez normy branżowe przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z obsługą reklamacji i odrzutu powstających w efekcie problemów jakościowych. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie kosztów związanych z transportem, magazynowaniem, wywozem odpadów oraz procesami obsługi reklamacji. Integracja systemów przyczynia się do uproszczenia ścieżki obsługi nieprawidłowości rozpoczynając od wykrycia problemu, a kończąc na jego rozwiązaniu wraz z pełnym dostępem do historii wszystkich parametrów. Prosta obsługi i korzyści wynikające z użycia aplikacji QMS przyczynią się do redukcji wewnętrznych incydentów związanych z jakością poprzez optymalizację procesów na podstawie informacji zebranych w systemie. Wdrożenie obu systemów w efekcie wpływa na optymalizację procesów wytwarzania, skrócenie czasu przerobu produktów na stanowiskach produkcyjnych oraz lepsze projektowanie przyszłych produktów, które przyczynia się do szybszego wprowadzania produktów na rynek, które posiadają lepszą jakość oraz cechują się niższymi kosztami wytworzenia. Produkty dzięki temu są lepiej dopracowane i bardziej zoptymalizowane pod kątem wytworzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*