Kluczowe kroki do redukcji nieplanowanych przestojów w zakładzie produkcyjnym

Przedsiębiorstwa realizujące produkcję mogą na kilka różnych sposobów zwiększać moce produkcyjne. Jedną z możliwości jest zatrudnienie dodatkowych osób, uruchomienie kolejnej zmiany lub zainwestowanie w park maszynowy. Inną opcją jest maksymalizacja wykorzystania obecnie dostępnego parku maszynowego oraz zwiększenia efektywności działania pracowników. Ogromny wpływ na spadek wydajności produkcji mają nieplanowane przestoje i awarie. Chcielibyśmy zaprezentować 2 kluczowe kroki, które umożliwią redukcję ilości oraz czasu poświęconego na obsługę nieplanowanych przestojów.

Krok 1 – Wizualizacja miejsca przestoju oraz usprawnienie komunikacji

Sygnalizacja miejsca przestoju ma kluczowe znaczenie w sytuacji gdy dążymy do skrócenia czasu reakcji służb UR. Informacja przekazywana w formie dźwiękowej, świetlnej, graficznej, SMS lub e-mail pozwala na bezpośrednie poinformowanie zainteresowanych osób i nie pozwala na zlekceważenie problemu. Najważniejsze jest to, aby informacja była przekazywana automatycznie oraz w czasie rzeczywistym w momencie wystąpienia przestoju. Taka informacja może pochodzić np. bezpośrednio z PLC maszyny. Wizualizacja i wysyłanie powiadomień pozytywnie wpływa na komunikację pomiędzy różnymi działami oraz obszarami, często pozwalając na lepsze zarządzanie pracownikami, którzy mają wykonać działania naprawcze przy maszynie.

Krok 2 – Automatyczny pomiar mikroprzestojów

Przestoje trwające więcej niż kilka minut mogą być w prosty sposób odnotowywane przez operatorów. Problem pojawia się w momencie, gdy maszyna często osiąga stan mikroprzestoju, którego przyczyną może być brak materiału, brak operatora na stanowisku, zacięcie materiału, drobna awaria, którą operator maszyny może samodzielnie rozwiązać, a taki przestój nie jest odnotowywany. Przez to brakuje informacji o ich ilości oraz czasie trwania w ciągu produkcji. Rozwiązaniem jest w tym przypadku integracja z PLC maszyny, czujniki zewnętrzne lub pobieranie sygnałów elektrycznych z maszyny. Dzięki temu monitoring mikroprzestojów realizowany jest automatycznie oraz otrzymywane są dokładne i precyzyjne dane na ich temat. To skutkuje tym, że każdy mikroprzestój może być wyeskalowany do wyższego problemu automatycznie, co usprawnia komunikację i zmniejsza czas reakcji.

Realizacja tych dwóch kroków może być realizowana przy wykorzystaniu oprogramowania, które rozwijamy jako Raion Software. Serdecznie zapraszamy do poznania tych i innych możliwości naszych systemów wspierających obszar produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*