Oferta Simple rozbudowana o autorskie aplikacje mobilne.

Smartfony stały się obecnie oczywistym dodatkiem do naszego życia. Ostatnie badania pokazują, że użytkownicy tych urządzeń korzystają z nich łącznie ponad 2 godziny dziennie, a prawie 50% społeczeństwa oczekuje dostępu do usług publicznych on-line. Taka potrzeba zrodziła się również u naszych Klientów, dlatego w tym roku  oferta SIMPLE została rozbudowana o całą serię autorskich aplikacji mobilnych.

Patrząc z perspektywy optymalizacji procesów i szybkiego dostępu do informacji, prym wiedzie aplikacja pozwalająca akceptować dokumenty powstałe w Elektronicznym Obiegu Dokumentów. Managerowie nie chcą już korzystać z platform WWW, a szybkość w dostępie do informacji sprawia, że aplikacje mobilne DMS (Document Management System) stają się pewnego rodzaju standardem.

Innym przykładem, gdzie również informacja ma kluczowe znaczenie, jest aplikacja dla pracowników. W szybki sposób każdy pracownik i to z poziomu własnego telefonu, czy tabletu może zweryfikować swoje dane osobowe, sprawdzić stan urlopu lub wystawić nowy wniosek, a także podejrzeć zgody RODO udzielone pracodawcy. W dużych lub rozległych geograficznie firmach takie aplikacje to w dzisiejszych czasach konieczność – dodatkowo są dobrze przyjmowane przez pracowników i bardzo odciążają dział kadrowy.

Przykładów wykorzystywania aplikacji mobilnych jest bardzo dużo, niewątpliwie większa świadomość użytkowników oraz wdrażanie nowych modeli zarządzania, jak choćby Industry 4.0 czy IoT wymusi wprowadzenie rozwiązań opartych o technologie mobilne.

Andrzej Kuś
Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, SIMPLE S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*