Simple SA rozpoczyna współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Spółka podpisała kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP. Umowa obejmuje dostawę systemu finansowo księgowego SIMPLE.ERP wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługami serwisu utrzymaniowego i wsparcia. Wartość podpisanego w drodze postępowania przetargowego kontraktu to 17 835 000 zł brutto. Przedmiot umowy realiz...
Czytaj więcej

SIMPLE.ERP W WARSZAWSKIEJ AKADEMII TEATRALNEJ

Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej to przedmiot nowej umowy Simple SA, którą spółka podpisała 27 czerwca z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wartość kontraktu to  991 380,00 zł brutto. Realizacja u...
Czytaj więcej

Nowe funkcjonalności w SIMPLE ERP

Jest już dostępna najnowsza wersja oprogramowania SIMPLE.ERP. Nowe funkcjonalności odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez Klientów. Poprzez automatyzacje procesów ułatwiają i przyspieszają pracę, a także uwzględniają obsługę zmian w przepisach, jakie weszły w życie. System został wyposażony m.in. w funkcję sprawozd...
Czytaj więcej

Simple SA i Bank Pekao ujednolicają formaty wymiany danych

  Firma Simple SA, producent oprogramowania SIMPLE.ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę o współpracy. Współpraca pomiędzy firmami dotyczy ujednolicenia formatów wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem SIMPLE.ERP, a systemem bankowości internetowej PekaoBiznes...
Czytaj więcej