SIMPLE.ERP W WARSZAWSKIEJ AKADEMII TEATRALNEJ

Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej to przedmiot nowej umowy Simple SA, którą spółka podpisała 27 czerwca z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wartość kontraktu to  991 380,00 zł brutto.

Realizacja umowy będzie polegać na etapowym wdrożeniu następujących obszarów: Finanse i Księgowość, Obrót Towarowy, Majątek Trwały, Zarządzanie Projektami, Kadry i Płace, Budżetowanie wraz z integracją z systemem do obsługi toku studiów USOS.

Cieszymy się, że Akademia Teatralna dołączyła do grona naszych klientów i wybrała system SIMPLE.ERP, który kompleksowo obsłuży wszystkie procesy administracyjne wraz z integracją z systemem do obsługi toku studiów USOS. Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Akademia zyska możliwość efektywnego zarządzania oraz usprawni obieg informacji i dokumentów. Łatwiejsza stanie się bieżąca kontrola kosztów i budżetowanie. Dołożymy wszelkich starań, aby proces wdrożenia przebiegł szybko i zgodnie z harmonogramem – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA.

Umowa zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020.

***
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie to publiczna szkoła wyższa utworzona w 1946 w Łodzi w miejsce Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, w 1949 przeniesiona do Warszawy. Od 1955 mieści się w dawnej siedzibie Collegium Nobilium pijarów w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*