Nowoczesne rozwiązania klasy MES

Systemy MES odgrywają kluczową rolę w produkcji, umożliwiając monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Służą do optymalizacji produkcji, zarządzania jakością, planowania produkcji, oraz integrują się z innymi systemami w firmie. Przyczyniają się do redukcji kosztów, poprawy efektywności i zwiększenia konkurencyjności producentów na rynku. Dzięki nim można skutecznie zarządzać zasobami, kontrolować jakość produktów, minimalizować przestoje i błędy produkcji, a także spełniać wymogi regulacyjne w wielu branżach, takich jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy czy motoryzacyjny. To narzędzie wspomaga podejmowanie strategicznych decyzji opartych na danych i stanowi kluczowy element w doskonaleniu procesów produkcyjnych.

W ramach wielu zakładów produkcyjnych realizujących złożone procesy produkcyjne kluczowy jest elektroniczny nadzoru nad przekazanymi do realizacji zleceniami produkcyjnymi. W wielu przypadkach stratom produkcyjnym można uniknąć.

Kluczowe jest posiadanie pełnej i za razem aktualnej technologii wytworzenia „receptury” dostępnej dla operatora na każdym z etapów realizacji zlecenia. Zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie produkcji oraz podjęcie natychmiastowych działań zmniejszy bądź wręcz eliminuje straty. Dodatkowo odpowiedni nadzór nad procesem zwiększy jakość wytwarzanych produktów oraz zwiększy zadowolenie odbiorców.

Standardową procedurą mającą na celu prowadzenie tego typu działań jest „Raport produkcyjny”. Niestety ze względu na dużą różnorodność i zmienność raportowanych danych pomimo wszechobecnej informatyzacji większości obszarów przedsiębiorstw bardzo często ten właśnie obszar pozostaje w arkuszach Excel lub wręcz w wersji papierowej.

W tym miejscu należy podkreślić, że aktualnie z pomocą przychodzą najnowsze technologie których zastosowanie pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności nadzoru nad realizacją zleceń produkcyjnych. Jesteśmy przekonaniu, że wykorzystanie dedykowanego modułu SimplyMobile do mobilnego i zarazem prostego raportowanie produkcji na urządzeniach mobilnych współpracujących z technologią RFID/QR pozwala na rejestrację danych w czasie rzeczywistym.

Kluczowymi korzyściami wdrożenia SimplyMobile jest:

  • Ograniczenie prac administracyjnych,
  • Zwiększenie jakości produkowanego asortymentu,
  • Automatyzacja procesu nadzoru nad procesem produkcji,
  • Zmniejszenie strat produkcyjnych wynikających z błędów operatora,
  • Redukcja kosztów magazynowych,
  • Zwiększenie efektywności pracy pracowników.

Uruchamiane SimplyMobile do raportowanie zleceń produkcyjnych na urządzeniach mobilnych może stanowić uzupełnienie dla wykorzystywanego systemów ERP a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*