Jak obniżyć koszty produkcji dzięki zintegrowanej kontroli jakości?

Jedną z przyczyn wysokiego kosztu produkcji są nieprawidłowości występujące w procesie wytwarzania, w komponentach czy w produkcie końcowym. Tymczasem prawidłowo zorganizowana produkcja i na bieżąco monitorowana pod kątem poprawności poszczególnych operacji oraz wyrobów pozwala identyfikować ewentualne błędy i eliminować ich skutki.

Nieprawidłowości w produkcji mogą pojawić się na każdym etapie procesu, a powodowane są m. in. przez awarie maszyn, błędnie wykonane odczyty z urządzeń, niekompletne dane, trudności komunikacyjne czy zwyczajnie ludzkie pomyłki. Każde z nich niestety niosą za sobą konsekwencje biznesowe, od strat finansowych, po pogorszenie wizerunku firmy, a wraz z nim wypracowanej przez wiele lat stabilnej pozycji na rynku. Konsekwencjom tym można jednak zapobiegać poprzez szybkie eliminowanie powodujących je nieprawidłowości w drodze dobrze zorganizowanej i przeprowadzonej zintegrowanej kontroli jakości.

Automatyzacja kontroli jakości produkcji

Podobnie jak inne etapy procesu wytwarzania, tak również kontrola jakości wymaga zastosowania rozwiązań informatycznych, pozwalających monitorować prawidłowość przebiegu produkcji i zgodność poszczególnych komponentów oraz produktu końcowego z przyjętą normą. Automatyzacja procesu kontroli jakości zapewnia większą precyzję działania, ponieważ dane potrzebne do oceny dostarczane są na bieżąco. Dzięki temu wszelkie nieprawidłowości mogą być wykrywane znacznie wcześniej, co pozwoli ograniczyć związane z nimi straty, a w dalszej perspektywie zapobiec ich występowaniu. Największe straty przynoszą bowiem błędy identyfikowane już w ostatnim etapie produkcji lub w momencie oceny wyrobu końcowego, kiedy wadliwe partie nie mogą zostać wypuszczone na rynek lub muszą zostać z niego wycofane. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, trzeba szybko reagować, co ułatwiają specjalizowane systemy informatyczne.

Ocena procesu, komponentów i wyrobów

Nowoczesny system zarządzania produkcją, jakim jest TimeLine posiadający funkcjonalności kontroli jakości (QC), przy możliwości wykorzystania odpowiednich interfejsów integruje się z maszynami i narzędziami, dzięki czemu w czasie rzeczywistym dokonuje oceny zgodności procesu, komponentu czy wyrobu z przyjętymi normami. Na podstawie ustalonego planu kontroli i w oparciu o szereg szczegółowo wyznaczonych w nim parametrów pozwala monitorować niemal wszystko, jak choćby:

  • w procesie wytwarzania – okres trwania operacji, czas realizacji komponentów, wykorzystanie surowców, zastosowanie maszyn i urządzeń itp.,
  • w komponentach – wymiary, kolor, skład, materiał, cechy szczególne itp.,
  • w produkcie końcowym – wielkość, części składowe, rozmieszczenie elementów, konstrukcja itp.,
  • u dostawców – jakość dostaw, ilość i częstotliwość występowania wadliwych partii itp.

Obszar funkcjonalny QC systemu TimeLine daje dostęp do kompletnych statystyk z zakresu zweryfikowanych nieprawidłowości. Dane na temat zgodności z normą procesów, komponentów i produktów są odnotowywane i zapisywane w systemie, a ewentualne odchylenia natychmiast sygnalizowane. Dodatkową zaletą oprogramowania jest możliwość obsługi procesu reklamacji z opcją tworzenia kompletnych raportów 8D. W przypadku zgłoszenia reklamacji TimeLine pozwala natychmiast ustalić rodzaj błędu i przyczyny wystąpienia nieprawidłowości, co jest rejestrowane na karcie kontroli jakości. Informacje te stanowią podstawę do opracowania raportu oraz działań korygujących pozwalających uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Może się zdarzyć, że charakter realizowanej produkcji będzie wymagał wdrożenia indywidualnie zaprojektowanego procesu kontroli jakości. Wówczas dedykowane narzędzie to automatyzacji związanych z tym działań można przygotować indywidualnie, w oparciu o nAxiom, czyli platformę low-code, która pozwala budować dedykowane aplikacje w prosty wizualny sposób i poza środowiskiem użytkowanych systemów dziedzinowych. Tak przygotowana aplikacja jest połączona z systemem do zarządzania produkcją i zapewnia możliwość skrupulatnej weryfikacji wszędzie tam, gdzie brakuje gotowych funkcjonalności lub dostępne nie spełniają indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

Utrzymanie wysokiego standardu w produkcji

Kontrola jakości w produkcji ma ogromne znaczenie dla zachowania wysokiego standardu procesu wytwarzania, komponentów i produktu końcowego. Pozwala na bieżąco identyfikować i eliminować błędy, a co za tym idzie zapobiegać stratom biznesowym. W obszarze procesu wytwarzania umożliwia ocenę przebiegu wykonywanych operacji, dzięki czemu można utrzymać je na optymalnym poziomie, a nawet doskonalić przy każdej kolejnej realizacji. Pomaga rozpoznawać utrudnienia i wprowadzać działania naprawcze choćby w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów, modyfikacji technologii, planowania kolejności operacji. Zapobiega więc kosztom wynikającym z marnotrawstwa surowców, przestojów czy niedotrzymania terminów. W przypadku komponentów i wyrobów końcowych daje pewność, że produkt dostarczany na rynek jest zgodny z wymaganiami. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości i ich klasyfikacja pozwala uniknąć kosztów generowanych w sytuacji, gdy zachodzi konieczność ponownego tworzenia komponentów czy produktów (ponowne wykorzystanie surowców i maszyn).

Podsumowanie

Rolą kontroli jakości jest przede wszystkim zapobieganie nieprawidłowościom i stratom. Dobrze zorganizowana i prowadzona przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pomaga utrzymać koszty procesu wytwarzania w granicach przyjętego budżetu, a czasem pozwala je nawet obniżyć. Jest również gwarancją, że dostarczane produkty są zgodne z oczekiwaniami klientów, których satysfakcja zapewnia długoterminową lojalność wobec firmy.

OPTeam SA

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

tel. 17 867 21 00

tel. 17 859 68 45

kom. 668 345 573

e-mail: opteam@opteam.pl

https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*