Automatyzacja procesów i monitorowanie zasobów IT

Nowoczesne rozwiązania wdrażane w przedsiębiorstwach pozwalają na digitalizację i automatyzację procesów. Przekazywanie zadań, informacji czy dokumentów między użytkownikami odbywa się za pomocą ściśle określonych reguł i procedur w sposób cyfrowy, dzięki czemu istnieje możliwość połączenia poszczególnych stanowisk w firmach w jedną spójną całość. Okazuje się jednak, że posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu do zarządzania zasobami jest równie ważne co dostęp do kompletnej infrastruktury IT wspomaganej nie tylko przez administratora, ale także rozwiązania monitorujące procesy. W jaki sposób narzędzia do monitorowania infrastruktury IT mogą pomóc w osiągnięciu celów biznesowych?

Automatyzacja procesów to liczne korzyści doceniane przez wszystkie firmy stawiające na nowoczesne technologie, rozwój, a także zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zebrane oraz scentralizowane za pośrednictwem oprogramowania dane pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, a samo zarządzanie procesami wewnętrznymi nie jest wymagające. Zwiększenie wydajności obserwuje się także po prawidłowym działaniu kompletnej infrastruktury IT, za którą odpowiedzialni są administratorzy korzystający z nowoczesnych narzędzi do monitorowania.  

Automatyzacja w praktyce – czyli budowanie spójnego środowiska

Automatyzacja w praktyce to szereg podejmowanych działań na podstawie procesów, których zasady działania zostały ściśle określone. Zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 sam proces automatyzacji uważany jest za inwestycje, a implementowane w firmach oprogramowania dostarczają nowe funkcjonalności, które uzyskuje się  za pomocą wybranych modułów dostępnych np. w rozwiązaniach takich jak platforma low-code nAxiom

oraz system Comarch ERP XL. Gotowe systemy w zależności od wybranego rozwiązania są oferowane w wersji on premise lub chmurze obliczeniowej. Dobrym przykładem narzędzia dostępnego w obu wariantach jest wyżej wspomniana platforma nAxiom. Rozwiązanie jak każdy system potrzebuje niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury IT. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę, że z punktu widzenia biznesowego, automatyzacji podlegają jedynie obszary, które są odczuwalne dla użytkowników. W wielu przypadkach pomija się kwestie związane z optymalizacją poszczególnych elementów infrastruktury IT. Szybkie uruchamianie procesów nie pozwala zadbać m.in. o bezpieczeństwo wdrożonych rozwiązań, co w dłuższej perspektywie może mieć negatywne skutki dla przedsiębiorstw. Budowanie spójnego, skalowalnego i efektywnego środowiska IT wymaga odgórnego koordynowania wszystkich rozwiązań w organizacji, począwszy od wybrania odpowiedniego systemu do zarządzania zasobami, aż po sprzęt.

Infrastruktura informatyczna – dlaczego jest tak ważna dla przedsiębiorstw?

Firmy działające bez nowoczesnych technologii nie są w stanie osiągnąć przewagi konkurencyjnej na przepełnionym rynku. Obecnie trudno sobie wyobrazić działanie przedsiębiorstw bez prawidłowo zintegrowanych rozwiązań, które daje się zoptymalizować pod kątem większej efektywności pracy oraz lepszej komunikacji. Bezpieczna, elastyczna oraz niezawodna infrastruktura IT pomaga osiągać firmom założone cele biznesowe. Jeśli jednak pojawiają się błędy w prawidłowej implementacji infrastruktury, przedsiębiorstwo może doświadczyć licznych problemów np. z wydajnością, łącznością oraz bezpieczeństwem, co będzie miało bezpośredni wpływ na zakłócenie pracy wszystkich systemów, których działanie zależne jest od stabilności sieci. W szerszym kontekście okazuje się, że rentowność przedsiębiorstwa uzależniona jest od prawidłowo funkcjonującej infrastruktury IT, na którą składają się komponenty takie, jak: sprzęt, oprogramowanie, sieć, serwer oraz centrum przetwarzania danych. Jeśli wszystkie elementy są spójne i działają prawidłowo, firmy mogą z powodzeniem kreować właściwe doświadczenia u klientów, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości świadczonych usługi i towarów, przy jednakowym zwiększeniu wydajności pracowników.

Monitorowanie komponentów infrastruktury IT

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań w postaci systemów do zarządzania zasobami wdrażanymi przez OPTeam wymaga odpowiedniego zabezpieczenia oraz monitorowania warstwy sprzętowej w infrastrukturze IT. Narzędzie oferowane przez ManageEngine sprawdza stan infrastruktury w czasie rzeczywistym, powiadamiając administratorów o wszelkich awariach oraz znalezionych nieścisłościach. Rozwiązanie monitoruje urządzenia sieciowe (routery, zapory ogniowe, serwery, przełączniki, kontrolery bezprzewodowej sieci LAN, drukarki, urządzania pamięci masowej) mające adres IP oraz połączenie z siecią za pomocą protokołu TCP/IP. Funkcjonalności narzędzi od ManageEngine do monitorowania komponentów infrastruktury IT pozwalają zapewnić ciągłość działań urządzeń działających w przedsiębiorstwach.  

Podsumowanie      

Konfigurowanie infrastruktury informatycznej jest zależne od celów biznesowych oraz potrzeb przedsiębiorstw. Niektóre jednak niezależnie od branży są spójne i obejmują optymalnie funkcjonującą infrastrukturę IT charakteryzującą się dużą wydajnością. Wnioski nasuwają się same – bez  sprawnie działającej sieci nie ma możliwości korzystać z pełnej wydajności systemów, których działanie opiera się na łączności. Sukces przedsiębiorstw i osiągnięcie założonych celów biznesowych są więc zależne od tego, czy nowoczesne technologie zostały wdrożone we wszystkich obszarach.

OPTeam SA

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

tel. 17 867 21 00

tel. 17 859 68 45

kom. 668 345 573

e-mail: opteam@opteam.pl

https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*