Kompletny zestaw narzędzi informatycznych dla produkcji. Jak dobrać rozwiązanie odpowiednie do potrzeb firmy?

APS, MES, MRP to podstawowe systemy wspomagające zarządzanie produkcją. Jeśli uzupełnimy je o narzędzia do analizy danych i kontroli jakości, otrzymamy zestaw rozwiązań informatycznych potrzebnych, aby efektywnie planować i realizować procesy wytwarzania wyrobów – od przyjęcia zamówienia, po dostarczenie gotowego wyrobu.

Po specjalizowane systemy dziedzinowe sięgają głównie przedsiębiorstwa o bardzo rozbudowanym procesie wytwarzania. Integrując je w ramach jednej infrastruktury informatycznej, w pełni korzystają z ich szerokiego wachlarza funkcjonalności. Jednak nie dla każdego przedsiębiorstwa jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ nie zawsze wszystkie funkcjonalności są wymagane. Alternatywą dla specjalizowanych systemów dziedzinowych jest oprogramowanie zawierające kompletny zestaw narzędzi odpowiadających funkcjonalnościom systemów dziedzinowych, ale dające możliwość swobodnego ich wyboru.

Wsparcie IT dla obszaru produkcji

Wybór rozwiązania informatycznego zależy od tego, jaki obszar wymaga usprawnień. Jeśli problematyczna okazuje się ocena zdolności produkcyjnych, kalkulacja wstępna kosztów czy terminowa realizacja zlecenia, warto rozważyć wdrożenie systemu APS ułatwiającego planowanie i harmonogramowanie produkcji. W przypadku trudności w utrzymaniu ruchu, występowaniu częstych przestojów, zbyt długiego czasu przezbrajania, nieodpowiedniego wykorzystania maszyn i urządzeń, konieczna może być implementacja systemu MES, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacje z produkcji w toku. Integrując go z narzędziem analitycznym, na bieżąco przetwarzającym pozyskiwane dane, będziemy mogli monitorować efektywność realizowanych procesów i wprowadzać do nich ewentualne zmiany. Z kolei system MRP pomoże w utrzymaniu optymalnego stanu zasobów magazynowych, zapobiegając występowaniu nadmiarów lub niedoborów surowców. O jakość procesu produkcji i wytwarzanych wyrobów zadbamy, korzystając z narzędzia do kontroli jakości.

Tak więc nie zawsze trzeba inwestować we wszystkie narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją. Co więcej, nie zawsze też trzeba brać pod uwagę tylko odrębne profilowane systemy APS, MES, MRP czy inne narzędzia, które ze względu na rozbudowany zakres funkcjonalny mogą być kosztowne utrzymaniu? Tym bardziej jeśli uwzględnimy w kosztach ich utrzymania – nadzór nad wspólnymi integracjami, w tym czuwanie nad zmieniającymi się elementami architektury poszczególnych elementów tej układanki.

Elastyczność w wyborze funkcjonalności

Kompletnym systemem zarządzania produkcją, zapewniającym elastyczność w wyborze narzędzi, jest TimeLine, który łączy w sobie funkcjonalności systemów APS, MES, MRP, a ponadto posiada szereg dodatkowych narzędzi: BI Pivot do analizy i raportowania, QC do kontroli jakości, repozytorium informacji do zarządzania dokumentami (DMS), narzędzie odczytu i akwizycji danych maszynowych (MDC) czy ewidencję czasu pracy (RCP). Jeśli więc przedsiębiorstwo wymaga usprawnień w zakresie planowania, TimeLine pozwala na wdrożenie obszaru APS z opcją symulacji zlecenia na planie produkcji, kalkulacji wstępnej kosztów, integracji z CAD, zarządzania cyklem życia produktu w funkcjonalnościach PDM. Podobnie jest w przypadku działań wymagających wsparcia systemów MES czy MRP – TimeLine daje możliwość implementacji dokładnie tych narzędzi, których potrzebuje przedsiębiorstwo.

Rys. 1. Obsługa produkcji kooperacyjnych w obszarze funkcjonalnym APS systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Elastyczność systemu zarządzania produkcją TimeLine to nie tylko dowolność w zakresie wyboru funkcjonalności. To również możliwość wprowadzania modyfikacji w obszarze raportów, interfejsów i bazy danych. Wbudowane narzędzie Rapid Application Development (RAD) pozwala wprowadzać zmiany do istniejących obiektów lub tworzyć zupełnie nowe elementy bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych.

Podsumowanie

Wybór kompletnego oprogramowania nie oznacza zawsze konieczności wdrażania wszystkich jego funkcjonalności. Nowoczesne systemy zarządzania produkcją, jak oprogramowanie TimeLine, dają możliwość wyboru spośród nich tych obszarów, których potrzebuje przedsiębiorstwo. Mając możliwość wyboru dowolnych funkcjonalności, ograniczamy koszt zakupu i wdrożenia do konkretnego, potrzebnego nam rozwiązania. Zapobiegamy też sytuacjom, kiedy to część funkcjonalności systemu nie jest używana. Niemniej jednak – tak nowoczesne rozwiązanie, pozwala nam później w miarę zmieniających się potrzeb, uruchamiać inne, nie wykorzystywane dotychczas obszary – nie powodując konieczności wymiany całego systemu.

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*