Automatyczne i dynamiczne planowanie produkcji dzięki APS

Coraz częściej systemy ERP posiadają w swojej ofercie o zaawansowane funkcjonalności w zakresie planowania. Dostawcy systemów APS uważają, że funkcje te nie mają wiele wspólnego ze specjalistycznymi rozwiązaniami. Systemy APS umożliwiają automatyczne i dynamiczne planowanie produkcji w oparciu o bieżące informacje np. z produkcji, magazynu, narzędziowni. Przygotowują harmonogramy produkcji dla każdego miejsca pracy/maszyny z dokładności co do minuty.

System ERP nie sprawdza dostępnych mocy produkcyjnych zasobów ogranicznonych (maszyn, miejsc pracy czy narzędzi) z dokładnością do minuty. Nie sprawdza dostępności narzędzi, nie sprawdza dostępności pracowników (zgodnie z planem absencji na następny rok). Nie jest w stanie zareagować, wyliczając nową datę zakończenia zlecenia – w reakcji na zgłoszoną przez produkcję awarię. To powoduje, iż nie zwracając uwagi na powyższe ograniczenia, system ERP na dany dzień zaplanuje nam do realizacji zlecenia, które ilościowo mogą znacznie przekraczać nasze dostępne moce produkcyjne – mówi Mariusz Walicki Konsultant Systemowy Proxia Polska.

Firma PROXIA od roku 2000 rozwija własne oprogramowanie klasy APS, do szczegółowego harmonogramowania produkcji. Wynika to wprost z faktu, iż system klasy ERP nie został zaprojektowany co do zasady do szczegółowego planowania produkcji na zasobach ograniczonych. W systemie ERP po przyjęciu zlecenia sprzedażowego do realizacji, tworzone jest zlecenie produkcyjne w oparciu o zapisaną wcześniej technologię czy recepturę. W następnym etapie system ERP bilansuje stany magazynowe dla danego zlecenia produkcyjnego, w kontekście stanów magazynowych aktualnych oraz koniecznych do zakupienia, aby móc zrealizować całe zamówienie od klienta.

Gotowy plan produkcji z systemu APS wysyłany jest na bieżąco do systemu ERP, aby wszyscy użytkownicy tego systemu mieli wiedzę o aktualnym terminie planowanego rozpoczęcia i zakończenia, dla każdego zlecenia produkcyjnego, dla każdej indywidualnej karty pracy. Plan produkcji dostępny jest również w czasie rzeczywistym dla systemów klasy MES, z których korzystają wydziały produkcyjne.

Odpowiedzią na w/w ograniczenia systemów klasy ERP, są systemy klasy APS (Advanced Planning and Scheduling). System tej klasy dynamicznie i na bieżąco zmienia plan produkcji na wykresie w formie graficznej osi czasu Gantta, reagując na napływające informacje z produkcji / magazynu/narzędziowni, przygotowując harmonogram produkcji dla każdego miesjca pracy/maszyny z dokładnością co do minuty.

PROXIA świadczy usługi związane z rozwiązaniami klasy APS/MES/CMMS, począwszy od analizy potrzeb, przez wdrożenie systemu, po opiekę techniczną i serwis. Dostarcza niezbędny sprzęt i oprogramowanie systemowe, prowadzi szkolenia, modyfikuje oprogramowanie dla klienta. W skład modułów wchodzących do systemu PROXIA MES należy wymienić:

  • MES monitorowanie maszyn (wskaźnik OEE), poprzez kontrolery sprzętowe instalowane w każdej maszynie lub pozyskiwanie danych wprost z kontrolerów maszyn OPC UA;
  • MES rozliczanie zleceń produkcyjnych (wskaźniki KPI) przy wykorzystaniu paneli dotykowych, z możliwością logowania/rozliczania pracowników. Dostęp do dokumentacji technologicznej, rysunków wykonawczych, wykazu narzędzi – dla każdej karty pracy na panelach dotykowych;
  • APS Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych. Planowanie pracowników i dostępności surowców oraz narzędzi;
  • CMMS zarządzanie utrzymaniem ruchu, planowanie konserwacji i przeglądów, raportowanie awarii i napraw z urządzeń mobilnych;
  • TD Zarządzanie Narzędziami oraz magazynem narzędzi/wydawalnia narzędzi/obsługa szaf narzędziowych/przesyłanie danych o narzędziach do systemów CAM;
  • FD Zarządzanie Danymi Produkcyjnymi dla technologów.

Jest to oprogramowanie gotowe, wymagające w trakcie wdrożenia konfiguracji i parametryzacji. Klient od początku wie, jaką funkcjonalność uzyska po wdrożeniu. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie i harmonogramowanie produkcji. Odbywa się ono z uwzględnieniem dostępnych zasobów – zarówno maszyn, miejsc pracy, surowca, specjalistycznych narzędzi, jak i ludzi. Istotne jest również stałe monitorowanie tego, co dzieje się na hali produkcyjnej, a bieżące rozliczanie produkcji na bieżąco aktualizuje plan produkcji. W tym miejscu należy wymienić stały dostęp do wiedzy na temat pracy maszyn, przestojów, alarmów. Oprócz tego uwagę należy zwrócić na rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie narzędziami oraz magazynem narzędzi. Dzięki niemu posiadamy wiedzę o narzędziach, które zostały wydane do produkcji czy o ich brakach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*