Akcelerator wdrożenia, czyli sposób na szybkie wdrożenie aplikacji Infor CloudSuite w oparciu o najlepsze praktyki branżowe

Każdy, kto choć raz brał udział w procesie wdrożenia systemu klasy ERP, potwierdzi jak trudne i obciążające organizację jest to przedsięwzięcie. Jego wielowątkowość polegająca na konieczności zestrojenia ze sobą wielu równolegle przebiegających działań to prawdziwe wyzwane, które stoi przed zespołami wdrożeniowymi powoływanymi po stronie klienta, jak i samego dostawcy. Od strony biznesu kluczem do sukcesu wydaje się być właściwe zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz uchwycenie jego specyfiki. Równolegle służby IT muszą zapewnić odpowiednio wyskalowaną i zabezpieczoną platformę sprzętowo-programową, która zagwarantuje stabilną pracę. Wszystko to przekłada się na trudną do oszacowania pracochłonność, a tym samym koszty i czas implementacji całego rozwiązania. Dodatkowo organizacja zmuszona jest do stałego monitorowania wydajności pracy systemu, tworzenia kopii baz danych, jak również ciągłej dbałości o aktualizację oprogramowania sieciowego i samej aplikacji ERP. Analizując oferty dostawców widzimy jedynie wycinek wydatków związany z realizacją projektu na starcie, jednak wyliczenie i poznanie rzeczywistych kosztów utrzymania posiadanego środowiska wydaje się być mgliste.

Zdając sobie sprawę z powyższych zagrożeń warto zastanowić się nad alternatywą dla klasycznego podejścia polegającego na zakupie niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenia opartego o tradycyjną metodykę budowania rozwiązania od tzw. czystej kartki. Firma Infor – globalny dostawca systemów informatycznych, oferuje swoim klientom dostęp do profilowanej branżowo platformy biznesowej Infor CloudSuite, umiejscowionej w chmurze AWS (Amazon Web Services). Realizacja projektu wdrożenia tego rozwiązania prowadzona jest w oparciu o autorską metodykę akceleratora wdrożenia (IA – Implementation Accelerator) zakładającą dostarczenie prekonfigurowanej bazy wraz z zamodelowanymi procesami biznesowymi, zorientowanymi na daną branżę. To nowatorskie podejście jest wynikiem realizacji olbrzymiej liczby projektów wdrożeniowych, jak również zbiorem najlepszych praktyk biznesowych pochodzących ze  doświadczeń współpracy klientów z firmą Infor.

Gotowa funkcjonalność, ustawienia, szablony procesów i produktów, przykłady, modele, menu użytkownika oparte na rolach, i wiele innych elementów sprawia, że wdrożenie metodyką IA znacząco redukuje wysiłek wewnętrzny związany z wdrożeniem i prowadzi do oszczędności w czasie i finansach, a co za tym idzie – do szybszego zwrotu z inwestycji. Głównym założeniem metodyki jest dostarczenie na starcie projektu zbioru prekonfigurowanych procesów dla rożnych zdarzeń biznesowych, z których zaproponowany wariant w 60% będzie zgodny z przebiegiem procesów klienta. Przyjęcie tych modeli zmniejsza koszty i ryzyko, jednocześnie dostosowując organizację do uznanych standardów branżowych. Kolejne 30% to przestrzeń na dopasowanie przy użyciu dostępnych parametrów systemowych, stworzenie indywidualnych wydawnictw tj. raporty czy wydruki oraz zbudowanie interfejsów do systemów trzecich będących w posiadaniu klienta. Ostatnie 10% zakłada konieczność zamodelowania unikalnych procesów wykraczających  poza IA, z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających rozszerzalność w ramach platformy Infor OS (warstwa „middleware” opracowana przez Infor, zapewniająca od strony technicznej m.in. łatwe integracje, bezpieczeństwo, zarządzanie „big data”, personalizacje). Takie podejście eliminuje ryzyko późniejszych problemów przy bieżącej aktualizacji systemu oraz  gwarantuje jego bezproblemowe działanie.

Podsumowując, rozwiązanie Infor CloudSuite to platforma wysoce skalowalna,
która nie ograniczy wzrostu firmy, lecz będzie rozwijała się razem z nią. Dzięki wykorzystaniu technologii AWS, światowego lidera rozwiązań chmurowych, gwarantującego najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz ciągłość dostępu do systemu jako usługi, rozwiązanie Infor CloudSuite staję się doskonałą alternatywą dla systemów klasy on-premise. Poza tym, innowacyjne podejście do wdrożenia bazujące na prekonfigurowanych procesach
z funkcjami specyficznymi dla branży, wbudowanymi w aplikację daje gwarancję zdecydowanego skrócenia czasu uruchomienia systemu oraz późniejsze zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania środowiska nawet do 25% w ciągu kolejnych 5 lat jego użytkowania.

Autor:
Krzysztof Skowronek
Konsultant biznesowy pre-sales
iPCC Sp. z o.o.
www.i-pcc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*