Maersk Logistics – skuteczny rozwój logistyczny z naciskiem na wzrost rentowności

Jako operator usług logistycznych firma Maersk Logistics z siedzibą w Torsvik (Szwecja) jest odpowiedzialna za współpracę z IKEĄ. Zadaniem Maersk Logistics jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia dla skandynawskich sklepów IKEA, konsolidacja towarów przeznaczonych na rynek północnoamerykański oraz kompletacja i wysyłka zamówień w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Obecnie IKEA posiada w Szwecji dwa centra dystrybucyjne – w miejscowościach Älmhult i Torsvik. Działania Maersk Logistics są w znacznym stopniu pochodną strategii dystrybucji IKEA.

Firma Maersk Logistics jest częścią koncernu A.P. Möller-Maersk Group – konglomeratu zatrudniającego ok. 50 000 pracowników. Działalność grupy jest bardzo różnorodna i obejmuje nie tylko dystrybucję, lecz także m.in. przewozy morskie, transport kontenerów, wydobycie ropy na owej i gazu, handel detaliczny (sieć Netto), transport powietrzny i budowę maszyn przemysłowych.

Firma Maersk była pierwotnie przewoźnikiem morskim, jednak jej klienci życzyli sobie, aby ich towary dostarczano z zakładu produkcyjnego wprost do odbiorcy – nie tylko z portu do portu. To doprowadziło do powstania firmy Maersk Logistics, której powierzono wszystkie działania realizowane na lądzie. Maersk zajmuje się obecnie zarządzaniem łańcuchem dostaw, dystrybucją, transportem powietrznym i zarządzaniem magazynami.

Czterokrotny wzrost ilości towarów od 1999 r.

Od 1999 r. firma Maersk Logistics prowadzi centrum dystrybucyjne IKEA w Torsvik. Obecnie centrum dystrybucyjne zatrudnia ok. 480 pracowników, w tym 30 pracowników biurowych. Praca odbywa się na dwie zmiany, a dzienny przepływ towarów (towary przychodzące i wychodzące) wynosi ok. 3 300 m3. W trzech różnych magazynach o łącznej powierzchni 210 000 m2 pracuje 170 wózków widłowych. Asortyment obejmuje ok. 7000 różnych artykułów. Od czasu uruchomienia centrum w 1999 r. ilość towarów i liczba zatrudnionych w magazynach IKEA w Torsvik wzrosła blisko czterokrotnie.

System WMS Astro jest wykorzystywany w jednym z trzech magazynów, którego konwencjonalna część może pomieścić 37 000 m3 towarów. Pojemność magazynów z systemem automatycznego składowania i wyszukiwania (AS/RS) wynosi 57 000 m3. Na regałach wysokiego składowania umieszcza się zarówno tzw. palety IKEA, jak i europalety. System WMS Astro został wdrożony jesienią 2001 r. i obecnie przetwarza dane na potrzeby wszystkich części magazynu.

W jednym z magazynów znajduje się również centrum dystrybucji bezpośredniej, które zajmuje się obsługą sprzedaży wysyłkowej. Jest to pierwsze i obecnie jedyne centrum dystrybucji bezpośredniej IKEA, tym niemniej planuje się już uruchomienie następnych.

Do każdego z trzech budynków magazynowych doprowadzone są tory kolejowe, wykorzystywane do bezpośredniego wyładunku towarów w terminalach lub rzadziej do załadunku towarów do wagonów kolejowych.

Co roku w sierpniu, kiedy IKEA publikuje swój katalog produktów, znacznie wzrasta liczba pozycji zamówień. Jesień jest w Torsvik najbardziej pracowitym okresem dla Maersk Logistics. Jednak i w ciągu całego roku przez centrum dystrybucyjne przechodzą wielkie ilości artykułów sezonowych – tych o regularnych kształtach, jak i nietypowych (np. plecionych materacy bambusowych czy wiklinowych krzeseł).

Rozwój firmy z mocnym naciskiem na wzrost rentowności

Współpraca z IKEA jest bardzo ścisła i towarzyszy jej nieustanna wymiana informacji z magazynem IKEA w Älmhult, związana z ciągłym doskonaleniem procesu dystrybucji. Centra współpracują ze sobą, aby zapewnić efektywny kosztowo przepływ towarów i informować się wzajemnie o osiąganych wskaźnikach wydajności.

Maersk Logistics stosuje ok. 20 kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i kładzie nacisk na wykorzystanie obliczeń dotyczących pojemności i trafne prognozowanie potrzeb w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych (wózki widłowe, rampy i obszary załadowcze, akumulatory, transport wewnętrzny itp.).

Jednym z najważniejszych wskaźników KPI jest czas realizacji zamówienia – 95% wszystkich zamówień musi tra ć do sklepów w ciągu 5 dni. Może się to wydawać długim okresem, jest on jednak uzasadniony wymogiem maksymalnego zapełnienia transportu, co pozwala obniżać jego koszty.

Ilość błędnych dostaw

Firma Maersk Logistics ma obowiązek poprawnego pobierania towarów. Dopuszcza się tylko jeden błąd pobrania na 200 pozycji zamówienia (wartość docelowa: 99,5%). Każdy transport musi być zapełniony w co najmniej 60%.

W oparciu o prognozy IKEA firma w najdrobniejszych szczegółach planuje zrównoważenie przepływu towarów. Stanowi to podstawę dla planowania działalności operacyjnej. Każdy dział funkcjonuje zgodnie z wartościami normatywnymi, za których obliczanie i monitorowanie odpowiadają konkretne osoby. Wartości normatywne mogą dotyczyć rozładunku, kubatury, pakowania, pobierania itp. Są one następnie przeliczane na zapotrzebowanie na zasoby brutto i netto.

„Nieustannie rozwijamy nasz proces logistyczny i realizujemy projekty zmierzające do udoskonalenia naszych działań operacyjnych. Uczestniczą w tym aktywnie nasi pracownicy, którzy sami prowadzą wiele z tych projektów” – mówi Marcus Meijerbom, kierownik ds. logistyki Maersk Logistics w Torsvik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*