Poszukiwane funkcje w systemach WMS.

O trendach i ewolucji każdego produktu zarówno w branży logistycznej, jak i każdej innej, decydują wymagania rynku.

Nowym produktem w ofercie DataConsult, który powstał w odpowiedzi na oczekiwania Klientów jest system ExpertWMS Smart, czyli zestaw gotowych procesów logistycznych do szybkiego wdrożenia (2 – 5 miesięcy). Jest to rozwiązanie obsługujące pełen proces logistyczny – od przyjęcia, poprzez logistykę wewnętrzną do wydań wraz z pakietem przygotowanych analiz i wydruków. Przyśpieszenie i unifikacja w specyfice działalności przedsiębiorstw  stała się impulsem do stworzenia rozwiązania zawierającego najbardziej uniwersalne, standardowe typy operacji magazynowych, z którego korzystać będzie maksymalnie kilkunastu użytkowników w obrębie jednej firmy. Głównymi adresatami ExpertWMS Smart są firmy działające w branżach dystrybucyjnych oraz produkcyjnych. Często też są to wdrożenia w nowych magazynach, w których Klienci chcą skorzystać z gotowych rozwiązań oraz wiedzy logistycznej zaszytej w dostarczanych procesach i funkcjonalnościach.  Ciekawe i nietypowe zastosowanie Systemu ExpertWMS to np. obsługa magazynów serwisowych, części zamiennych czy działów utrzymania ruchu.

Dla Klientów systemu ExpertWMS Centrum Logistyczne szczególnie ważny jest proces rozliczania ze swoimi kontrahentami, dlatego skupiliśmy się na rozwinięciu narzędzia do rozliczenia operacji logistycznych. Zapewnia ono elastyczne zawieranie umów, dzięki możliwości prowadzenia indywidualnych cenników oraz wskazaniu reguł określających za które operacje i w jaki sposób mają być naliczane opłaty. Pozwala na naliczanie opłat związanych z rejestrowanymi operacjami (zarówno zasobowe – typu przyjęcie nośnika, kompletacja nośnika, załadunek nośnika etc., jak również czynnościowe np. etykietowanie, czyszczenie itp.), z samym składowaniem (uwzględniając zajmowaną powierzchnię, czas przyjęcia i wydania) czy sumarycznymi wartościami wag i objętości towarów dla nośników przyjętych, wydanych i składowanych w magazynie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, cały czas rozwijamy też nasze największe rozwiązanie, czyli ExpertWMS Enterprise.

Z obszarów i funkcjonalności, które rozbudowaliśmy w ostatnim czasie warto wspomnieć o:

  • dedykowanych rozwiązaniach do obsługi e-commers (m.in. optymalizacja składowania, algorytmy zatowarowania stref, Multi-Order-Picking i/lub Pick&Sort, Zone – Picking, obsługa zwrotów, automatyczne wydruki, integracja z wieloma kurierami, obsługa platform internetowych, systemy mailingowe do odbiorców końcowych),
  • integracji z automatyką magazynową na różnych poziomach zaawansowania, od sterowania wózkami systemowymi, poprzez integrację z regałami karuzelowymi
    i windowymi z obsługą Put to Light czy zarządzanie wózkami kompletacyjnymi
    z obsługą Put by Light,
  • wsparciu narzędzi do kontroli jakości – dzięki wykorzystaniu zintegrowanych urządzeń peryferyjnych (np. smartfon czy okulary rozszerzonej rzeczywistości) możliwa jest rejestracja uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną czy video na równych etapach dowolnego procesu czy przepływu logistycznego,
  • platformie onlinowej (ExpertWMS Online) udostępnianej Klientom końcowym służącej do zarządzania ich towarem, zlecania realizacji magazynowych czy bieżącego informowania o stanie realizacji zleceń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*