ERP, a systemy logistyczno-magazynowe.

IT na hali magazynowej.

Obecnie przedsiębiorstwa inwestują w systemy informatyczne, które wspierają zarządzanie produktami na magazynie, tj. rozwiązania klasy WMS. Aplikacje te uzupełniają zintegrowane rozwiązania klasy ERP o dodatkowe funkcjonalności, takie jak: precyzyjne określanie lokalizacji dla poszczególnych produktów, planowanie zaopatrzenia, zachowanie standardów kontroli bezpieczeństwa, kontrola logistyki w ramach łańcucha dostaw. Najczęściej poruszanym tematem wśród przedsiębiorców jest zapewnienie przepływu surowców między halą magazynową, a linią produkcyjną.

W praktyce znajdują również zastosowanie systemy informatyczne klasy TMS (Transport Management System). Są to narzędzia wspomagające planowanie, monitoring i rozliczanie procesów transportowych. Przedsiębiorcy coraz częściej wspierają procesy zarządzania środka środkami transportu i ruchem pieszych na terenie zakładu wykorzystując w tym zakresie rozwiązania klasy YMS.

Systemy te ułatwiają także podejmowanie decyzji w zakresie optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów transportowych. Na hali magazynowej można spotkać także szereg systemów mniej lub bardziej rozbudowanych funkcjonalnie, które niekoniecznie są przypisywane do wybranych klas systemowych, a funkcjonalnie stanowią dla nich uzupełnienie lub alternatywę.

Aplikacje takie wspierają zarzadzanie takimi procesami, jak:

  • Optymalizacja załadunków i rozładunków w magazynie;
  • Monitoring owijarek magazynowych z dokumentacją foto;
  • Inwentaryzacje;
  • Track & Trace;
  • Administrowanie ruchem i spedycją;
  • Rozliczanie kierowców;
  • Dystrybucja dokumentacji;
  • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi;

W zakresie automatyzacji procesów logistyczno-magazynowych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych, RFID, a także całej sfery automatyki. Zauważmy jednak, że od pewnego czasu rośnie świadomość przedsiębiorców co do konieczności usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Odpowiedzią na te potrzeby może być zestaw narzędzi oferowanych przez dostawców systemów logistyczno-magazynowych (np. klasy SCM). Rozwiązania tej klasy mogą być oferowane w ramach rozbudowanych rozwiązań klasy ERP lub też jako osobne aplikacje specjalistyczne.

Co posiada WMS, a czego nie ma ERP?

Systemy ERP dedykowane przedsiębiorstwom produkcyjnym sektora MSP i korporacyjnego zwykle posiadają wbudowane moduły obsługujące obszary logistyki czy magazynu. Umożliwiają one m.in. definiowanie magazynów fizycznych i logicznych, wewnętrznych oraz oddziałowych, współpracę z kolektorami danych (w postaci np. czytników kodów kreskowych), wspomaganie ewidencji ruchów magazynowych, a także śledzenie partii (zachowywanie informacji o przekazywanych surowcach, czy półfabrykatach, bądź wyrobach gotowych).

Klasyczne moduły są w stanie objąć dokumenty przesunięć magazynowych – wydania (MMW) i przyjęcia (MMP), zewnętrznych wydań magazynowych (WZ), faktur sprzedaży (FS), przyjęć zewnętrznych (PZ), przyjęć wewnętrznych (PW), czy rozchodów wewnętrznych (RW). Coraz częściej można zauważyć, iż moduły gospodarki magazynowej nie są w stanie spełnić zaawansowanych potrzeb przedsiębiorstw. Brak im funkcji optymalizacyjnych w magazynie, występują błędy przy rozliczaniu według: FIFO, LIFO, FEFO, AVCO.

Kierownikom brakuje funkcjonalności przechowywania dokładnych informacji o lokalizacji składowych towarów, optymalizacji przestrzeni magazynowej, możliwości przesuwania komponentów na produkcję (np. przy użyciu kart Kanban), rejestracji użyć zapasów przy zleceniach produkcyjnych. Część dostawców systemów klasy ERP na bieżąco rozwija moduły magazynowe o dodatkowe funkcjonalności. Częściej jednak współpracują z zewnętrznymi dostawcami systemów Klasy WMS. Integrują rozwiązania ze sobą w taki sposób, aby zaspokoić wymagania przedsiębiorstw.


Moduły magazynowe systemów ERP często nie mają funkcji optymalizacyjnych w magazynie. Występują w nich błędy przy rozliczaniu według: FIFO, LIFO, FEFO, AVCO. Kierownikom magazynów brakuje funkcjonalności przechowywania dokładnych informacji o lokalizacji towarów, optymalizacji przestrzeni magazynowej czy też możliwości przesuwania komponentów na produkcję. Stąd też większość dostawców ERP uzupełnia swoje rozwiązania o zewnętrzne systemy klasy WMS.

Z kim współpracować?

Część dostawców systemów ERP na bieżąco rozwija moduły magazynowe o dodatkowe funkcjonalności. Umożliwiają one m.in. definiowanie magazynów fizycznych i logicznych, wewnętrznych oraz oddziałowych, współpracę z kolektorami danych (w postaci np. czytników kodów kreskowych), wspomaganie ewidencji ruchów magazynowych, a także śledzenie partii (zachowywanie informacji o przekazywanych surowcach, czy półfabrykatach, bądź wyrobach gotowych). Klasyczne moduły są w stanie objąć dokumenty przesunięć magazynowych – wydania (MMW) i przyjęcia (MMP), zewnętrznych wydań magazynowych (WZ), faktur sprzedaży (FS), przyjęć zewnętrznych (PZ), przyjęć wewnętrznych (PW), czy rozchodów wewnętrznych (RW).

Moduły magazynowe systemów ERP często nie są w stanie spełnić zaawansowanych potrzeb przedsiębiorstw. Stąd też większość dostawców ERP uzupełnia swoje rozwiązania o zewnętrzne systemy klasy WMS. W bazie systemów IT umieszczonych na portalu BPC Guide znajduje się przeszło 40 rozwiązań ERP, które posiadają rozbudowane funkcje magazynowe oraz 11 najważniejszych systemów WMS.

Przedsiębiorcy, wybierając odpowiedni sektor (produkcja, handel, usługi), mogą dotrzeć do listy systemów ERP, gdzie zamieszczono informacje o rozwiązaniu ( producencie i dostawcy, sektorach i branżach, w których rozwiązanie może działać, środowisku programistycznym, bazie danych, wersjach językowych, case study z wdrożeń).

Wskazując, zarządzanie magazynem, jako obszar, który chcemy zinformatyzować, dotrzemy do listy systemów WMS. Tutaj także możemy zawęzić wyszukiwanie do określonego sektora i branży, aby znaleźć rozwiązania dopasowane do profilu działalności. Dodatkowo na nowo uruchomionej podstronie wyszukiwarki można zapoznać się ze statystykami bazy systemów IT, zapoznać się z ostatnio dodanymi rozwiązaniami IT oraz bieżącymi aktualnościami.

<< Przejdź do bazy systemów IT >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*