Gospodarka odpadami

Te przedsiębiorstwa branży metalowej, które w swojej strukturze organizacyjnej posiadają odlewnie, borykają się codziennie z problemem zarządzania odpadami. Powstają one nie tylko w momencie rozruchu maszyn, lecz także podczas kontroli jakości, gdy wytworzone produkty nie spełniają norm jakości. Pewna część z nich może zatem wrócić do ponownego przetopu i stać się surowcem.

Managerowie w systemach IT poszukują możliwości planowania zawracania odpadu do ponownego użycia, co pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie ilości odpadów nieużytkowych oraz ograniczenie kosztów. Chcą również, by marszruta umożliwiała rejestrację tej samej operacji przy zawracaniu odpadu. Na etapie tworzenia planu produkcyjnego powinna być również możliwość określania wielkości odpadów, celem ich sprawnego rozliczania.


Andrzej Janiszewski,
MES Manager,
White Cap Europe/Asia

Jednym z największych problemów w produkcji branży metalowej jest rejestracja oraz rozliczanie braków i odpadów. Odpady użytkowe powstają podczas procesu technologicznego, natomiast braki są jego niepożądanym skutkiem. Odpady nieużytkowe są związane z innymi elementami procesu produkcji np. materiałami pomocniczymi.

Systemy informatyczne są w stanie zarejestrować oraz normatywnie rozliczyć odpady i braki technologiczne. Problem pojawia się przy odpadach nieużytkowych. Wytworzenie rzetelnej informacji na temat ich rzeczywistej wartości oraz kosztów jest pracochłonne i kłopotliwe.

Systemy, które umożliwiają rejestrację pracy maszyn, gromadzenie danych technologicznych są w stanie znacznie wesprzeć procesy zarządcze. Stałą kontrolę na hali produkcyjnej wesprze także oczujnikowanie maszyn. Są to jednak znaczące nakłady finansowe, jednak warto pamiętać, że jest to inwestycja, która może zwrócić się aż kilkakrotnie. Przedsiębiorstwo po wdrożeniu będzie mogło przyjmować większą liczbę zamówień, ich terminową realizację oraz utrzymanie długotrwałych relacji z klientem.

Gospodarka odpadami: poszukiwane funkcje w systemach IT

  1. Rozliczanie materiału, który wraca do przetopu i staje się ponownie surowcem;
  2. Raportowanie i rozliczanie produktów, które okazały się wadliwe;
  3. Przesyłanie alertów w sytuacji, gdy liczba wadliwych produktów wzrośnie ponad zakładany poziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*