Na kiedy zamówienie może być gotowe?

Dzięki zapytaniom CTP (Capable to Promise) można ustalić realistyczne terminy dostaw, co ma znaczenie nie tylko dla klientów, ale i dla przedsiębiorstwa. Rzetelność w dotrzymywaniu terminów i odpowiednie zaplanowanie produkcji stanowi o przewadze konkurencyjnej. Omówimy teraz, jak działa CTP w systemie ERP.

 

Planiści i handlowcy nie mają łatwego zadania, ponieważ klienci oczekują błyskawicznych dostaw, a najlepiej podania rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. W takich przypadkach sięga się po moduł APS zintegrowany z systemem ERP, który podaje tylko szacowany termin dostawy, bez uwzględnienia przeciążeń produkcyjnych. Rzetelniejszym narzędziem jest CTP, zintegrowane z ERP i APS, które dokonuje symulacji terminu realizacji na podstawie konkretnych kryteriów, a ponadto generuje zlecenie tymczasowe, które rezerwuje zasoby.

 

CZYM JEST CTP (CAPABLE TO PROMISE)?

Capable to Promise oznacza po angielsku „możliwe do potwierdzenia”. W produkcji jest to proces potwierdzania zamówień od klientów, w którym pod uwagę są brane dostępne zasoby produkcyjne, zapasy oraz zdefiniowane dla artykułów okresy ponownego nabycia (lead time) . Co istotne, proces ten może obejmować zarówno wiele zakładów, jak i punktów dystrybucji.

CTP uruchamia się wtedy, kiedy występuje konieczność określenia, kiedy nowe zamówienie lub zamówienie spoza harmonogramu może zostać zrealizowane.

W praktyce CTP jest wskaźnikiem pokazującym, jakie są jeszcze wolne moce krytycznych zasobów na wydziałach i ile jednostek zamawianego indeksu można wyprodukować w zakładanym terminie. Przy czym przy określaniu rzeczywistego terminu realizacji zamówienia brane są pod uwagę takie kryteria jak: ograniczenie produkcji, struktura wyrobu, dostępność materiałów, czas oczekiwania na surowce lub części, wymagania dotyczące komponentów lub podzespołów. Finalnie uzyskana data realizacji jest odzwierciedleniem aktualnych uwarunkowań produkcji oraz przyszłych zamówień.

Dlaczego warto korzystać z CTP? Po pierwsze, zdecydowanie ułatwia pracę planistom produkcji jak i pracownikom działów handlowych, po drugie przyspiesza realizację zamówień, a po trzecie dostosowuje plany na przypadek podania niedokładnej daty realizacji zamówienia.

 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowanie produkcji jest bardzo ważnym procesem w działalności przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa nie tylko na organizację pracy i cele strategiczne, ale również konkurencyjność i zaufanie klientów. W codziennym planowaniu wykorzystuje się systemy APS, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty produkcji. Dzięki nim można zaplanować termin realizacji zamówienia z wyprzedzeniem, co z kolei wpływa na usunięcie wąskich gardeł.

Takie narzędzia jak CTP optymalizują cały proces poprzez harmonogramowanie istniejących zdolności produkcyjnych, co pozwala zaplanować zarówno zlecenia produkcyjne, jak i przekazać klientowi planowany termin realizacji zamówienia.

 

CTP W SYSTEMIE PROALPHA ERP

System proALPHA ERP dzięki wbudowanemu CTP umożliwia symulację zaplanowania zlecenia tymczasowego na podstawie zapytania ofertowego, zamówienia klienta lub indywidualnego zapytania na wybrany artykuł. Nie tylko uzyskuje się termin realizacji zamówienia, ale również generuje się zlecenie tymczasowe, które rezerwuje zasoby pod dane zamówienie.

 

NARZĘDZIE CTP W SYSTEMIE PROALPHA ERP ODPOWIADA NA 3 GŁÓWNE PYTANIA:

– Czy w ogóle możemy przyjąć do realizacji to zamówienie?

– Na kiedy zamówienie może być gotowe?

– Jaką ilość możemy zrealizować w zakładanym terminie?

W CTP istnieje możliwość sprawdzenia terminu realizacji z uwzględnieniem przeciążeń na zasobach oraz materiałach. Przykładowo, taka konieczność występuje, kiedy oczekuje się na materiały od innego dostawcy z krótszym terminem, ale za to z wyższą ceną. Co ważne, dla każdego rodzaju zasobu można ustalić takie przeciążenia i termin dostawy, które później będą uwzględniane przy symulacji.

Należy jeszcze wspomnieć o innej funkcji CTP, a mianowicie możliwości określenia maksymalnej ilości, jaka jest możliwa do wyprodukowania dla pożądanej przez klienta daty. Ma to bardzo ważne znaczenie dla określenia jak najszybszej dostawy przynajmniej partii zamówienia dla kluczowego klienta.

 

https://erp-dla-produkcji.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*