Systemy ERP kluczem do zrównoważonego rozwoju firm

Jaką rolę systemy ERP odgrywają przy obliczaniu, monitorowaniu i raportowaniu śladu węglowego przedsiębiorstw? Cyfryzacja i neutralność klimatyczna nie wykluczają się wzajemnie, wręcz przeciwnie, są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważone i efektywne zarządzanie emisją dwutlenku węgla bezsprzecznie wymaga wprowadzenia zaawansowa...
Czytaj więcej

Jak rozpocząć pracę z hybrydową chmurą ERP?

Względy ekonomiczne, takie jak czas i koszty przemawiają za korzystaniem z oprogramowania ERP w chmurze. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa często zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, ponieważ oddanie kluczowych systemów w ręce partnera IT jest nadal krokiem, który wymaga starannego rozważenia wszystkich za i przeciw. Etapowa ...
Czytaj więcej

Trendy ERP na 2022 rok

Co czeka nas w nadchodzącym roku? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie niektórzy wróżą z fusów, podczas gdy inni bazują na przeczuciach. Jeśli jednak szukasz bardziej wiarygodnych wskazówek, warto spojrzeć na najnowsze badania. W oparciu o nie, jak i o realizowane projekty, dostawca oprogramowania proALPHA zidentyfikował 9 obszarów, kt...
Czytaj więcej