Jak usprawnić analizę danych z systemów SAP?

Z całą pewnością jest to „duże wyzwanie”. W pierwszej kolejności dane z systemów SAP trzeba pozyskać. Użytkownicy często spędzają wiele godzin dziennie na czynnościach związanych z wyeksportowaniem danych z systemów SAP. Nie rzadko mogą uzyskać tylko takie dane jakie generują im określone, przygotowane w ramach wdrożenia systemu ERP raporty i nic poza tym. Następnie „zrzucają” te dane do Excela i kolejno przekształcają, przeliczają i budują z nich kolejne raporty. Czyli wiele dni pracy i nadal jeszcze niczego nie analizują bo brakuje im na to czasu.

Bardzo ważna jest zatem automatyzacja eksportu danych SAP i możliwość połączenia danych z SAP z danymi z innych źródeł bez obniżenia wydajności pracy całego środowiska.

Czy są jakieś narzędzia, które mogłyby wesprzeć użytkowników biznesowych oraz specjalistów IT w automatyzacji pozyskiwania danych SAP?

TAK. Qlik wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom tworząc dedykowany Certyfikowany przez SAP konektor do natywnego pobierania danych z systemów SAP. Specjaliści IT otrzymali rozwiązanie pozwalające na implementację mechanizmów zapytań o dane SAP w formie do odczytu, w pełni bezpieczne i bardzo wydajne. Qlik konektor do systemów SAP to wydajna obsługa aktualizacji danych w tym przyrostowej aktualizacji danych. Użytkownicy SAP nareszcie otrzymują rozwiązanie dające im lepszy wgląd w procesy biznesowe i krytyczne dane, tym samym nareszcie efektywniej wykorzystują bogactwo informacji ukrytych w danych systemów SAP. Qlik zapewnia elastyczną, wizualną analizę danych ad-hoc bez żadnych ograniczeń.

Technologia Qlik pomaga analizować dane w dowolnym wymiarze, pozwalając tym samym skuteczniej wykorzystać informacje z systemów SAP w celu poprawy efektywności działań biznesowych. Dotyczy to wielu funkcji w całej firmie.

Czy specjaliści IT po stronie klienta obawiają się dostępu zewnętrznych narzędzi do ekstrakcji danych do systemów SAP?

Qlik Connector powered by SAP NetWeaver to pewność i bezpieczeństwo korzystania z certyfikowanego interfejsu, który tylko w trybie do odczytu, w bardzo wydajny sposób pobiera dane z systemów SAP i SAP HANA

Qlik Connector obsługuje wiele różnych metod integracji używanych do komunikacji z SAP ERP, SAP BW lub SAP HANA. Administratorzy i użytkownicy biznesowi mogą wybrać najlepszy konektor do zastosowania w określonym środowisku i dla konkretnych wymagań.

Pakiet Qlik Connectors for SAP pozwala organizacji ponownie wykorzystać logikę biznesową i poniesione inwestycje w posiadane już komponenty systemu SAP, takie jak: zapytania BEx, obiekty DSO / ODS, raporty ABAP, zapytania SAP i ekstraktory SAP.

Co w sytuacji gdy firma posiada dane również w innych systemach poza SAP?

Qlik gwarantuje elastyczność łączenia wszelkich źródeł danych. Model asocjacyjny Qlik zaprojektowany został specjalnie do interaktywnej, swobodnej eksploracji i analizy danych – pozwala użytkownikom łatwo łączyć dane z SAP ERP, SAP BW i SAP HANA z danymi z systemów innych niż SAP w potężne modele analityczne/aplikacje Qlik. Graficzna, oparta na kreatorze funkcjonalność ETL obsługuje wiele źródeł danych i wiele typów plików. Jednocześnie otwarty skrypt Qlik daje nieograniczone możliwości integracji i przekształcania danych.

Jakie funkcjonalności Qlik oferuje w zakresie analiz zarządczych i finansowych?

Dawno minęły czasy, kiedy kierownictwo miało czas przewidzieć każde pytanie i poprosić IT o opracowanie analizy. Jednak tego właśnie wymaga tradycyjna technologia OLAP. Dzięki uzupełniającemu rozwiązaniu Qlik, użytkownicy mogą dynamicznie zadawać pytania dotyczące danych SAP i przeprowadzać nowe analizy w ciągu kilku godzin – przy niewielkim lub żadnym wsparciu IT. Menadżerowie otrzymują szybkie odpowiedzi na krytyczne, często złożone i zmieniające się pytania biznesowe. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie standardowe funkcje BI – analizę predykcyjną, scenariusze „co-jeśli”, KPI’s na dashboardach, zrównoważone karty wyników i wiele innych.

Jaką wartość dodaną System Business Intelligence Qlik potrafi dostarczyć Działom Finansowym?

Platforma Qlik Business Intelligence pomaga zapewnić szybkość, dokładność i transparentność procesów zarządzania finansami i zgodności z przepisami, które zależą od danych z systemów SAP. Możliwości szybkiego czyszczenia danych pomagają użytkownikom SAP w całym przedsiębiorstwie wyeliminować błędy i pomyłki, dzięki pracy z tymi samymi informacjami. Qlik pomaga również usprawnić zgodność z MSSF, GAAP oraz innymi regulacjami i standardami rachunkowości, a także przepisami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i handlu.

Jednym z głównych obszarów gdzie potrzebne są dobre i elastyczne narzędzia do analiz jest sprzedaż i obsługa klienta. Jak Qlik wspiera te obszary?

Platforma Qlik ułatwia również zespołom ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta dostęp do wszystkich informacji o klientach zawartych w systemach źródłowych i zewnętrznych bazach danych oraz korzystanie z nich w pełni dowolny sposób. Qlik umożliwia użytkownikom końcowym – od kierownictwa wyższego szczebla po specjalistów ds. sprzedaży w terenie – analizowanie trendów rynkowych, szczegółowych informacji o klientach oraz wydajności produktów/usług, aby mogli na bieżąco dopasowywać strategie produktowe i sprzedażowe do potrzeb klientów, zwiększając marże, przychody i zyski.

Ze sprzedażą ściśle połączony jest łańcuch dostaw (Supply Chain). Qlik zapewnia menedżerom Działów łańcucha dostaw natychmiastowy, dokładny, szczegółowy wgląd w realizację i planowanie zapotrzebowania. Użytkownicy mogą współpracować z dostawcami i integrować dane z ich systemów w Qlik. Dzięki zdolności Qlika do przeprowadzania inteligentnych analiz popytu i podaży organizacja może obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie zwiększając zdolność klientów do szybkiego składania zamówień.

Najtrudniejszym procesem do analiz wydaje się produkcja. W każdej firmie proces produkcji jest bardzo indywidualny. Jak więc sprawnie analizować dane z obszaru produkcji?

Planiści produkcji i menedżerowie wyposażeni w technologię Qlik mogą szybko zobaczyć, gdzie i jak systematycznie usprawniać procesy produkcyjne. Mogą szybko przesunąć potrzeby produkcyjne, aby zdobyć korzyści konkurencyjne, zmniejszyć wady produktu oraz wdrożyć lub udoskonalić metodologie najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania dużych ilości danych, takie jak: Six Sigma, Lean Manufacturing i kosztorysowanie oparte na aktywnościach. Qlik pozwala na bieżącą analizę realizacji zamówień produkcyjnych, dzięki możliwości odświeżania danych o postępie realizacji zamówienia na produkcji nawet co 15 minut. Qlik dostarcza rozwiązania do monitorowania wszelkich operacji w zakresie procesów produkcyjnych, wysyła alerty o bieżących przestojach i brakach. Modele analityczne Qlik potrafią pokazać usterki produkcyjne w każdym momencie ad-hoc i tym samym zaoszczędzić firmie dodatkowych kosztów związanych z obsługą reklamacji.

Wdrożenie rozwiązania Business Intelligence to duże przedsięwzięcie dla firmy. Jak je sprawnie przeprowadzić?

Na wstępie każda firma stojąca przed wdrożeniem nowego rozwiązania powinna zastanowić się nad problemami jakie ten system ma rozwiązać i celami jaki chce osiągnąć. Na pierwszy etap wdrożenia warto jest wybrać obszar, który jest najbardziej gotowy do tego wdrożenia któremu nowe rozwiązanie najbardziej się przysłuży, np. w sprzedaży pomoże nam zidentyfikować potencjalne możliwości wzrostu a w produkcji pomoże zoptymalizować proces i zmniejszyć koszty. Kolejnym ważnym czynnikiem jest technologia. Decydując się na konkretny system Business Intelligence warto dowiedzieć się nie tylko co otrzymamy po wdrożeniu ale także jak sam proces będzie wyglądał. Tradycyjne rozwiązania oparte o technologię OLAP wymagają długiego i skomplikowanego budowania kostek. A jak wiemy czas to pieniądz i utracone możliwości. Natomiast dzięki asocjacyjnej bazie in-memory aplikacje Qlik buduje się w ciągu kilku dni i już po miesiącu firma może otrzymać gotowy do pracy produkt. Qlik dostarcza gotowe szablony, aby użytkownicy mogli uzyskać natychmiastowy wgląd w dane już od pierwszego dnia. Sukces wdrożenia w ogromnej mierze zależy także od partnera wdrożeniowego. Warto zdecydować się na współpracę z certyfikowaną firmą, która ma duże doświadczenie poparte referencjami od zadowolonych klientów. Jednak najlepszym sposobem poznania dostawcy i systemu jest możliwość przetestowania rozwiązania na własnych danych czyli zrealizowanie projektu pilotażowego.

Możliwość przetestowania rozwiązania na własnych danych brzmi interesująco. Na czym taki projekt polega?

W Qlik realizujemy projekty pilotażowe trwające 5 dni gdyż już w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie podłączyć się do danych i przygotować w pełni funkcjonalną i odświeżaną na bieżąco aplikację. Na wstępie ustalamy z klientem źródła i zakres danych jakie chciałby zobaczyć w aplikacji oraz sposób ich wizualizacji. Następnie wypożyczamy w pełni funkcjonalne licencje czasowe na okres, 4 tygodni na których klient pracuje. Aplikacja analityczna wykonana podczas projektu pilotażowego jest najskuteczniejszym sposobem na przetestowanie Qlik. Daje wiarygodną ocenę użyteczności i elastyczności rozwiązania, jak również pokazuje jakie są możliwości dalszego rozwoju. Utrzymanie oprogramowania i jego rozwój staje się przewidywalny. Dzięki takiemu podejściu klient testując rozwiązanie może produkcyjnie używać systemu Business Intelligence Qlik i sprawdzić jego funkcjonalność i przydatność w codziennej pracy.

Podsumujmy więc jakie korzyści można osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu Business Intelligence Qlik?

System Business Intelligence ma za cel usprawnić proces analizy danych i raportowania. Jednak korzyści z wdrożenia rozwiązania Business Intelligence Qlik to znacznie więcej.

Najlepiej obrazuje je poniższa infografika:

Wywiad z Ekspertem Business Intelligence z firmy Humansoft – Marcinem Siarą

Wyszukiwanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstwa - dostawcy IT i doradztwo biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*