…, że zlecił realizację projektu podwykonawcy.

Dostawcy IT często korzystają z pomocy podwykonawców przy realizacji projektów. Zdarza się, że przekazują im 100% prac objętych umową, zatrzymując dla siebie jedynie marżę. Procedura ta może okazać się szczególnie bolesna dla przedsiębiorstw, które liczyły na doświadczenie i kompetencje dostawcy niezbędne przy realizacji projektu.

Z punktu widzenia dostawcy posiłkowanie się podwykonawcami jest logiczne i biznesowo uzasadnione:

  • Specjalizacja w IT jest konieczna, nie sposób posiadać najwyżej wykwalifikowanych inżynierów we wszystkich obszarach informatycznych. Dostawca musi skoncentrować się na kilku zakresach merytorycznych i w nich wzmacniać kompetencje, budować przewagę konkurencyjną,
  • Powierzenie części realizacji projektu grupie specjalistów, którzy znacznie przewyższają umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem własną kadrę może wpłynąć korzystnie na prace wdrożeniowe,
  • Dostawca zmniejsza liczbę etatów, redukuje koszty prowadzenia działalności, dzięki czemu jest wstanie zaoferować korzystne warunki realizacji kontraktu.

Tyle teorii. W praktyce okazuje się, że niektórzy podwykonawcy wcale nie dysponują wysokimi i unikatowymi kompetencjami. Mają inną zaletę – są tani. Przekazanie części realizacji zadań w „cudze ręce” przekłada się na delegowanie odpowiedzialności i brak kontroli nad całością projektu.

W konsekwencji:

  • prace wdrożeniowe przedłużają się w czasie np. z takiego powodu, że podwykonawca świadczy usługi dla kilku dostawców jednocześnie i sam wyznacza priorytety prac lub wymienia kadrę do realizacji projektu,
  • znacznie spada jakość realizowanych prac wdrożeniowych, co w praktyce oznacza niedostosowanie rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa

BPC Group zanotowało, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy / komitety sterujące nie analizują kompetencji dostawców w wystarczającym stopniu.

Nie weryfikują zespołów wdrożeniowych ani pod względem ich liczebności, ani w kontekście ich kompetencji. Zawierzają natomiast marce dostawcy/ producenta, słowom dobrze wyszkolonego handlowca, spisanym w ofercie wstępnej deklaracjom.

Gro przedsiębiorstw już doświadczonych podejmując decyzję o wyborze dostawcy, wymaga od oferenta przedstawienia listy kadry wdrożeniowej, a nawet umożliwienia rozmowy z przedstawionymi inżynierami. Lista takowa wówczas stanowi załącznik do umowy wdrożenia ERP – i to jest właściwe postępowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*