Wskaż cele

Przy wyborze rozwiązania należy zastanowić się, czego decydenci oczekują od systemu WMS. Każda firma posiada inną strukturę, a zarazem priorytety. Dla jednych priorytetem będzie wyższy poziom obsługi klienta, bezbłędność dostaw, a dla innych wzrost wydajności pracowników czy wymierne oszczędności związane z redukcją zapasów, optymalizacją prac czy lepszym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej.

Nieprawidłowe określenie swoich potrzeb może prowadzić do zaimplementowania rozwiązania, które w firmie okaże się kompletnie nieprzydatne. Wiąże się to z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, związanych z późniejszą modyfikacją systemu.

Jeśli firma rzetelnie określi błędy, które chce wyeliminować, zdefiniuje procesy wymagające usprawnienia oraz ustali wskaźniki, które chce osiągnąć przez wdrożenie systemu, po pewnym czasie będzie mogła porównać efekty końcowe z zakładanymi, co prze- łoży się w przyszłości na lepsze zagospodarowanie systemu w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*