5 kroków udanej rozgrzewki.

Co trzeba zrobić przed przystąpieniem do pracy z systemem, aby zaoszczędzić czasu i nerwów?

Podobnie jak w sporcie tak i w pracy z systemem informatycznym chodzi o to, aby zadania wykonywać w sposób optymalny. Znaczy to tyle, że dąży się do osiągnięcia maksymalnego celu minimalnym możliwym nakładem środków. Dobrze przeprowadzona rozgrzewka pozwala zmniejszyć ryzyko kontuzji i podnieść efektywność treningu. Analogicznie rozpoczynając wprowadzanie danych do systemu informatycznego należy najpierw poznać zależności dotyczące detalu/ wyrobu/ procesu, który zamierzamy opisać. Aby ułatwić ten kluczowy etap pracy, czynniki „treningowe” zostały rozpisane w pięciu krokach znajdujących się poniżej.

 

  1. Definicja wyrobu gotowego, czyli co z czego i jak powiązane.

Wyrobem gotowym można nazwać element lub zespół elementów, który pomyślnie przeszedł proces technologiczny i został przyjęty na magazyn jako produkt dobry. O ile sytuacja w przypadku pojedynczego detalu wydaje się oczywista, to sprawa komplikuje się dla wyrobu gotowego będącego złożeniem elementów. W grę wchodzi tutaj nie tylko kompletacja surowców będących częściowo również półproduktami, lecz również prawidłowe zdefiniowanie etapu produkcyjnego na który będą potrzebne. Jest to ściśle powiązane z drugim krokiem.

 

  1. Wybór technologii głównej, czyli co robić, jak i w jakiej kolejności.

W uproszczeniu można powiedzieć, że technologia określa drogę od surowca do finału procesu będącego wyrobem gotowym. Na proces ten składają się operacje technologiczne, oraz kolejność ich wykonywania. Używając analogii sportowej, jest to mapa wyścigu ze zdefiniowanymi punktami kontrolnymi, które należy zdobyć w określonej kolejności, aby uzyskać sukces w postaci dotarcia na metę i uniknięcia dyskwalifikacji ze względu na trasę.

Uwzględniając specyfikę wyrobu jak i dostępne zasoby możemy również pokusić się
o procesy alternatywne, jednakże na etapie wstępnym wskazane jest ograniczenie się do technologii głównej.

 

  1. Definicja składowych technologii, czyli ustawianie kluczowych parametrów operacji technologicznych.

Operacje są elementem składowym procesu technologicznego. To właśnie na tym etapie najczęściej definiuje się kluczowe parametry produkcji takie jak: surowce, zasoby, czasy zabiegów produkcyjnych i inne istotne dane z punktu widzenia poprawności wykonania zadania. Dla potrzeb „rozgrzewki” najważniejsze jest aby zdefiniować ogólne parametry dla podobnej technologicznie grupy wyrobów. Szczegóły ustawia się w fazie wprowadzania do systemu konkretnych danych.

 

  1. Określenie gdzie i kim, czyli jakimi zasobami w jakich komórkach.

Możliwe są różne schematy wprowadzania wyrobów gotowych do systemu informatycznego. Dane może wprowadzać dział zakupów/ logistyki mający pieczę nad magazynami, dział konstrukcyjny bezpośrednio przy tworzeniu  nowej konstrukcji, dział technologiczny tworzący procesy produkcyjne lub osoba nie związana z żadnymi wcześniej wymienionymi obszarami. W zależności od wybranej drogi należy odpowiednio przygotować dane wejściowe do systemu. Niezależnie jednak od wszystkiego niezbędna jest wiedza technologiczna, jak i znajomość dostępnych zasobów. Przed przystąpieniem do tworzenia konkretnego wyrobu gotowego należy na poziomie operacji określić, gdzie one mogą być wykonywane i czy wymagają one specjalnych kompetencji, jeżeli tak to jakich. Wybór optymalnej ścieżki jest już etapem przypisanym do konkretnego produktu.

 

  1. Co zrobić z sukcesem, czyli jak zarządzać magazynami w kontekście zarówno surowców jak i wyrobów gotowych 🙂

Magazynowanie należy do kluczowych elementów procesów produkcyjnych. Nawiązując do sportu magazyn można określić jako start (w przypadku surowców i półproduktów), oraz metę (dla wyrobów gotowych). Na etapie wstępnym należy tylko sprawdzić kluczowe parametry dla surowców, oraz bezpieczne ilości i terminy dla wyrobów gotowych.

Zarządzanie magazynem było już przedmiotem innego artykułu, zapraszam do zapoznania się z nim na naszym blogu:  https://optimes.syneo.pl/blog-systemy-produkcji/

 

Wymienione kroki mogą wydawać się górą trudną do zdobycia, jednakże wrażenie takie można mieć przed podjęciem wspinaczki. W miarę zbliżania się do celu wydaje się on łatwiejszy do osiągnięcia. Jeżeli potrzebny jest przewodnik do tej wyprawy, służymy wsparciem: Zespół Syneo.pl.

 

Marek Gutkowski
Inżynier Wdrożeń
Syneo.pl sp. z o.o. sp. k.

+48 575 999 537
marek.gutkowski@syneo.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*