Wzmocnienie efektywności i niezawodności w produkcji

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku przemysłowym zwiększenie produktywności i zminimalizowanie przestojów są kluczowe dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Total Productive Maintenance jest to kompleksowe podejście, które ma na celu poprawę efektywności sprzętu, redukcję strat i zwiększenie ogólnej wydajności w procesach produkcyjnych. Poprzez priorytetowe podejście do proaktywnej konserwacji sprzętu, jak i zaangażowanie wszystkich poziomów organizacji.

Opiera się ono na zasadzie, że niezawodność sprzętu stanowi podstawę efektywnej produkcji. Zwraca uwagę na zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników, od najwyższego zarządu po operatorów na pierwszej linii, w utrzymanie i ciągłe doskonalenie sprzętu.

Celem jest stworzenie kultury współodpowiedzialności i praktyk proaktywnej konserwacji we wszystkich obszarach organizacji. Jednym z kluczowych filarów TPM jest konserwacja zapobiegawcza. Zamiast czekać na awarie sprzętu, należy systematyczne i regularne wykonywać badania, czyszczenie i konserwację maszyn. Poprzez wdrażanie harmonogramów i procedur konserwacji zapobiegawczej można zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy przed wystąpieniem zakłóceń w produkcji. Dzięki takiemy podejściu zminimalizujemy nieoczekiwane awarie, redukuje przestoje i optymalizuje żywotność sprzętu. Utrzymanie autonomiczne daje pracownikom możliwość aktywnego udziału w opiece i konserwacji swojego sprzętu. Poprzez szkolenia i rozwijanie umiejętności, operatorzy są w stanie wykonywać rutynowe zadania konserwacyjne, takie jak czyszczenie, smarowanie i drobne naprawy.

Teoria Edwarda Deminga mówi że 85% przyczyn strat można wyeliminować poprzez wprowadzenie systemów diagnostyczno – analizujących. Jeżeli uzupełnimy to wnioskami płynącymi z teorii Vilfredo Pareto oraz zorganizujemy nasze działania w zakresie UR przy użyciu SUR-FBD systemu klasy CMMS.

SUR-FBD CMMS pozwala odwzorować w bazie danych strukturę firmy w formie drzewa. Poczynając od fabryk, poprzez wydziały, linie produkcyjne, maszyny, podmaszyny aż do części zamiennych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów, poza wersją desktopową systemu stworzyliśmy kilka aplikacji wspomagających, zarazem współpracujących z naszym systemem SUR-FBD CMMS / EAM.

Co można zyskać wdrażając nasze oprogramowanie ?

  • zwiększenie zdolności produkcyjnych,
  • zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości,
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
  • wzrost jakości wykonywanych zadań,
  • minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
  • redukcję zapasów magazynowych,
  • wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych oraz dyrektyw UE,
  • redukcję braków produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*