Wzmacnianie efektywności i niezawodności w produkcji

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku przemysłowym maksymalizowanie produktywności i minimalizowanie przestojów są kluczowe dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Total Productive Maintenance (dalej jako: TPM) to kompleksowe podejście, które ma na celu poprawę efektywności sprzętu, redukcję strat i zwiększenie ogólnej wydajności w procesach produkcyjnych. Poprzez priorytetowe podejście do proaktywnej konserwacji sprzętu i zaangażowanie wszystkich poziomów organizacji.

TPM opiera się na zasadzie, że niezawodność sprzętu stanowi podstawę efektywnej produkcji. Zwraca uwagę na zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników, od najwyższego zarządu po operatorów na pierwszej linii, w utrzymanie i ciągłe doskonalenie sprzętu. Celem jest stworzenie kultury współodpowiedzialności i praktyk proaktywnej konserwacji we wszystkich obszarach organizacji.

Jednym z kluczowych filarów TPM jest konserwacja zapobiegawcza. Zamiast czekać na awarie sprzętu, TPM promuje systematyczne i regularne badania, czyszczenie i konserwację maszyn. Poprzez wdrażanie harmonogramów i procedur konserwacji zapobiegawczej można zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy przed wystąpieniem zakłóceń w produkcji. To podejście proaktywne minimalizuje nieoczekiwane awarie, redukuje przestoje i optymalizuje żywotność sprzętu.

Ważnym elementem TPM jest utrzymanie autonomiczne. Daje pracownikom możliwość aktywnego udziału w opiece i konserwacji swojego sprzętu. Poprzez szkolenia i rozwijanie umiejętności, operatorzy są w stanie wykonywać rutynowe zadania konserwacyjne, takie jak czyszczenie, smarowanie i drobne naprawy. Zaangażowanie operatorów w ten sposób daje im poczucie posiadania i dumy ze sprzętu, co prowadzi do większej czujności, wczesnego wykrywania problemów i poprawy ogólnej efektywności sprzętu.

TPM koncentruje się na działań usprawniających, które obejmują zespoły interdyscyplinarne, współpracujące w celu identyfikacji i eliminacji chronicznych problemów związanych ze sprzętem i niewydolnościami procesowymi. Te działania usprawniające mogą być wspierane przez różne narzędzia i metodyki, takie jak analiza przyczyn korzeniowych, 5S (Sortowanie, Systematyzacja, Sprzątanie, Standardyzacja, Samodzielne utrzymanie), a także pomiary ogólnej efektywności sprzętu (Overall Equipment Effectiveness, OEE). Poprzez koncentrację na konkretnych obszarach usprawnienia, TPM pomaga w ciągłym doskonaleniu wydajności i produktywności sprzętu.

Teoria Edwarda Deminga mówi że 85% przyczyn strat można wyeliminować poprzez wprowadzenie systemów diagnostyczno –  analizujących. Jeżeli uzupełnimy to wnioskami płynącymi z teorii Vilfredo Pareto oraz zorganizujemy nasze działania w zakresie UR przy użyciu SUR-FBD systemu klasy CMMS – Utrzymanie ruchu będzie proste jak nigdy dotąd!

SUR-FBD CMMS pozwala odwzorować w bazie danych strukturę firmy w formie drzewa. Poczynając od fabryk, poprzez wydziały, linie produkcyjne, maszyny, podmaszyny aż do części zamiennych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów, poza wersją desktopową systemu stworzyliśmy kilka aplikacji wspomagających, zarazem współpracujących z naszym systemem SUR-FBD CMMS / EAM.

Co można zyskać wdrażając nasze oprogramowanie ?

  • zwiększenie zdolności produkcyjnych,
  • zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości,
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
  • wzrost jakości wykonywanych zadań,
  • minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
  • redukcję zapasów magazynowych,
  • wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych oraz dyrektyw UE,
  • redukcję braków produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*