Czego potrzebuje branża metalowa?

System Monitor ERP jest często wdrażany u producentów wyrobów z metalu – podzespołów maszyn, urządzeń, środków transportu, także dostawców sektora motoryzacyjnego. Firmy te oczekują od nowego rozwiązania ERP bogatej funkcjonalności produkcyjnej, spełniania standardów branżowych oraz założeń Przemysłu 4.0, jednym słowem technologii zapewniającej długą perspektywę rozwoju biznesu przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Wprowadzenie zintegrowanego środowiska Monitor ERP wspiera:

  • Wertykalne sieci, mające na celu realizację zindywidualizowanej produkcji, uwzględniającej specyficzne oczekiwania klientów oraz szybko reagujące na zmiany popytu rynkowego (niskie poziomy zapasów, elastyczność planowania i realizacji produkcji, konfigurowanie wyrobu pod klienta);
  • Horyzontalną integrację, pozwalającą na elastyczną reakcję na problemy w łańcuchu dostaw (elektroniczna wymiana dokumentów, EDI, Monitor-to-Monitor);
  • Inżynierskie spojrzenie na łańcuch wartości, system utrzymujący synergię między procesem rozwoju produktu a wytwarzaniem (rzetelna informacja na każdym etapie procesu; analiza kosztów każdego zlecenia, wyrobu, integracja ze środowiskiem konstruktorskim);
  • Przyspieszenie dzięki technologiom, osiągana poprzez elastyczność, standaryzację rozwiązania oraz minimalizację koszów działania (MES, raportowanie operacji, PDA, Mobile, BI).

Użytkownicy oprócz bogatej funkcjonalności chcą nadal korzystać z narzędzi analitycznych (eksport raportów do xls, xml, pdf, txt,…) i stosowanych aplikacji (połączenia API). Po krótkim okresie wdrożenia (skonfigurowania systemu, importu danych, przeszkolenia) chcą używać wygodnego rozwiązania (intuicyjny interfejs, dostęp z urządzeń mobilnych). System ma stanowić repozytorium danych, dokumentów, rysunków, instrukcji – wszelkich plików powiązanych z procesem produkcyjnym z możliwością wglądu w historię wyrobu, użytej konfiguracji i powiązań pomiędzy jego komponentami (śledzenie partii, serii). Wraz z rozwojem współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi wielojęzyczność aplikacji nabiera wagi. Poza przełączaniem Monitor ERP do pełnej pracy w innym języku mamy możliwość generowania dokumentów (zamówienia, potwierdzenia, faktury) w wersji językowej przypisanej klientowi lub dostawcy, wraz z możliwością translacji zawartości pól na dokumencie. Integracja z systemem mailowym oraz mechanizm wewnętrznych powiadomień stwarza wygodne środowisko pracy zespołowej. Bieżące i automatyczne śledzenie wybranych indywidualnie wskaźników KPI wzmacnia analityczne działania kadry operacyjnej, oparte o blisko 1000 raportów i dodatkową warstwę analityczną BI.  

Oprócz podstawowych obszarów działania firmy produkcyjnej (produkcja, sprzedaż, magazyn, zakupy, hala produkcyjna oraz księgowość) czasami pojawia się potrzeba serwisowania dostarczonych wyrobów. Historie wszelkich działań serwisowych wobec zainstalowanego wyrobu są rejestrowane, a zlecenia mogą być realizowane przez serwisantów zdalnie, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (wydanie/przypisanie zlecenia, raportowanie materiału, czasu). 

W niektórych firmach produkcyjnych istotne jest śledzenie budżetów/kosztów poszczególnych projektów od samego początku działań ofertowo-sprzedażowych, poprzez etap prototypu i prac rozwojowych, aż do zadań produkcyjnych. Firmy mają możliwość przypisania wszelkich operacji (i kosztów) do złożonego projektu, zarządzania pracami w realizowanych projektach – pod kątem harmonogramu zadań, jak i budżetów, planów wydatków, poniesionych kosztów w projekcie.

Wszelkie zadania produkcyjne kooperantów, gospodarki narzędziami, jak i etapy kontroli jakości, są realizowane w ramach zdefiniowanych i monitorowanych operacji produkcyjnych.

 

Kontakt:

Jarosław Jaśkiewicz
business development
+48 728 385 080 (mobile)
+48 71 716 60 01 (office)
jaroslaw.jaskiewicz@monitorerp.com
www.monitorerp.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*